ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 41 • 2009 • NR 1

   ARTYKUŁY

Izabela Karsznia

Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych

W artykule opisano podstawowe założenia procesu generalizacji danych przestrzennych. Scharakteryzowano ważniejsze modele konceptualne generalizacji oraz metody optymalizacji i kontroli tego procesu. Następnie nakreślono aktualne problemy i kierunki badań, jakimi są m.in. kontekstowość procesu generalizacji, generalizacja on-line i wieloreprezentacyjne bazy danych przestrzennych, holistyczny charakter procesu generalizacji, możliwości formalizacji wiedzy kartograficznej oraz opracowanie wspólnej platformy generalizacyjnej.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 5-16

Wiesława Żyszkowska

Percepcja znaków na mapach gospodarczych w polskich atlasach szkolnych

W artykule omówiono problem percepcji znaków na mapach gospodarczych w polskich atlasach szkolnych w aspekcie zdolności uczniów do rozumienia i zapamiętywania informacji oraz różnic między atlasami szkolnymi trzech polskich wydawnictw: Nowa Era, Wiking i Demart. W drugiej części artykułu wykorzystano wyniki eksperymentu przeprowadzonego w ramach pracy magisterskiej w Zakładzie Kartografii Uniwersytu Wrocławskiego.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 17-27

Radosław Skrycki

Na marginesie nowej interpretacji Geografii Ptolemeusza

W artykule omówiono próbę nowej interpretacji nazw ptolemejskich w odniesieniu do ziem nadodrzańskich, wywołaną najnowszym przekładem Geografii Ptolemeusza. Jednocześnie wysunięto hipotezę, co do identyfikacji miejscowości określonej przez starożytnego autora jako Rugium.


pełny tekst/full text

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 28-33

   NOTATKI

Jarosław Kubiak

Mapy Akustyczne

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 34-38

Joanna Plit

Treści kartograficzne w zadaniach Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 38-40

Beata Konopska

O roli mecenatu. Na marginesie wydania reprintu Geograficzno-statystycznego atlasu Polski Eugeniusza Romera

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 41-43

   RECENZJE

Bogdan Horodyski

Hipsometryczny atlas Krakowa. Pod redakcją Ireneusza Jędrychowskiego

Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2008

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 44-45

Jerzy Siwek

Tatry Wysokie z lotu ptaka. Ortofotomapa turystyczna. Skala 1:25 000

Geodis Slovakia, Brno: Geodis, 2007

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 45-46

Wiesław Kaprowski

Encyklopedia "Świat i Polska 2007". Opracowanie map Istituto Geografio de Agostini. Redakcja map Polski Jan Rutkowski

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 47-48

Jerzy Ostrowski

Cartographica Poloniae 1570-1930. Katalog źródeł rękopiśmiennych do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich - Catalogue of manuscript sources in Swedish collections to the history of Polish territories. Opracowała Ulla Ehrensvärd

Biblioteka Narodowa, Instytut Historii Nauki PAN. Przygotowanie do druku Wydawnictwo Retro-Art. Warszawa, Sztokholm 2008

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 49-51

Michał Okonek

AutoMapa Europa. System GPS z cyfrową mapą Europy i nawigacją głosową. Wersja 5.3.0 (676)

Warszawa: Geosystems Polska Sp. z o.o., Aqurat Sp. z o.o., 2008

Tom 41 • 2009 • nr 1 • s. 51-54

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009