ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 42 • 2010 • NR 4

   ARTYKUŁY

Anna Dębowska, Jolanta Korycka-Skorupa

Kartogram i kartodiagram jako przykład łączenia metod prezentacji kartograficznej

W artykule omówiono różne aspekty łączenia dwóch metod prezentacji - kartogramu i kartodiagramu na jednej mapie. Zwrócono uwagę na dopasowanie graficzne obu metod oraz na charakter i odniesienie przedstawianych w ten sposób danych. Pokazano przykłady takich połączeń, od najprostszych zastosowań po skomplikowane ujęcia anamorficzne.


pełny tekst/full text

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 305-320

Mirosław W. Meksuła, Andrzej Tomasiak

Współczesne mapy topograficzne w skali 1:25 000 wybranych państw europejskich

Artykuł jest próbą wskazania różnic i podobieństw między mapami topograficznymi w skali 1:25 000 różnych krajów Europy. Analizie poddano mapy: belgijską, czeską, francuską, hiszpańską, holenderską, niemiecką, szwajcarską oraz włoską. Porównanie osnowy matematycznej, sposobów przedstawiania rzeźby terenu, prezentacji sieci wodnej, osadniczej i komunikacyjnej oraz pokrycia terenu uwidoczniło znaczne różnice między koncepcjami wydawanych współcześnie map topograficznych. Głównymi przyczynami zróżnicowania map wydają się być odmienne cechy środowiska geograficznego oraz różnice tradycji kartograficznych poszczególnych krajów.


pełny tekst/full text

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 321-330

Andrzej Macioch, Grzegorz Malmon

Funkcje interaktywne współczesnych map elektronicznych

Autorzy omawiają funkcjonalność map oraz cele, jakim służy wprowadzenie interaktywności w procesie użytkowania map elektronicznych. Głównym celem artykułu jest przegląd funkcji interaktywnych stosowanych na mapach, oparty na klasyfikacji podanej przez J. Cron. Funkcje interaktywne scharakteryzowano w dwóch aspektach: zakresu funkcjonalności oraz sposobu realizacji.


pełny tekst/full text

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 331-353

   NOTATKI

Michał Okonek

Globus polityczny w skali 1:16 000 000 firmy Map1 Polska Sp. z o.o.

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 354-356

Jerzy Ostrowski

Dziesięć lat działalności Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzysta Geograficznego (2000-2010)

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 358-363

   RECENZJE

Michał Okonek

Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce 2006-2008. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej; Polski Związek Motorowy; Politechnika Gdańska [2009]

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 364-366

Michał Okonek

Atlas linii kolejowych Polski 2010. Skala 1:300 000. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter. 2010. Eisenbahnatlas Deutschland. Ausgabe 2009/2010. Köln: Verlag Schweers + Wall GmbH. 2010

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 366-371

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 372

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 372-376

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Trzeci tom "Prac i Studiów Kartograficznych" Oddziału Kartograficznego PTG

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 376-377

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 378-381

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 382-387

   KRONIKA KRAJOWA

Krzysztof Kałamucki

Doktor Stefania Gurba 8 XI 1930-18 X 2010

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 388-390

Zest. Jerzy Ostrowski

Publikacje dr Stefanii Gurby

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 390-393

Dariusz Dukaczewski

Konferencja INSPIRE 2010 w Krakowie na temat ?INSPIRE jako podstawa współpracy?

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 393-397

Radosław Golba

Warsztaty "Summer Sketch 2010" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 397-398

Albina Mościcka

Seminarium na temat "Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie" w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 398-399

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 58 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łodzi

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 400-401

Kamil Nieścioruk

V Konferencja "GIS, GPS i technika lotnicza w praktyce" w Chełmie

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 401

Ewa Szynkiewicz, Anna Osowska

O kartograficznej różnorodności na XIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 402-403

Małgorzata Mycke-Dominko

XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 403-405

Jerzy Ostrowski

XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Chojnie i Cedyni

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 405-407

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 407-408

Agata Ciołkosz-Styk, Izabela Gołębiowska

Ogólnopolskie seminarium "M@py w sieci" w Zakopanem

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 408-409

Maciej Zych

Pięćdziesiąte trzecie i pięćdziesiąte czwarte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 409-410

Jolanta Korycka-Skorupa

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych"

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 411-413

Bogdan Horodyski

Wystawa "Polska kartografia w latach 2000?2010"

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 413-414

Jan Krupski

Rozstrzygniecie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2009"

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 414

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jacek Drachal

Siódme spotkanie Komisji Kartografii Górskiej MAK w Borşa

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 415-416

Dariusz Dukaczewski

XIV Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej "GIS Odyssey 2010"

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 416-418

Jerzy Ostrowski

Konferencja w Wiedniu nt. "Narodowe edycje austriackich map wojskowych józefińskich i franciszkańskich z XVIII i XIX wieku krajów monarchii habsburskiej"

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 418-419

   KOMUNIKATY

Redakcja

XX Szkoła Kartograficzna

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 420

   NOTATKI

Jacek Pasławski

Inicjatywa międzynarodowych studiów kartograficznych

Tom 42 • 2010 • nr 4 • s. 356-358

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009