ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 46 • 2014 • NR 2

   ARTYKUŁY

Anna Fiedukowicz, Andrzej Głażewski, Paweł J. Kowalski, Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska

Problematyka efektywności przekazu kartograficznego na przykładzie map topograficznych nowej generacji

W artykule przedstawiono wyniki badań obejmujących wizualizację danych topograficznych BDOT10k i ich publikację w dedykowanym serwisie internetowym. Jednym z celów projektu było określenie zbioru zasad optymalizacji wizualizacji kartograficznej i opracowanie efektywnych sposobów ich publikacji. Wykazano, iż o efektywności lub szerzej - użyteczności mapy jako środka przekazu informacji, oprócz odpowiedniego doboru danych Ÿródłowych, decyduje również czytelność obrazu, logika systemu znaków umownych, estetyka kompozycji oraz funkcjonalność aplikacji internetowej - w przypadku tego środka dystrybucji map.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 129-139

Maciej Zych

Nowy wykaz polskich nazw geograficznych świata i zasady jego opracowania na tle dotychczasowych publikacji

W artykule omówiono nowo wydany Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. Przybliżono zakres jego treści, zawartość i układ poszczególnych części oraz samych haseł, a także sposób doboru nazw. Przybliżono również historię opracowania wykazów zawierających polskie nazwy geograficzne świata oraz zasady ustalania tych nazw.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 140-161

Tomasz Panecki

Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie

W artykule omówiono sposoby kalibracji mapy szczegółowej Polski WIG. Z uwagi na dużą liczbę arkuszy do przetworzenia (prawie 1400), głównym założeniem było maksymalne zautomatyzowanie procedury. Za pomocą wygenerowanego indeksu przestrzennego o oczkach siatki odpowiadających podziałowi arkuszowemu mapy i w odpowiednim układzie odniesienia, ręcznie uzyskano informacje o współrzędnych geograficznych z narożników arkuszy, po czym zastosowano skrypt, za pomocą którego dopasowano arkusze do indeksu przestrzennego. Problemem okazał się niejednolity układ odniesienia mapy szczegółowej 1:25 000. Po nieudanej próbie kalibracji w układ "Borowa Góra", podzielono arkusze według obszarów byłych zaborów i zastosowano układy odniesienia charakterystyczne dla każdego z nich - "Deutsches Hauptdreiecksnetz" (DHDN) dla pruskiego, "Hermannskogel" dla austriackiego i elipsoidę Żylińskiego dla rosyjskiego. Z uwagi na wciąż niezadowalające efekty, wydzielono dodatkowe obszary, na których zastosowano układ DHDN i "Borowa Góra", minimalizując dotychczasowe błędy kalibracji.


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 162-172

Kazimierz Kozica

Mapa bagien Polesia Daniela Zwickera z 1650 roku - dwa znane i dwa nieznane egzemplarze odkryte w zbiorach polskich

W artykule przedstawiono stan badań nad jedną z najrzadszych map w historii kartografii polskiej - mapą bagien Polesia Daniela Zwickera (1612-1678) z 1650 r. Wyrytowana i opublikowana w Gdańsku przez Wilhelma Hondiusa (po 1597-1652), uważana jest przez K. Buczka (1963) za jego najlepsze lub jedno z najlepszych dzieł. Jeszcze do niedawna sądzono, że nie ma jej w polskich zbiorach publicznych, a w całej dotychczasowej literaturze wymieniano tylko dwa jej znane zachowane egzemplarze w zbiorach zagranicznych: w DreŸnie i w Wiedniu. Ostatnie poszukiwania autora doprowadziły do odkrycia jej trzeciego egzemplarza w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu i czwartego w zbiorach Muzeum Warszawy. Mało tego, ten odkryty czwarty egzemplarz mapy bagien Polesia jest jej drugim stanem z tego samego 1650 roku (dodano m.in. informację o bitwie łojowskiej), którego istnienie przewidywał K. Buczek (1963) na podstawie przerysu mapy zamieszczonego w dziele o czerwcu polskim J. Hamela w tłumaczeniu S.B. Gorskiego (Wilno 1837).


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 173-191

   NOTATKI

Arkadiusz Piotrowski

Wojskowy zasób geograficzny - geneza, organizacja, utrzymanie i udostępnianie


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 192-196

Jerzy Ostrowski

Rok 2014 czasem licznych ważnych rocznic w polskiej kartografii


pełny tekst/full text

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 197-199

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek.

Monografia kartograficzna pod redakcją Krzysztofa Kałamuckiego i Tadeusza Grabowskiego. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2013

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 200

Jacek Pasławski

Franciszek P. Faluszczak: Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772-1914.

Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 202

Zbigniew J. Wójcik

Andrzej J. Wójcik: Carta Geologica. Mapy geologiczne Królestwa Polskiego wydane w latach 1815-1915.

Katalog. Dąbrowa Górnicza: Muzeum Miejskie "Sztygarka", 2013

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 204

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Lucyna Szaniawska

Uwagi do "Oceny Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego" zawartej w artykule Jerzego Sokołowskiego

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 206

   NOWOŚCI LITERATURY

Jerzy Ostrowski

Publikacje polskie

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 210

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 214

   Kronika krajowa

Jacek Pasławski

Seminarium na temat cyfrowych map geomorfologicznych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 221

Dariusz Dukaczewski

Trzecie w jedenastej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 221

Jerzy Ostrowski

Pierwsze w 2014 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 223

Maciej Zych

Osiemdziesiąte trzecie i osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 221

Redakcja

Habilitacje, doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2013 roku

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 225

   Kronika zagraniczna

Maciej Zych

Polsko-niemieckie sympozjum dotyczące nazw geograficznych w Görlitz

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 227

   KOMUNIKATY

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Toruniu

Tom 46 • 2014 • nr 2 • s. 230

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009