ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 45 • 2013 • NR 1

   ARTYKUŁY

Wiesław Ostrowski

Relacje semiotyczne w odniesieniu do kartografii

W artykule podjęto próbę spojrzenia na najważniejsze problemy kartografii z punktu widzenia trzech działów semiotyki kartograficznej: semantyki, pragmatyki i syntaktyki. Wskazano też na podstawową różnicę, niedocenianą w pełni przez przedstawicieli kierunku badawczego określanego jako teoria języka mapy, między pismem, którego struktura podporządkowana jest semantycznym aspektom wyrazów, zdań i tekstów, a prezentacją kartograficzną będącą przede wszystkim przestrzennym modelem i obrazem. Ta specyfika mapy powinna być uwzględniana przy określaniu zakresu zainteresowań semiotyki kartograficznej, w szczególności semantyki i syntaktyki.


pełny tekst/full text

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 5-14

Leszek Grzechnik, Krzysztof Kałamucki, Mirtosław Meksuła

Ewolucja funkcji planów miast wobec rozwoju systemów nawigacyjnych

Dynamiczny rozwój kartografii mobilnej, a zwłaszcza systemów nawigacyjnych, wywiera bardzo duży wpływ na opracowywane i wydawane współcześnie plany miast. Spowodowane jest to przejęciem i rozwinięciem przez te systemy, niektórych tradycyjnych funkcji planów miast. Zaistniała sytuacja skłania do modyfikacji treści prezentowanych na planach, co w połączeniu ze zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników, stawia przed kartografami wiele nowych wyzwań. Niniejszy artykuł jest próbą określenia kierunków ewolucji współczesnych planów miast oraz jej wpływu na proces redakcyjny i percepcję treści przez użytkownika.


pełny tekst/full text

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 15-24

Robert Władysław Bauer, Arkadiusz Piotrowski, Grzegorz Stępień

Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych w opracowaniach kartograficznych do celów wojskowych

W artykule przedstawiono wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych do celów wojskowych. Autorzy wskazali trzy zasadnicze obszary wykorzystania danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, którymi są mapy wektorowe (bazy danych georeferencyjnych), analizy geoprzestrzenne oraz opracowania specjalne - mapy obrazowe (image maps). Przedstawiono zalety i ograniczenia ortofotomapy satelitarnej i innych opracowań specjalnych, wykonywanych i wykorzystywanych przez wojska NATO w warunkach pokoju oraz w strefie działań wojennych.


pełny tekst/full text

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 25-35

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Kartografia w dorobku naukowym i dydaktycznym profesora Jana Flisa (w setną rocznicę urodzin)

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 36-41

Maciej Piekuth

Nowości i zmiany w czasopiśmiennictwie z zakresu kartografii i nauk pokrewnych (spostrzeżenia dokumentalisty)

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 41-46

   RECENZJE

Kamil Nieścioruk

Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010 = The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010

Redaktor Henryk Gapski. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 47-48

Michał Okonek

Atlas wojskowy województwa łódzkiego. Skala 1:100 000.

Opracowanie: Wydawnictwo Kartograficzne "Compass". Łódź: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Prasa Łódzka, 2012

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 48

Izabela Gołębiowska

Województwo lubelskie. Mapa turystyczna. Województwo lubelskie. Mapa turystyki wodnej. Województwo lubelskie. Mapa turystyki zimowej. Skala 1:300 000.

Lublin: Kartpol, 2011

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 51

Lucyna Szaniawska

Henryk Bartoszewicz: Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku.

Warszawa: Geodeta Sp. z o.o.; Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2012

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 54

Jacek Pasławski

Świat Ptolemeusza - włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego.

Redakcja naukowa Tomasz Płuciennik, Mikołaj Baliszewski. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 56

   Publikacje polskie

Nowy przewodnik po polskich mapach wojskowych

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 59

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 60

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 64

   Kronika krajowa

Krzysztof Kałamucki

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Mieczysława Sirki

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 72

Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji profesora Mieczysława Sirki

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 75

Waldemar Spallek

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2012 roku

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 80

Zenon Kozieł

Powstanie Laboratorium Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 80

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra

GIS Day 2012 - "GIS w stolicy"

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 81

Lucyna Szaniawska

Wystawa "Świat Ptolemeusza - włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej"

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 82

Aldona Ertman

Drugie w 2012 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 85

Przemysła Jujka

Wystawa kartograficzna w Muzeum Miasta Gdyni z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia budowy portu

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 86

Joanna Chojecka

Wystawa "Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie"

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 87

Dariusz Gotlib

Konferencja na temat projektowania mobilnych aplikacji geoinformacyjnych

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 89

Maciej Zych

Siedemdziesiąte piąte i siedemdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 90

   Kronika zagraniczna

Kazimierz Kozica

16 Kolokwium Historii Kartografii w Marbach am Neckar

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 92

Izabela Gołębiowska, Izabela Karsznia

"Symposium on Service-Oriented Mapping" w Wiedniu

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 93

Kazimierz Kozica

Międzynarodowa konferencja "Mercator i Hondius" The Brussels Map Circle w Brukseli

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 95

Jerzy Ostrowski

"Kartografické Listy" półrocznikiem

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 96

   KOMUNIKATY

XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 97

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 45 • 2013 • nr 1 • s. 98

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009