ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 43 • 2011 • NR 1

   ARTYKUŁY

Izabela Karsznia

Z problematyki generalizacji osadnictwa i sieci dróg na mapach przeglądowych - metodyka i narzędzia generalizacji. Część 1

Autorka podejmuje próbę systematyzacji metodyki generalizacji osadnictwa i sieci dróg na mapach przeglądowych. Pierwsza część artykułu zawiera rozważania i analizy zmierzające do pozyskania i formalizacji wiedzy kartograficznej, związanej z generalizacją osadnictwa i sieci dróg na potrzeby opracowań małoskalowych. Natomiast część druga, która ukaże się w kolejnym numerze, będzie poświęcona implementacji i weryfikacji pozyskanej wiedzy kartograficznej w systemach informacji geograficznej.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 5-26

Aleksandr M. Berlant

Pięćsetlecie urodzin Gerarda Merkatora i jego znaczeniendla geoinformacyjnego etapu rozwoju kartografii

W związku ze zbliżającym się pięćsetleciem urodzin wielkiego holenderskiego kartografa Gerarda Merkatora autor podaje podstawowe wiadomości o jego życiu i działalności. Idee Merkatora wpłynęły na nowoczesną kartografię, zostawiły ślad w jej teorii, kartografi i matematycznej, sporządzaniu globusów, kartografi i nawigacyjnej, kartograficznej metodzie badań, a przede wszystkim w teorii i zasadach kartografii atlasowej.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 27-34

Zenon F. Poławski, Jędrzej Gąsiorowski

Wpływ założeń metodycznych programu CORINE Land Cover na szczegółowość opracowanych baz danych

W artykule omówiono zagadnienie wpływu założeń metodycznych programu CORINE Land Cover na szczegółowość opracowanych baz danych. Autorzy zaproponowali takie ujęcie metody tworzenia baz danych wykorzystywanych w programie CORINE Land Cover, które pozwala na poprawę szczegółowości wydzieleń form pokrycia terenu. Rozważania teoretyczne zostały poparte porównaniem treści standardowej bazy danych, która powstała w wyniku połączenia danych z baz danych CLC-2000 i CLC-Change dla zmian o powierzchni powyżej 25 ha, z treścią bazy danych o pokryciu terenu, którą utworzono w wyniku połączenia bazy danych CLC-2000 i CLC-Change, ale z uwzględnieniem zmian o powierzchni większej od 5 ha. Analizy zostały odniesione do Obszaru Metropolitalnego Warszawy.


pełny tekst/full text

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 35-42

   NOTATKI

Jacek Pasławski

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 43-45

Maciej Zych

Nowe wydanie polskiego przewodnika toponimicznego

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 46-55

Janusz Gołaski, Krystyna Górska-Gołaska

Zagadnienie udostępniania dawnych nazw polskich i słowiańskich na Ziemiach Odzyskanych (na przykładzie nazw jezior w Puszczy Wieleńskiej)

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 56-61

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski

Atlas rolnictwa Polski. Redaktor naukowy Jerzy Bański

Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2010

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 62-64

Grzegorz Strauchold

Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności. Nowa Era

Warszawa 2008

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 65-69

Jerzy Ostrowski

Pamiętamy... Geografia polska w latach II wojny światowej. Pod redakcją A. Jackowskiego i A. Michno

Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 69-72

   NOWOŚCI LITERATURY

Zmiana zakresu dotychczasowego działu "Nowości wydawnicze"

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 73

   Publikacje polskie

Drugi tom "Prac i Studiów Kartograficznych" Oddziału Kartografi cznego PTG

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 74

Materiały XIX Szkoły Kartograficznej

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 75

Jerzy Ostrowski

Inne publikacje polskie

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 76

   Publikacje zagraniczne

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Publikacje zagraniczne

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 80

   Kronika krajowa

Pavel Naytchev

Siedemdziesięciolecie urodzin Doktor Marii Pelczar

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 85

Krystyna Sznajderska

Bibliografi a publikacji doktor Marii Pelczar

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 86

Małgorzata Wieczorek, Anna Osowska

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesor Wiesławy Żyszkowskiej

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 89

Małgorzata Wieczorek, Anna Osowska

Bibliografi a publikacji profesor Wiesławy Żyszkowskiej

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 91

Waldemar Spallek

Działalność Oddziału Kartografi cznego Polskiego Towarzystwa Geografi cznego w 2010 roku

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 96

Agata Ciołkosz-Styk, Izabela Gołębiowska

Dzień GIS-u na Uniwersytecie Warszawskim

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 97

Mieczysław Kunz

XI kujawsko-pomorski Dzień GIS-u w Toruniu

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 98

Jacek Pasławski

Sześćdziesięciolecie Katedry Kartografi i Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 99

Maciej Zych

Pięćdziesiąte piąte i pięćdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 103

Jerzy Ostrowski

Likwidacja Pracowni Kartografi i i Systemów Informacji Geografi cznej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 105

Jerzy Ostrowski

Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Stanisława Aleksandrowicza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 107

   Kronika zagraniczna

Kazimierz Kozica

15 Kolokwium na temat historii kartografii w Monachium

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 108

   KOMUNIKATY

XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 111

   Kronika krajowa

Kamil Nieścioruk

Prezentacja wirtualnych makiet dawnego Lublina w ramach projektu "Lublin 2.0"

Tom 43 • 2011 • nr 1 • s. 95

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009