ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 40 • 2008 • NR 2

   ARTYKUŁY

Dariusz Gotlib

Nowe oblicza kartografii - kartografia mobilna

Jest to drugi artykuł z cyklu "Nowe oblicza kartografii". Rozwinięto w nim i uszczegółowiono zagadnienia dotyczące kartografii mobilnej jako działu kartografii nabierającego obecnie bardzo dużego znaczenia i stawiającego nowe interesujące wyzwania metodyczne i technologiczne. Rozwój kartografii mobilnej ma szansę przyczynić się ponownie do wzrostu znaczenia zawodu kartografa. W artykule przedstawiono podstawowe reguły i wybrane aspekty technologiczne związane z opracowaniem prezentacji kartograficznych wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych na przykładzie systemów nawigacji samochodowej.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 117

Tomasz Opach

Internetowa "mała kartografia"

Artykuł poświęcony jest interaktywnej i animowanej "małej kartografii" internetowej. Na początku przedstawiono charakterystykę tego rodzaju map oraz omówiono najczęściej spotykane opracowania. W dalszej części autor skupia uwagę na problemach redakcyjnych. Za najważniejszą przyczynę trudności opracowania efektywnej mapy autor uważa nieograniczoną grupę odbiorców. Ten czynnik określa mianem rafy "małej kartografii" internetowej. Jako przykład problemów redakcyjnych podaje opracowanie mapy Granice Rzeczypospolitej przeznaczonej do e-learningu realizowanego przez warszawskie Muzeum Pałac w Wilanowie.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 128

Henryk Bartoszewicz

Zbiory kartograficzne Archiwum Głównego Akt Dawnych Warszawie

W artykule przedstawiono zawartość zespołów, zbiorów i kolekcji map, planów urbanistycznych, rysunków architektonicznych i technicznych oraz grafik stanowiących zasób kartograficzny Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Zaprezentowano najwartościowsze kartografika znajdujące się w zbiorach, zwłaszcza najstarsze i najcenniejsze rękopiśmienne mapy wielkoskalowe, zarówno gruntowe, miejskie jak i forteczne z XVII, XVIII i XIX wieku.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 144

   NOTATKI

Jarosław Januszewski

Atlasy samochodowe Copernicus

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 158

Jerzy Czajewski

"Prostowanie" granicy Kurlandii z Rosją w okolicach Rygi w XVIII wieku i jej obraz na mapach

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 167

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 170

Jerzy Ostrowski

Barbara Przyłuska, Zbigniew Kolek: Atlasy i mapy Książnicy-Atlas z wyłączeniem prac Eugeniusza Romera. Katalog

Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 171

Jerzy Ostrowski

R.I. Sossa: Istorija kartahrafuwannia terytoriji Ukrainy. Pidrucznyk dla studentiw wyszczych nawczalnych zakładiw

Kyjiw: Łybid', 2007

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 173

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 176

Jerzy Ostrowski, Michał Okonek

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 178

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 182

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 185

   KRONIKA KRAJOWA

Jacek Pasławski

Siedemdziesięciolecie urodzin redaktora Jerzego Ostrowskiego

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 189

Redakcja

Bibliografia publikacji red. Jerzego Ostrowskiego

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 192

Beata Konopska

Działalność Grupy Kapitałowej PPWK w 2007 roku

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 215

Jerzy Mościbroda

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w styczniu 2008 roku

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 216

Paweł J. Weszpiński

Wystawa "Kartografia rosyjska w Polsce" w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 217

Maciej Zych

Trzydzieste ósme, trzydzieste dziewiąte i czterdzieste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 217

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN w Pałacu Staszica w Warszawie

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 219

Dorota Borowicz, Sebastian Witek

XVII Szkoła Kartograficzna we Wrocławiu i Krzyżowej

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 220

Waldemar Spallek

Zebranie ogólne członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krzyżowej

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 222

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2007"

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 223

Lucyna Szaniawska

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN poświęcone mapom ziem polskich z XVI i XVII wieku

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 224

Redakcja

Doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2007 roku

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 225

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jarosław Januszewski, Tomasz Opach

Wiedeńskie sympozjum "Art and Cartography - Cartography and Art"

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 228

Anna Maria Leonowicz

Szóste spotkanie Komisji Kartografii Górskiej MAK w Lenku

Tom 40 • 2008 • nr 2 • s. 229

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009