ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 48 • 2016 • NR 2

   ARTYKUŁY

Wiesława Żyszkowska

Cechy obrazu kartograficznego w odbiorze mapy

Artykuł poświecony jest właściwościom i mechanizmom percepcji wzrokowej, stanowiącej podstawę odbioru mapy, w kontekście ich znaczenia dla stosowanych zasad konstrukcji znaków kartograficznych. Percepcja wzrokowa obejmuje procesy o charakterze neurosensorycznym, dokonujące się między okiem a pamięcią krótkotrwałą. Omówiono charakter procesu percepcji wzrokowej, system wzrokowy oraz wrażliwość tego systemu na poszczególne cechy pola widzenia - znaków kartograficznych oraz całej mapy.


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 157-168

Paweł Pędzich

Miary i metody wizualizacji zniekształceń odwzorowawczych z zastosowaniem "biblioteki python matplotlib"

W artykule opisano wybrane miary i metody prezentacji zniekształceń odwzorowawczych oraz przedstawiono przykłady skryptów w języku python służących do prezentacji zniekształceń w środowisku QGIS.


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 169-182

Karol Król, Barbara Prus

Analiza porównawcza wybranych technik interaktywnej prezentacji danych na przykładzie struktury użytkowania ziemi gminy Tomice

W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej wybranych technik i narzędzi programistycznych umożliwiających tworzenie interaktywnych prezentacji danych w formie diagramów, wykresów i map generowanych w oknie przeglądarki internetowej. Za dane wejściowe posłużyły wyniki inwentaryzacji struktury użytkowania ziemi, stanowiące fragment bazy danych systemu informacji przestrzennej gminy Tomice w powiecie wadowickim, zapisane w formie macierzy, zgodnie z wymogami każdej z testowanych technik projektowych.

Badanie wykazało, że możliwości projektowe testowanych narzędzi są zbliżone, przez co trudno jest jednoznacznie wskazać, które z nich jest najlepsze, a na wyborze konkretnego zaważyć mogą takie czynniki, jak specyfikacja techniczna i budżet projektu, warunki licencyjne, wsparcie techniczne i możliwości wizualizacyjne.


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 183-196

Tadeusz Pastusiak

Spójność danych przedstawianych na współczesnych mapach stanu pokrywy lodowej w Arktyce

Informacje o stanie pokrywy lodowej, stanowiące treść map lodowych, są ważne dla prowadzenia bezpiecznej nawigacji i efektywnej ekonomicznie aktywności człowieka w regionach polarnych. Z biegiem lat zmieniały się metody uzyskiwania informacji od naziemnej do teledetekcji satelitarnej. Metody opracowywania mogą być całkowicie automatyczne na podstawie algorytmów wypracowanych przez lata doświadczeń lub wspomagane dodatkowo przez doświadczonych profesjonalistów. Treść niektórych obecnie spotykanych powszechnie map jest kompilowana z wykorzystaniem mieszanych metod. W pracy przeanalizowano spójność pozycji geograficznych treści map lodowych z punktu widzenia ich użyteczności do planowania trasy statku w lodach. Wyniki tej pracy pozwalają na wyznaczenie trasy i zaplanowanie podróży statków w lodach na podstawie treści badanych map lodowych odpowiednio do klasy lodowej statków.


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 197-208

Mirosław W. Meksuła, Leszek Grzechnik

Koncepcja mapy krajobrazowej według profesora Franciszka Uhorczaka

W artykule omówiono koncepcję map krajobrazowych Franciszka Uhorczaka (1902-1981), profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiących ilustrację kartograficzną III, IV i V tomu „Geografii Powszechnej” Państwowego Wydawnictwa Naukowego (Warszawa 1965-1967) – pierwszych polskich małoskalowych map krajobrazowych. Z perspektywy 50 lat podjęto próbę oceny założeń redakcyjnych, typologii krajobrazów oraz doboru środków kartograficznych, którymi posłużył się autor, zwracając szczególną uwagę na dobór barw prezentujących krajobrazy. Wskazano również zagadnienia budzące kontrowersje, związane ze stopniem generalizacji poszczególnych elementów treści, typologią krajobrazów oraz szczegółowością map. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że mapy krajobrazowe prof. F. Uhorczaka były jednym z najważniejszych dokonań polskiej kartografii tematycznej XX wieku, stanowiącym niedościgniony wzór nawet dla współczesnych kartografów.


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 209-222

   NOTATKI

Zenon Kozieł

Idea opracowania oraz główne założenia koncepcyjno-redakcyjne Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 223-227

Karolina Sielicka

Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri)


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 228-236

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski

Atlas obszarów wiejskich w Polsce.

Redakcja Jerzy Bański. Autorzy atlasu: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Mariola Ferenc, Michał Konopski, Marcin Mazur, Tomasz Ryger. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 237-241

Michał Okonek

Atlas polskiej obecności za granicą.

Redakcja: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2014


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 242-245

Jacek Pasławski

Łukasz Wielebski: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym.

"Studia i Prace z Geografii" nr 49. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015


pełny tekst/full text

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 246-248

   KRONIKA

Waldemar Spallek

Profesor dr hab. Władysław Pawlak 26 VII 1931 - 3 VIII 2016

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 249

Marek Więckowski

Wystawa "Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju" w Stacji Naukowej PAN w Paryżu z okazji Międzynarodowego Roku Mapy

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 251

Marek Baranowski

Międzynarodowy Rok Mapy na XIX Konferencji Association of Geographic Information Laboratories (AGILE) w Helsinkach

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 253

Justyna Kacprzak

18 Posiedzenie Bałtyckiej Sekcji Regionalnej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN) w Petersburgu

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 254

Tomasz Wites

Posiedzenie Komisji Toponimicznej Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej podczas XXXIII Kongresu MUG w Pekinie

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 256

Kazimierz Kozica

18 Kolokwium Historii Kartografii w Wiedniu

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 258

Beata Konopska, Wiesław Ostrowski

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Zwierzyńcu

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 259

Izabela Karsznia, Jolanta Korycka-Skorupa

Wizyta studyjna przedstawicielek Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego w Norwegian University of Science and Technology w Trondheim

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 262

Maciej Zych

Dziewięćdziesiąte trzecie i dziewięćdziesiąte czwarte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 263

Jerzy Ostrowski

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Toruniu i Grudziądzu

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 265

Konrad Eckes

Profesor Tadeusz Chrobak członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 269

Dariusz Dukaczewski

Piąte w jedenastej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 270

Jerzy Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 271

   NOWOŚCI LITERATURY KARTOGRAFICZNEJ

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 273

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 278

   KOMUNIKATY

Redakcja

II Akademia Kartografii i Geoinformatyki. IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 285

Redakcja

XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 48 • 2016 • nr 2 • s. 286

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009