ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 41 • 2009 • NR 4

   ARTYKUŁY

Ferjan Ormeling

Od Orteliusza do OpenStreetMap - przemiana mapy w wielofunkcyjny drogowskaz

Artykuł prezentuje ocenę rozwoju w ciągu ostatnich 40 lat kartografii jako dziedziny dotyczącej narzędzi do podejmowania decyzji. W latach 1980. rozwój automatyzacji na gruncie kartografii przeszkodził wykorzystaniu rezultatów badań psychofizycznych. Obecnie ma miejsce podobna sytuacja - rozwój badań funkcjonalności map jest zagrożony przez procesy partycypacji społecznej.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 319-329

Władysław Pawlak

Drugie wydanie Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego (autoreferat)

Artykuł napisano w formie autoreferatu, co pozwoliło autorowi wyrazić szereg osobistych uwag i opinii dotyczących warunków opracowania i publikacji drugiego wydania Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego. Przedstawiono także wpływ zmian administracyjnych, politycznych i społeczno- -gospodarczych na charakter oraz zakres aktualizacji treści, związany z restrukturyzacją gospodarki, wolnym rynkiem, własnością prywatną oraz konkurencją. Autor dał również ogólne porównanie wektorowej grafiki komputerowej z dawną grafiką manualną oraz komputerowej reprodukcji kartograficznej z reprodukcją fotolitograficzną.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 330-343

Agnieszka Mućko, Tomasz Opach

Schematy komunikacji miejskiej - spojrzenie kartografa

Schematy komunikacji miejskiej są jednym z bardziej rozpowszechnionych sposobów graficznej prezentacji informacji przestrzennej. Mimo że sporządzane są co najmniej od lat międzywojennych, nie wypracowano szczegółowych zasad ich redakcji. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem takich schematów. Zwrócono szczególną uwagę na schematyzację, geometryzację i dobór stylu. Wskazano kluczowe problemy ich redakcji, m.in. prezentację przystanków, punktów węzłowych i odcinków z nagromadzeniem linii. Omówiono również wybrane schematy komunikacji polskich miast.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 344-362

László Zentai, Gábor Gercsák

Nauczanie kartografii na Węgrzech

W artykule przedstawiono nauczanie kartografii na Węgrzech poczynając od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Znaczna część artykułu poświęcona jest modernizacji programów studiów w związku z wdrażaniem procesu bolońskiego na Węgrzech od 2002 roku.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 363-370

   NOTATKI

Przemysław Śleszyński

ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS - narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 371-373

Jerzy Ostrowski

"Mapa Przeglądowa Świata" Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych z lat 1955-1959 i jej ówczesna ocena

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 374-382

   RECENZJE

Bogdan Horodyski

Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Wydanie II

Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu. Redaktor odpowiedzialny Władysław Pawlak. Redaktor kartograficzny Janina Pawlak. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, 2008

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 383-388

Marta Tomaszewska

Atlas Warszawy. Zeszyt 11. Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2009

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 388-390

Jerzy Ostrowski

Kompłeksnyj atłas Kyjiwśkoj obłasti

Widpowidalnyj redaktor Olena Onyszczak. Kyjiw: ONWP "Kartohrafija", 2009

Tom 41 • 2009 • nr 4 • s. 390-391

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009