ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM
INFORMACJA O CZASOPIŚMIE


W trzecim numerze tomu 46 "Polskiego Przeglądu Kartograficznego" z roku 2014 redakcja po raz pierwszy poinformowała o rozpoczęciu długiego i trudnego procesu dostosowywania naszego kwartalnika do wymagań stawianych czasopismom naukowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapowiadaliśmy wówczas przeprowadzenie zmian w dwóch etapach. W pierwszym zaplanowaliśmy przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia czasopisma, w drugim udostępnienie go on-line.

Umiędzynarodowienie rozpoczęliśmy od rocznika 2014, wprowadzając część artykułów w angielskiej wersji językowej. Od pierwszego numeru w roku 2015 zwiększyliśmy udział zagranicznych członków Rady Redakcyjnej i zmieniliśmy tytuł czasopisma, tłumacząc go na język angielski, co zostało odnotowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism. Kwartalnik "Polish Cartographical Review" (PCR) jest pod względem prawnym następcą "Polskiego Przeglądu Kartograficznego" (PPK). W związku z tym dokonane zostały również odpowiednie adnotacje w bazach bibliotecznych oraz w katalogu ISSN.

Proces udostępnienia treści czasopisma on-line i w tożsamej postaci papierowej można uznać za zakończony. Jego efekty dały się zauważyć niemal od razu, zwłaszcza jako rosnącą indeksację w międzynarodowych bazach i zainteresowanie okazane przez potencjalnych autorów.

Modyfikacja koncepcji wydawniczej czasopisma, zmierzająca do przystosowania go do nowych standardów, ewoluowała pod wpływem krystalizujących się wymogów ministerialnych. Znalezienie takiej formuły, która nie tylko spełniałaby wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również połączyłaby tradycję z nowoczesnością oraz pogodziła potrzeby autorów i czytelników nie było łatwe. Doświadczenia innych redakcji pokazują, że dostosowanie się do obecnej tendencji, widocznej w czasopismach naukowych, spowodowało spadek dotychczasowego oddziaływania tych czasopism na gruncie polskim, zwłaszcza w przypadku dziedzin bliskich praktyce. Próbując tego uniknąć i chcąc wciąż przekazywać wiedzę środowisku polskich kartografów, przede wszystkim praktykom i studentom, postanowiliśmy wydawać w każdym roku kalendarzowym dwa dodatki do „Polish Cartographical Review” w języku polskim.

"Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim" nie jest samodzielnym czasopismem, chociaż posiada własny ISSN, numerację tomów oraz wizytówkę internetową. Publikowane są w nim teksty wyłącznie w języku polskim, których część jest bezpośrednim tłumaczeniem wybranych artykułów z PCR. Z tego powodu cytowania powinny odnosić się do artykułów opublikowanych w wersji podstawowej czasopisma. Ponadto publikowane są w nim notatki naukowe, sprawozdania, nowości literatury kartograficznej i ogłoszenia konferencyjne.

Suplement ukazuje się – podobnie jak przez wiele lat "Polski Przegląd Kartograficzny" - dzięki finansowemu wsparciu wydawnictwa Nowa Era.
Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009