ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 47 • 2015 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jerzy Siwek, Wojciech Wacławik

Czy cieniowanie analityczne może być sztuką? Rozważania na kanwie eksperymentu w programach ArcGIS i Surfer.

Analityczne cieniowanie rzeŸby terenu, zapoczątkowane pół wieku temu, mimo wielu prac teoretycznych i eksperymentalnych nie osiągnęło dotychczas jakości cieniowania tradycyjnego (ręcznego). W artykule omówiono zasady i główne czynniki wpływające na efekt cieniowania analitycznego. Podkreślono decydujące znaczenie numerycznego modelu terenu (NMT), w tym jego właściwej generalizacji, jako podstawy cieniowania. Eksperymentalne próby cieniowania w programach ArcGIS i Surfer, mające na celu sprawdzenie możliwości zawartych w nich algorytmów, pokazały znaczne podobieństwo uzyskanych rezultatów. We wnioskach autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu. Ich zdaniem cieniowanie analityczne nie jest sztuką, ponieważ piękna wynikającego z artyzmu i doświadczenia kartografa nie udało się dotychczas osiągnąć za pomocą algorytmicznej formalizacji.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 197

Paweł Pędzich

Od kartografii kosmosu do kartografii molekularnej - przegląd zastosowań odwzorowań kartograficznych.

Celem artykułu jest przedstawienie roli odwzorowań kartograficznych we współczesnym świecie map i baz danych oraz pokazanie znaczenia odwzorowań kartograficznych nie tylko w kartografii, ale także w innych dziedzinach nauki i praktyki. Mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat od pojawienia się pierwszych odwzorowań kartograficznych, mimo zmian technologicznych, odwzorowania nadal odgrywają istotną rolę, co spróbowano wykazać w niniejszym artykule.

W artykule opisano szereg zastosowań odwzorowań kartograficznych, m.in. w opracowaniu map wielkoskalowych do celów geodezyjnych, map topograficznych i przeglądowo-topograficznych, map zamieszczanych w atlasach geograficznych i historycznych, map nieba i ciał niebieskich, map statystycznych, map anamorficznych, map propagandowych, globusów (także wirtualnych), map w GIS, map internetowych, zdjęć fotograficznych oraz odwzorowań stosowanych w kartografii molekularnej i krystalografii. Omówiono także odwzorowania kartograficzne, w których minimalizuje się zniekształcenia odwozorowawcze, co jest jednym z podstawowych kryteriów ich doboru.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 213

Dominika Chądzyńska, Dariusz Gotlib

Mapy w grach komputerowych - spektrum zastosowań.

W artykule przedstawiono różne gatunki i rodzaje gier komputerowych, w których istotną rolę odgrywa mapa oraz metodyka kartograficzna. Przedstawiono wykorzystanie informacji przestrzennej zarówno w klasycznych grach planszowych, grach komputerowych służących rozrywce, jak i tzw. poważnych grach o zastosowaniach profesjonalnych, np. w symulatorach.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 235

Jacek Augustyniak, Marta Kuźma, Paweł Pędzich

Przegl?d metodkartograficznej prezentacji działań wojennych.

Artykuł poświęcony jest przedstawianiu działań bojowych na mapach. Omówiono problemy doboru metod prezentacji kartograficznej i możliwości wynikające z zastosowania technologii GIS-owych, usług sieciowych, rozszerzonej rzeczywistości do przedstawiania dynamiki działań wojennych oraz pokazano różnorodne przykłady prezentacji tych działań.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 245

Martyna Golenia, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Agata Hościło

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do aktualizacji map pokryciaterenu Corine.

