ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 44 • 2012 • NR 1

   ARTYKUŁY

Izabela Gołębiowska

Kompozycja legendy mapy a sposoby identyfikacji symboli

W artykule omówiono wyniki badania empirycznego, w którym analizowano relacje między legendami o różnej kompozycji a sposobem integracji informacji z mapy i legendy (sposobem rozpoznania znaczenia symboli) w trakcie użytkowania mapy. Badano również zakres treści odczytywanej z legendy oraz zmianę procedur integracji informacji z mapy i legendy wraz z poznawaniem treści mapy.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 7-17

Dariusz Gotlib

Model mobilnej prezentacji kartograficznej

W artykule przedstawiono podstawowe założenia i cechy modelu mobilnej prezentacji kartografi cznej. Stanowi on podstawowy element metodyki projektowania prezentacji kartografi cznych na potrzeby aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych zaproponowany w pracy autora (D. Gotlib 2011). Model oparty jest na szeregu nowych pojęć, mogących stanowić podstawę ontologii mobilnego przekazu kartografi cznego: jednostka przekazu kartografi cznego, geokompozycja składowa, geowizualizacja elementarna, okno geowizualizacji, zdarzenie kartografi czne. Poprzez podanie przykładów implementacyjnych przybliżono jego właściwości oraz koncepcję modelowania. Wykorzystanie modelu umożliwia formalizację procesu projektowania prezentacji kartografi cznych, nie tylko mobilnych. Formalizacja ma na celu uniknięcie niejednoznaczności opracowywanego projektu, zapewnienie możliwości jego wielokrotnego wykorzystania oraz zautomatyzowanego przetwarzania.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 18-29

Kacper Jancewicz, Jan Krupski

Opracowanie i redakcja średnioskalowej mapy topograficznej obszaru górskiego w środowisku ArcInfo

W artykule przedstawiono przykład zastosowania oprogramowania ArcInfo do redagowania mapy. Przybliżono problematykę wyboru i sposobu wykorzystania danych Ÿródłowych, prezentacji rzeŸby terenu w trakcie opracowania średnioskalowej mapy topografi cznej przeznaczonej do wydruku.


pełny tekst/full text

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 30-45

   NOTATKI

Maciej Zych

Nowy urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 46

Maciej Piekuth

Wielki radziecki atlas świata - w siedemdziesiątą piątą rocznicę wydania pierwszego tomu

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 52

Przemysław Jujka

Mapy na pomnikach upamiętniających dawne cmentarze w Gdańsku

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 59

   RECENZJE

Bogdan Wicik, Jerzy Siwek

Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region.

Istitute for Environment and Sustainability European Commission. Luxemburg: Publication offi ce of the European Union, 2010

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 62

Jerzy Ostrowski

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Monografia 1950-2000.

Opracowanie redakcyjne Geodeta Sp. z o.o. Warszawa: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., 2000.

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 64

Jacek Pasławski

Ivan Kupčík: Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Handbuch zur Geschichte der Kartographie.

Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 67

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Andrzej Czerny

W sprawie notatki o koncepcji Atlasu egzonimów polskich

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 69

   Publikacje polskie

Materiały XX Szkoły Kartograficznej

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 73

Materiały XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 73

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 75

   Publikacje zagraniczne

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 79

   Kronika krajowa

Andrzej Głażewski

Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Makowskiego

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 84

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof. Andrzeja Makowskiego w latach 2002-2011

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 86

Waldemar Spallek

Działalność Oddziału Kartografi cznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2011 roku

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 86

Joanna Plit

XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego w Warszawie

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 87

Anna Ciołkosz-Styk, Izabela Gołębiowska

Dzień GIS-u po raz czwarty na Uniwersytecie Warszawskim

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 88

Mieczysław Kunz

XII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS-u w Toruniu

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 89

Mieczysław Kunz

Konkurs plastyczny "Dziecięca Mapa Świata" w Toruniu

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 90

Dariusz Dukaczewski

Pierwsze w jedenastej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do Spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartografi cznej

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 91

Maciej Zych

Sześćdziesiąte piąte i sześćdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 93

   Kronika zagraniczna

Jerzy Ostrowski

Nikołaj N. Komiedczikow 24 XI 1959 - 24 X 2011

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 96

Izabela Karsznia

Czwarta Międzynarodowa Konferencja "GEOProcessing" w Walencji

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 97

   KOMUNIKATY

XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 44 • 2012 • nr 1 • s. 99

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009