ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 46 • 2014 • NR 4

   ARTYKUŁY

Paweł Pędzich, Kamil Latuszek

Kartografia planetarna - przykłady opracowań, odwzorowania kartograficzne, nowe wyzwania

Jest to drugi artykuł przybliżający problematykę z zakresu kartografii planetarnej. Przedstawiono przykłady wykonywanych na świecie prezentacji kartograficznych, m.in. fotomozaiki, mapy albedo, mapy topograficzne, globusy (także wirtualne) oraz opracowania typu GIS różnych ciał niebieskich, takich jak Księżyc, planety oraz ich księżyce, a także asteroidy. Ponadto scharakteryzowano odwzorowania kartograficzne stosowane do map obiektów pozaziemskich, zwracając szczególną uwagę na problemy występujące przy opracowaniu map obiektów nieregularnych, których kształt znacząco odbiega od sfery lub elipsoidy. Na zakończenie zasygnalizowano nowe wyzwania stojące przed kartografią planetarną wynikające z rozwoju technik pozyskiwania, analizowania i prezentacji coraz większej ilości danych oraz ze wzrostu zainteresowania opracowaniami kartograficznymi z tego zakresu.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s.

Olga Jaworska

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

W artykule przedstawiono autorską koncepcję projektu i implementacji portalu geoinformacyjnego Państwowego Muzeum na Majdanku, który został zrealizowany w ramach pracy magisterskiej. Serwis WWW opracowano zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. UCD – user centered design) oraz z zastosowaniem oprogramowania typu Open Source. W pracy wykorzystano darmowe programy komputerowe typu Desktop GIS oraz zbudowano infrastrukturę serwerową wykorzystując otwarte środowisko MapServer, a także bezpłatny system zarządzania treścią serwisu internetowego (ang. CMS – content management system) Joomla!. Zdobyte doświadczenia umożliwiły opracowanie ogólnej metodyki budowy serwisów geoinformacyjnych, która może być wykorzystywana do przygotowania geoportali różnych obiektów.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s.

Mariusz Olczyk

Zasady opracowania barwnych map dotykowych dla osób niewidomych i słabowidzących

W artykule przedstawiono podstawowe zasady redagowania barwnych map dotykowych, tzw. tyflomap, na podstawie wybranych najciekawszych – zdaniem autora – publikacji, jakie ukazały się w Polsce. Punktem wyjścia analizy są mapy, których autorzy wskazali kierunek rozwoju polskiej tyflokartografii i sformułowali pierwsze reguły opracowania grafik wypukłych. Chronologiczne zestawienie kolejnych map i atlasów z wykazem ważniejszych zasad redakcyjnych pozwoliło autorowi podsumować dotychczasowy dorobek tyflokartografii i zaprezentować główne wytyczne, jakimi powinni posługiwać się kartografowie opracowujący mapy wypukłe. To już ponad ćwierć wieku poszukiwań, doświadczeń i dostosowania się do nowych technologii. Ale jedna reguła jest niezmienna: nie można opracować czytelnej mapy dotykowej bez ścisłej współpracy kartografów z tyflopedagogami oraz osobami niewidomymi i słabowidzącymi.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s.

Iryna Drohushevska

Narodowy wykaz nazw geograficznych Ukrainy

The author deals with creation of the State Register of Geographical Names of Ukraine. The article consists of two parts: names of geographical features on the territory of Ukraine and names of geographical features outside Ukraine. Unified accounting forms of geographical names have been developed, the order of their filling-out was determined. Geographical names of Ukraine covered by topographic map at the scale of 1:100,000 (about 65,000 names) are entered into the database of the State Register. Works on the standardized rendering of geographical names outside Ukraine into Ukrainian are going on.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s.

   NOTATKI

Arkadiusz Piotrowski

Cyfrowe produkty geograficzne wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 455

Mariusz Olczyk

Strona internetowa www.tyflomapy.pl

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 464

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012.

Urząd Statystyczny w Lublinie: Lublin, 2014

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 469

Wiesław Ostrowski

Parki krajobrazowe Wielkopolski. 13 map w skalach od 1:25 000 do 1:75 000.

Opracowanie Daunpol Sp. z o.o., Warszawa na zlec. Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Warszawa: Daunpol Sp. z o.o., Wydawnictwo Kartograficzne b.r.wyd. 2014

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 472

Lucyna Szaniawska

Mapping our World: Terra Incognita to Australia.

Published by the National Library of Australia, Canberra ACT, 2013

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 476

Krystyna Szykuła

Eckhard Jäger: Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartographiegeschichte 1532-1885.

Gesamtherstellung: Husum Druck-und Verlagsgesellschaft, 2014

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 478

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Jerzy Sokołowski

W odpowiedzi na Uwagi do "Oceny Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego"

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 481

   Publikacje polskie

Jerzy Ostrowski

Materiały XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 483

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 484

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 488

   Kronika krajowa

Lucyna Szaniawska

Wystawa "Rozwój myśli geograficznej w Polsce" w Collegium Maius w Krakowie

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 495

Jacek Pasławski, Bogdan Zagajewski

Powołanie Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 497

Beata Konopska

Sympozjum poświęcone kartografii historycznej podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 499

Jerzy Ostrowski

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Szczecinie

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 500

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 502

Jerzy Ostrowski

Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Toruniu

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 503

Radosław Golba

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii" w Toruniu

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 504

Jacek Pasławski

III Forum "Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów" w Paprotni pod Warszawą

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 508

Maciej Zych

Osiemdziesiąte piąte i osiemdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 509

   KOMUNIKATY

Akademia Kartografii i Geoinformatyki

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 511

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 511

XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 512

   SPIS TREŚCI TOMU 46


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 4 • s. 513

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009