Aktualne mapy pokrycia terenu są podstawą wielu dyscyplin nauki oraz mają szerokie zastosowanie aplikacyjne. Jednym z problemów aktualizacji map jest proces aktualizacji danych. Teledetekcja dostarcza codziennie nowych zobrazowań satelitarnych, które mogą zaspokoić potrzeby aktualizacji baz danych. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają metodę klasyfikacji pokrycia terenu sztucznymi sieciami neuronowymi fuzzy ARTMAP zgodnie z założeniami i legendą Corine Land Cover na podstawie danych satelitarnych Landsat, które wykorzystywane są do opracowania map pokrycia terenu. W artykule użyto jako danych referencyjnych i weryfikacyjnych najnowszą mapę Corine Land Cover (CLC) 2012. Do przeprowadzenia klasyfikacji symulatorem wykorzystano trzy zdjęcia satelitarne Landsat TM (21.04.2011, 05.06.2010, 27.08.2011). Obszarem badań były okolice Warszawy. Wynikami pracy symulatora są mapy klasyfikacji pokrycia terenu oraz macierze błędów klasyfikacji. Uzyskane wyniki potwierdzają, że sztuczne sieci neuronowe mogą z powodzeniem być wykorzystywane do aktualizacji map pokrycia terenu.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 257

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona. Atlas Tatier - Neživá príroda. Atlas of the Tatra Mountains - Abiotic Nature. Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Dąbrowskiej i Marcina Guzika. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 267

Jacek Pasławski

Przemysław Biecek: Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Warszawa: Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl, 2014


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 273

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

The History of Cartography. Volumesix. Cartography in the Twentieth Century. Edited by Mark Monmonier. Chicagoand London: The Univerisity of Chicago Press, 2015. Part 1, Part 2.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 275

Krystyna Szykuła

Kit Mayers: The First English Explorer. The Lifeof Anthony Jenkinson (1529-1611) and his Adventures on Route to the Orient. Devon 2015.


pełny tekst/full text

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 279

   Kronika krajowa

Jerzy Ostrowski

Doktor Wiesław Kaprowski 3 III 1932 - 24VIII 2015

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 281

Jerzy Ostrowski

Kartografia na Kongresie Geografów Polskich "Granice Geografii" i LX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Lublinie.

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 283

Maciej Zych

17 Posiedzenie Bałtyckiej Sekcji Regionalnej UNGEGN w Warszawie.

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 284

Tomasz Wites

Wspólne posiedzenie Komisji Toponimicznej Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w ramach Konferencji Regionalnej MUG w Moskwie.

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 287

Dariusz Dukaczewski

Wspólne Warsztaty Komisji "Mapy iInternet" oraz Komisji Edukacji i Szkoleń Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Kurytybie.

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 289

Dariusz Dukaczewski

Wspólne Warsztaty Komisji "Kartografia i Dzieci". Komisji Map i Przedstawień Graficznych dla Niewidomych i Niedowidzących. Komisji Kartografii Planetarnej oraz Komisji Kartografii we Wczesnym Ostrzeganiu i Zarządzaniu Kryzysowym Międzynarodowej Asocjacji

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 290

Marek Baranowski

XVI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Rio de Janeiro

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 292

Marek Baranowski

XXVII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Rio de Janeiro

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 293

Dariusz Dukaczewski

Finał XIII Międzynarodowego Konkursu Prac Dzieci im. Barbary Petchenik w Rio de Janeiro

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 295

Jolanta Korycka-Skorupa

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Mapa w społeczeństwie informacyjnym" w Warszawie

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 296

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu "Mapa Roku 2014"

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 299

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 300

Waldemar Spallek

XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii "Mapa jako narracja interpretacyjna" we Wrocławiu

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 301

Jerzy Siwek

Spotkanie absolwentów z okazji 65-lecia powołania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 304

Jolanta Korycka-Skorupa

Pierwsze Europejskie Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej EuroCarto w Wiedniu

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 305

Eugeniusz Sobczyński

Konferencja historyków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu "Wojna a mapa. Historia i współczesność"

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 307

Anita Sabat

GIS Day 2015 - "GIS w Stolicy - obraz codzienności"

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 308

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium "Portal Geostatystyczny - Faza II" w Warszawie

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 310

Maciej Zych

XXI Posiedzenie Sekcji Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej w Lublanie

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 311

Maciej Zych

Osiemdziesiąte dziewiąte, dziewięćdziesiąte i dziewięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 314

   Publikacje polskie

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 317

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 323

   Komunikaty

Redakcja

23rd Cartographic School 2016

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 329

Redakcja

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 330

Redakcja

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 47 • 2015 • nr 3 • s. 331

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009