ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 44 • 2012 • NR 2

   ARTYKUŁY

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, Jacek Pasławski

Internetowy Atlas metod kartograficznych

W artykule przedstawiono internetowy Atlas metod kartografi cznych, skierowany do tych, którzy chcą poznać podstawowe zasady redagowania map statystycznych. Autorzy podjęli się analizy pięciu ilościowych metod prezentacji kartografi cznej, próbując przedstawić użytkownikowi najważniejsze zagadnienia związane z ich stosowaniem i interpretacją.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 105-119

Dariusz Gierczak

Możliwości prezentacji rozwoju miast w wersji drukowanej i cyfrowej na przykładzie Historyczno-topografi cznego atlas miast śląskich

Rozwój Internetu stał się poważnym wyzwaniem dla wydawców i autorów publikacji drukowanych. Jednak pomimo obaw związanych z tym nowym medium oraz z przyszłością druku, istnieją możliwości wykorzystania obydwu form edycji, które poprzez odpowiednie dopasowanie treści do danego medium zwiększają atrakcyjność produktu. Przykładem takiej hybrydowej publikacji jest Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, którego wydanie drukowane zawiera obszerniejsze teksty o rozwoju poszczególnych miast w okresie od początków XIX w. po teraŸniejszość z przypisami i bibliografią oraz edycję map topografi cznych w jednolitej skali 1:25 000. Wersja internetowa natomiast oferuje dodatkowe, multimedialne możliwości wizualizacji rozwoju prezentowanych miejscowości.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 120-129

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Zapomniany Podręczny atlas świata Lecha Ratajskiego z lat 1954-1961

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 130

Aldona Ertman

Dwie rękopiśmienne mapy Karola Perthéesa w zbiorach Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 141

Maciej Piekuth

Adolf Erik Nordenskiöld - badacz polarny, kartograf, kolekcjoner (w sto osiemdziesiątą rocznicę urodzin)

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 147

   RECENZJE

Anna Faliszewska

Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2010

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 151

Jerzy Ostrowski

Rozwój terytorialny Łodzi. Skala 1:29 000.

Opracowali Mariusz Stępniewski, Zdzisław Szambelan. Łódź: Urząd Miasta Łodzi, Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej, 2010

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 154

Piotr Eberhardt

Atlas Historii Świata. Od 10 000 p.n.e. do dzisiaj.

Redakcja naukowa Geoffrey Wawro. Tłumaczenie Rafał Sarna. Warszawa: Wydawnictwo Buchman, 2012

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 156

Luzyna Szaniawska

Beata Medyńska-Gulij: Graphic Design Techniques on Maps from World Atlases 1570-1662 and Their Influence on the Creation of Cartographic Principles.

Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 159

Jacek Pasławski

Vít Voženílek, Jaromír Kaňok a kolektív. Metody tematické kartografie. Vizualizace prostorových jevů.

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 162

   Publikacje polskie

Nowa monografia z zakresu kartografii tematycznej

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 164

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 164

   Publikacje zagraniczne

Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 169

   Kronika krajowa

Jerzy Ostrowski

Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Wiesława Kaprowskiego

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 175

Jerzy Ostrowski

Bibliografi a publikacji Profesora Wiesława Kaprowskiego

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 177

Paweł Pędzich

Siedemdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Balcerzaka

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 181

Jerzy Ostrowski

Bibliografi a publikacji profesora Jerzego Balcerzaka

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 183

Przemysław Jujka

Wystawa dawnych map i widoków miast oraz wystawa z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 184

Jerzy Pietruszka

Utworzenie Szefostwa Geografi i Wojskowej

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 187

Henryk Rutkowski

Kartografi a na wystawie "Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795"

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 188

Jerzy Ostrowski

Pierwsze w 2012 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 189

Maciej Zych

Sześćdziesiąte siódme, sześćdziesiąte ósme i sześćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geografi cznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 190

Kacper Jancewicz, Arkadiusz Suder

XXI Szkoła Kartograficzna we Wrocławiu

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 192

Waldemar Spallek

Wspólne zebranie Oddziału Kartografi cznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich we Wrocławiu

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 195

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2011"

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 195

Anna Ciołkosz-Styk, Aleksandra Furmankiewicz-Szeląg

Druga ogólnopolska konferencja "M@py w sieci" w Sandomierzu

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 196

Jerzy Ostrowski

Konferencja "Mapy topograficzne ziem polskich z przełomu XVIII/XIX wieku" w Instytucie Historii PAN w Warszawie

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 197

Grzegorz Strauchold

Promocja dwóch pierwszych tomów Historyczno-topografi cznego atlasu miast śląskich we Wrocławiu

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 198

Redakcja

Habilitacje, doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2011 roku

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 200

   Kronika zagraniczna

Lucyna Szaniawska

18 Konferencja Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Barcelonie

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 203

Wiesława Żyszkowska

VII Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Barcelonie na temat "Rozwiązania numeryczne w badaniu dziedzictwa kartografi cznego"

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 205

   KOMUNIKATY

XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 44 • 2012 • nr 2 • s. 206

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009