ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 40 • 2008 • NR 4

   ARTYKUŁY

Dariusz Gotlib

Nowe oblicza kartografii - od bazy danych geograficznych do mapy

Artykuł jest czwartym i ostatnim z cyklu "Nowe oblicza kartografii". Rozwinięto w nim i uszczegółowiono zagadnienia dotyczące znaczenia baz danych geograficznych w kartografii. Wskazano na wybrane aspekty metodyczne procesu opracowania mapy z bazy danych, na sposoby konstrukcji struktury bazy danych ułatwiające proces wizualizacji danych oraz na znaczenie technolofii GIS w produkcji kartograficznej. Jako przykład przedstawiono dwa wdrożone w Polsce procesy opracowania map wykorzystujące jako podstawę bazę GIS.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 325-336

Paweł J. Kowalski

Techniczne aspekty redagowania i użytkowania serwisów geoinformacyjnych

W artykule przedstawiono techniki i narzędzia udostępniania informacji geograficznej w Internecie oraz możliwości jej wykorzystania przez użytkowników. Szczególną rolę odgrywają obecnie serwisy geoinformacyjne, które dostarczają szeroki wachlarz danych i usług wykorzystywanych do lokalizowania obiektów, nawigacji, a także do redagowania własnych opracowań kartograficznych. Rozwój darmowych i intuicyjnych aplikacji użytkowanika popularyzuje informację geograficzną i ułatwia wykonywanie zadań zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla kartografów.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 337-348

Jacek Pasławski

Z problematyki map kropkowych

W artykule omówiono kilka zagadnień związanych z redagowaniem map kropkowych, a więc sposoby wyznaczania wielkości i wagi kropek, sposoby rozmieszczania kropek na mapie oraz zarysowano problematykę relacji metody kropkowej do innych form prezentacji kartograficznej, co w przyszłości może ułatwić opracowanie poprawnej klasyfikacji kartograficznych metod i form prezentacji.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 349-361

Elżbieta Florjańska, Bogdan Horodyski

Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (w 40-lecie wydania)

W tym roku mija czterdzieści lat od ukazania się Atlasu Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego. Atlas, będący jednym z największych osiągnięć polskiej kartografii geograficznej, z przyczyn politycznych nie znalazł w kraju pełnej oceny i należnego mu uznania. Jego wersja angielskojęzyczna Pergamon World Atlas z powodzeniem propagowała polską kartografię w krajach zachodnich, stawiając go w rzędzie największych i najlepszych atlasów świata. Nigdy nie ukazało się kolejne wydanie Atlasu, nigdy też nie wyrażono Autorom należnego im uznania i nie dano im stosownej satysfakcji. Dlatego przypominamy środowisku kartograficznemu szczególne okoliczności wiążące się z jego wydaniem i miejsce, jakie wyznaczał polskiej kartografii na arenie międzynarodowej.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 362-385

   NOTATKI

Andrzej Ciołkosz

Zdjęcia mikrofalowe przyszłością teledetekcji satelitarnej

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 386-389

Jerzy Ostrowski

Kartografia i nazewnictwo geograficzne w działalności i dorobku profesora Jerzego Kondrackiego (w stulecie urodzin)

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 389-399

Izabela Michna

O funkcjach znakowych pisma w Atlasie Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 400-401

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Statystyczny atlas województwa warmińsko-mazurskiego 2005

Olsztyn: Urząd Statystyczny w Olsztynie, 2006

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 402-403

Agata Ciołkosz-Styk

Dolny Śląsk, Śląsk Opolski. Atlas. Wyd. 2

Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2007/200

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 403-404

Jerzy Ostrowski

Bornholm. Mapa turystyczna - Tourist map - Touristenkarte. Skala 1:45 000

Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne "Plan", 2007

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 405

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 406

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 406

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 407-409

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Pierwszy tom ?Prac i Studiów Kartograficznych? Oddziału Kartograficznego PTG

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 409-410

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 410-411

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 412-416

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 416-420

   KRONIKA KRAJOWA

Roman Czaja

Seminarium wydawców Atlasu historycznego miast polskich w Toruniu

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 421-422

Jacek Pasławski

Kartografia na 57 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Białowieży

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 422-423

Małgorzata Mycke-Dominko

XIX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 423-424

Jerzy Ostrowski

Seminarium na temat Atlasu Śląska

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 424-425

Izabela Michna

III Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów w Warszawie

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 425

Dariusz Dukaczewski

Pierwsze w dziesiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 425-427

Jerzy Ostrowski

Drugie w 2008 roku posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 427-428

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 428-429

Krzysztof Strzelecki

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Kartografia w regionie"

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 429-421

Waldemar Spallek

Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Ustce

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 431-432

Dariusz Dukaczewski

XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat tworzenia podstaw prawnych i technicznych Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w ramach INSPIRE

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 432-434

Zenon F. Poławski

II Sympozjum Sieci Naukowej "Systemy Geoinformacyjne"

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 435-436

   KOMUNIKATY

Redakcja

XVIII Szkoła Kartograficzna

W dniach 25-27 marca 2009 r. w Legnicy odbędzie się XVIII Szkoła Kartograficzna (dziewiąta z cyklu "Główne problemy współczesnej kartografii") na temat Bazy danych w kartografii.
Szczegółowe informacje w numerze 4/2008 i na witrynie organizatorów:
www.kartografia.uni.wroc.pl

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 437

Redakcja

XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

W dniach 24-26 września 2009 r. w Warszawie odbędzie się XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii na temat Dawna kartografia miast.
Szczegółowe informacje w numerze 4/2008.

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 437

Redakcja

XXIV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Santiago 2009

W dniach 15-21 listopada 2009 r. w Santiago (Chile) odbędzie się XXIV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna na temat The World's Geo-spatial Solutions.
Szczegółowe informacje w numerze 4/2008 i na witrynie organizatorów:
www.icc2009.cl

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 438

   SUPLEMENT

Jerzy Ostrowski

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TOMÓW 31-40 (1999-2008)

Tom 40 • 2008 • nr 4 • s. 441-496

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009