ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 46 • 2014 • NR 3

   ARTYKUŁY

Marek Baranowski

System informacyjny Narodowego Atlasu Polski i jego związki z krajową infrastrukturą informacji przestrzennej

An information system of the National Atlas of Poland and its relations to the national Spatial Information Infrastructure

W artykule przedstawiono koncepcję systemu informacyjnego Narodowego Atlasu Polski (NAP), stanowiącego podstawę opracowania i publikacji planowanego wydania nowej wersji tego dzieła kartograficznego. Omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem trzech form jego publikacji, jakimi będą portal internetowy, drukowana postać albumowa oraz książka elektroniczna (e-book). W procesie opracowania istotną rolę będą pełniły zasoby krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Przedstawiono także związki owej infrastruktury z systemem informacyjnym NAP i wpływ tego ostatniego na kształt IIP.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 239-252

Paweł Pędzich, Kamila Latuszek

Kartografia planetarna - historia, dane źródłowe, metodyka

Planetary cartography ? history, source data, methodology

Artykuł ma charakter przeglądowy i jest pierwszym z cyklu dwóch artykułów przybliżających problematykę z zakresu kartografii planetarnej. Przedstawiono w nim m.in. zarys historii map ciał niebieskich, poczynając od pierwszych map Księżyca opracowanych na podstawie obserwacji teleskopowych, po współczesne mapy wykonywane z wykorzystaniem sond kosmicznych, scharakteryzowano podstawowe Ÿródła danych oraz przedstawiono rozwój metod ich pozyskiwania, opisano najważniejsze misje kosmiczne, od pionierskich wypraw radzieckich po współczesne badania Marsa i asteroid; przedstawiono również wybrane aspekty metodyki opracowania map obiektów pozaziemskich.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 253-282

Lucyna Szaniawska

Próba porównania zawartości map drzeworytowych i miedziorytowych publikowanych w Europie do początku XIX wieku

An attempt of comparison of the content of woodcut and copperplate maps issued in Europe until the beginning of the 19th century

Oczekiwania społeczne w stosunku do zawartości informacyjnej map zmieniały się poprzez wieki i były powodem wprowadzania nowych sposobów opracowywania map oraz odrzucania przestarzałych technik ich reprodukcji. W artykule skupiono się na omówieniu okoliczności wprowadzenia i póŸniej zastąpienia drzeworytu miedziorytem i pozytywnych wynikach, jakie przyniosła ta zmiana.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 283-306

   NOTATKI

Grażyna Dudzicka, Ewa Maciąg, Dorota Gazicka-Wójtowicz

Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN)

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 307

Anna Wrochna, Zenon F. Poławski

Zasoby kartograficzne w geoportalu OGNIWO

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 315

   RECENZJE

Jakub Kuna, Arkadiusz Rzucidło

Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata.

Redakcja i korekta Maciej Byliniak, Izabela Wojtyczka. Wyd. II. Warszawa: Wydawn. Dwie Siostry, 2013

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 319

Janusz Gołaski

Janina Mirosława Stoksik: Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce.

Kraków: Archiwum Narodowe w Krakowie, 2013

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 321

Jacek Pasławski

Atlas of Yellowstone.

Senior editor W. Andrew Marcus, cartographic editor James E. Meacham, text editor Ross West. Berkeley and Los Angeles: University of California Press Ltd, 2012

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 323

   Publikacje polskie

Jerzy Ostrowski

Drugi tom edycji mapy Galicji z lat 1779-1783

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 327

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 327

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 331

   Kronika krajowa

Krzysztof Kałamucki

Profesor Mieczysław Sirko, 2 I 1943 - 3 V 2014

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 337

Zenon Kozieł

Utworzenie Katedry Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 338

Dorota Borowicz, Maria Świerczyńska

XXII Szkoła Kartograficzna w Wałbrzychu

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 340

Waldemar Spallek

Zebranie Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Wałbrzychu

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 343

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2013"

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 344

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium nt. "Kartografia a systemy informacji geograficznej" w Zakładzie Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 346

Jerzy Ostrowski

VI Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu Kartografii i Geoinformacji

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 348

Kazimierz Kozica

Wrocławska wystawa "Silesia et Wratislavia - mapa Śląska Martina Helwiga w kartografii śląskiej (1561-1889)"

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 348

Jerzy Siwek

Otwarte seminaria Zakładu Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2013/2014

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 351

   Kronika zagraniczna

Maciej Zych

XXVIII Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych w Nowym Jorku

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 354

Maciej Zych

XVI Posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN do spraw Egzonimów w Hermagorze

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 356

Małgorzata Brzezińska-Klusek, Anna Dębowska

XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna GeoKonferencja Naukowa w Albenie

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 359

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXVII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, Rio de Janeiro 2015

Tom 46 • 2014 • nr 3 • s. 361

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009