ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 44 • 2012 • NR 4

   ARTYKUŁY

Jacek Drachal, Anna Dębowska, Małgorzata Brzezińska-Klusek

Kartograficzna wizualizacja danych MODIS i SRTM. Część II

W pierwszej części artykułu opublikowanej w poprzednim numerze omówiono analizę danych i narzędzi pod kątem wspólnej wizualizacji zdjęć wykonanych skanerem MODIS i numerycznego modelu terenu pozyskanego w trakcie misji SRTM oraz omówiono kolejne wersje procedury ich wspólnego przedstawienia. W drugiej części opisano próbę połączenia otrzymanego obrazu z wybranymi danymi wektorowymi. Na zakończenie przedstawiono wyniki w postaci map opracowanych na tej podstawie: Polski w skali 1:1 000 000, Europy środkowej w skali 1:2 000 000 i Europy w skali 1:10 000 000.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 305-314

Beata Konopska

Skuteczność metody zogniskowanych badań wywiadu grupowego w jakościowych badaniach rynku wydawnictw kartograficznych

W artykule przedstawiona została użyteczność dla autorów map badań prowadzonych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Na kilku przykładach wykazano, że metoda ta pozwala otrzymać o wiele bardziej wiarygodne wyniki na temat zachowań odbiorców map, ich umiejętności posługiwania się mapami oraz oceny publikacji kartograficznych niż metody ankietowe lub wywiady indywidualne. Analiza toku wypowiedzi uzyskiwanych w trakcie badania wskazuje na łatwą możliwość weryfikacji ich wiarygodności. Wyniki tych badań zostały wykorzystane do opracowania założeń redakcyjno-technicznych oraz kilkuletniej strategii rozwoju serii map i atlasów oferowanych przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. pod marką Copernicus.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 315-323

Michał Sobala

Zastosowanie austriackich map katastralnych w badaniach użytkowania ziemi w połowie XIX wieku

Autor przedstawia sposób przygotowania i przetworzenia austriackich map katastralnych do postaci umożliwiającej analizowanie użytkowania ziemi w połowie XIX wieku oraz prezentuje przykładowe opracowania wyników.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 324-333

Radosław Skrycki

Utopia depicta - mapy krain idealnych

Autor podejmuje próbę zebrania i przeanalizowania kartograficznych przedstawień krain idealnych, czyli tzw. utopii. Począwszy od I wydania Utopii Thomasa More’a (1516), aż po koniec wieku XVIII pojawiały się na rynku kartograficznym rozmaite próby opisania wymyślonej krainy za pomocą mapy. Jak się wydaje, wszystkie one stanowiły swego rodzaju zabawę intelektualną między autorem a odbiorcą, będącą integralnie powiązaną z rzeczywistością społeczno- polityczną, w jakiej tworzył autor.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 334-341

   NOTATKI

Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak

Dokładność położenia linii brzegowej wybranych jezior zachodniej części Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 342-348

Piotr Kasiborski, Kamil Nieścioruk

Systemy informacji geograficznej i kartograficzne bazy danych w małym wydawnictwie kartograficznym

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 348-353

Anna Wrochna

Projekt OGNIWO - udostępnienie cyfrowych zasobów geoinformacyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 353-356

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski, Jerzy Siwek

Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz: Kartografia tematyczna.

Redakcja naukowa Waldemar Spallek, Wiesława Żyszkowska. Wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2012

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 356

Michał Okonek

Polska. Sieć linii kolejowych. Tyt. okł: Kolejowa Mapa Polski. Skala 1:750 000 [właść: ok. 1:1 087 000].

Opracowanie podkładu: P. Śleszyński, Redakcja mapy: A. Ciechański. [Warszawa]: PKP Intercity [SA], 2011

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 363

Lucyna Szaniawska

Uliana Kryształowycz: Rukopisni karty XVI-XIX stolit'.

Z fondiw Centralnoho derżawnoho istorycznoho archiwu Ukraijny. m. Lwiw = Hand-crafted maps of the 16th - 19th century. From the funds of the Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv. Kyjiw: DNWP Kartohrafija, 2011

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 366

   Publikacje polskie

Tom "Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego" poświęcony źródłom kartograficznym w badaniach krajobrazu kulturowego

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 370

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 371

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 376

   Kronika krajowa

Radosław Skrycki

Dr Jarosław Łuczyński 20 IV 1975 - 2 X 2012

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 381

Jerzy Ostrowski

Publikacje dr. J. Łuczyńskiego z zakresu historii kartografii i kartografii historycznej

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 382

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 59 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 384

Jerzy Ostrowski

XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 385

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 388

Mieczysław Kunz

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji w Toruniu

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 389

Beata Konopska

VI Konferencja z cyklu "Spotkania Dolnośląskie" we Wrocławiu dedykowana profesorowi Julianowi Janczakowi

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 391

Jerzy Ostrowski

Seminarium w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii na temat prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych nowej generacji

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 393

Jerzy Ostrowski

Drugi konkurs "Internetowa Mapa Roku" Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 394

Wiesław Ostrowski

Czterechsetny absolwent w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 394

Jerzy Ostrowski

Seminarium tyflokartograficzne i promocja Atlasu Świata dla niewidomych i słabowidzących w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 395

Michał Grochna

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 397

Beata Konopska

Walne zebranie członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 397

Jerzy Ostrowski

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Poznaniu

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 399

Maciej Zych

Siedemdziesiąte trzecie i siedemdziesiąte czwarte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 401

   Kronika zagraniczna

Maciej Zych

X Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych w Nowym Jorku

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 405

   KOMUNIKATY

XXVI Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Dreźnie

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 408

XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 409

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 409

   SPIS TREŚCI TOMU 44


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 4 • s. 410

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009