ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 40 • 2008 • NR 3

   ARTYKUŁY

Dariusz Gotlib

Nowe oblicza kartografii - Internet a kartografia

Artykuł jest trzecim z cyklu "Nowe oblicza kartografii". Rozwinięto w nim i uszczegółowiono zagadnienia dotyczące wpływu rozwoju Internetu na kartografię. Internet zapewnił ogromnej liczbie osób powszechny dostęp do szczegółowej informacji geograficznej w każdym miejscu na świecie. Nowoczesne technologie i koncepcje sprawiły, że każda osoba umiejąca korzystać z Internetu może już dziś wykonywać niektóre zadania przypisane dotąd zawodowym kartografom: dobierać treść mapy, sposób wizualizacji a nawet wprowadzać nowe informacje geograficzne. W artykule zwrócono uwagę na wynikające stąd nowe wyzwania dla kartografii.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 237-246

Adrian Bajer, Jolanta Korycka-Skorupa

Kartodiagram w wybranych programach komputerowych

W artykule przedstawiono różne możliwości opracowania kartodiagramów w wybranych czterech programach komputerowych typu GIS. Omówiono mapy opracowane w sposób automatyczny, według ustawień domyślnych oraz takie, których opracowanie wspomagane jest wiedzą kartograficzną wykonawcy. Prześledzono poszczególne etapy opracowania kartodiagramu oraz możliwości programów GIS w tym zakresie. Otrzymane mapy oraz ich legendy oceniono pod względem respektowania podstawowych zasad metodyki kartograficznej.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 247-266

Aleksandr M. Berlant

Globusy elektroniczne - innowacje w kartografii

Autor omawia renesans globusów, jako środka przekazywania informacji o całej kuli ziemskiej w kontekście globalizacji. Omówiono kilka systemów informacji globalnej.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 267-278

   NOTATKI

Bogumił Szady

Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 279-283

Jacek Pasławski

Pięćdziesiąty numer biuletynu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 284-285

Małgorzata Barczyńska-Kowańdy

Cenny zbiór dawnych map w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 285-286

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Agata Mirek. Redakcja i opracowanie map Olga Łukowska

Lublin: Petit Skład-Druk-Oprawa, 2007

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 287-288

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna - The Tatra National Park. Tourist map. Skala 1:30 000

Wrocław: Wydawn. Kartograficzne Eko-Graf, 2007/2008

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 288-289

Radosław Skrycki

Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarium Gedruckt zu Nuermberg durch Johann Koler Anno MDLXXII. Mit eine Einführung und Erläuterungen von Ute Schneider

Darmstadt: Primus Verlag, 2006

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 289-290

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 291-293

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 293

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 293-296

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Pierwszy tom "Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego"

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 296

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 296-298

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 298-302

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Seminarium "W stulecie wydania Atlasu geograficznego Eugeniusza Romera 1908-2008" w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 303-305

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium "Edukacja kartograficzna studentów na kierunkach geograficznych" w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 305-306

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 53 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 306-308

Albina Mościcka

I Sympozjum Geografii i Kartografii Biblijnej

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 308-309

Jerzy Ostrowski

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w kwietniu i czerwcu 2008 roku

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 309-310

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2007/2008

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 310-312

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Paweł E. Weszpiński

Wystawa dawnych map, planów i widoków Warszawy w Rydze

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 312

Katarzyna Przyszewska, Maciej Zych

Międzynarodowe sympozjum na temat nazw geograficznych w Wiedniu

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 313-314

Lucyna Szaniawska

16 Konferencja Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Amsterdamie

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 314-316

Lucyna Szaniawska

Wystawa dorobku kartograficznego oficyny Blaeu'ów w Amsterdamie

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 316-318

   KOMUNIKATY

Redakcja

Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej "Kartografia dla Europy Środkowej i Wschodniej"

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 319

Redakcja

XXIV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Santiago 2009

Tom 40 • 2008 • nr 3 • s. 319-320

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009