ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 40 • 2008 • NR 1

   KOMUNIKATY

Redakcja

Nowe oblicza kartografii - zaproszenie do dyskusji

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 5-6

   ARTYKUŁY

Kirsi Virrantaus, David Fairbairn

Program badawczy Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w zakresie kartografii i nauki o informacji geograficznej

W artykule przedstawiono główne założenia "Programu badawczego Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej" oraz omówiono składające się na ten program zagadnienia badawcze. Opisano również postęp prac przy jego realizacji.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 7-20

Dariusz Gotlib

Nowe oblicza kartografii - aspekty metodyczne i technologiczne

W artykule zwrócono uwagę na zmianę oblicza współczesnej kartografii, wywołaną rozwojem technologii informatycznych oraz wzrostem dostępności coraz większych zasobów informacji przestrzennych. Zasygnalizowano cały szereg nowych zadań związanych z modelowaniem i prezentacją danych przestrzennych, które doczekały się w Polsce i na świecie jedynie częściowych rozwiązań, najczęściej praktycznych, zrealizowanych w ramach zamkniętych zespołów koncepcyjnych i wdrożeniowych firm komercyjnych. Wciąż brakuje metodycznego ujęcia tych zagadnień, nie jest rozwijana i uzupełniana istniejąca metodyka kartograficzna. Jest to wprowadzenie do następnych artykułów szczegółowo przedstawiających problematykę kartograficzną w kontekście rozwoju tzw. mobilnego GIS oraz mobilnej kartografii, budowy i użytkowania geoportali internetowych, a także produkcji map na podstawie baz danych geograficznych.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 21-27

Izabela Michna

Generalizacja nazw geograficznych na mapach atlasowych

W artykule przedstawiono wyniki analizy generalizacji nazw regionów fizycznogeograficznych, szczytów i przełęczy na mapach w siedmiu wielkich atlasach ogólnogeograficznych.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 28-45

Janusz Gołaski

Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki ustalania nazw obiektów fizycznogeograficznych w języku polskim na Ziemiach Zachodnich i Północnych, które po 1945 r. znalazły się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.


pełny tekst/full text

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 46-53

   NOTATKI

Jan Goleń

Atlasy narciarskie w ofercie PPWK S.A.

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 54-56

Jerzy Ostrowski

Tematyka kartograficzna w opublikowanych pamiętnikach profesora Eugeniusza Romera i jego syna Edmunda

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 56-61

   RECENZJE

Izabela Michna

Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 62-63

Bogdan Horodyski

Illustrowannyj atłas Rossii

Moskwa: Izdatielskij Dom Riderz Dajdżest, 2005; Ilustrowany atlas Polski
Nasza ojczyzna. Mapy, informacje, krajobrazy
Warszawa: Reader`s Digest, 2002

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 63-65

Artur Magnuszewski

Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski: GIS. Obszary zastosowań. Wyd. 1

Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2007

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 66-67

Lucyna Szaniawska

Leu R. Kazłou: Starażytnaja kartahrafija Biełarusi. Wypusk 2

Minsk: Arty-Feks, 2006

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 67-68

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 69-71

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 71-74

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Wykłady XVI Szkoły Kartograficznej

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 74-75

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 75-79

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 79-83

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Mgr Henryk Górski 22 III 1929 - 13 I 2008

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 84-88

Jacek Pasławski

Prof. dr hab. płk inż. Wiktor Grygorenko 6 III 1927 - 26 II 2008

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 88-94

Waldemar Spallek

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2007 roku

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 94-95

Janusz Szewczuk

Utworzenie Zakładu Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji w Uniwersytecie Jagiellońskim

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 95-96

Jerzy Mościbroda, Jerzy Ostrowski

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w czerwcu, wrześniu i listopadzie 2007 roku

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 96-97

Joanna Bac-Bronowicz, K. Pyka

IV Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne "Geoinformacja - badania, zastosowania i kształcenie"

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 98-99

Andrzej Głażewski

Seminarium "Znaczenie terminologii w metodycznym rozwoju kartografii"

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 99-100

Z.F. Poławski

I Sympozjum Sieci Naukowej - Systemy Geoinformacyjne

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 100-101

Maciej Zych

Posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej w czwartym kwartale 2007 roku

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 101-105

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

Siedemdziesięciolecie urodzin profesora Aleksandra M. Berlanta

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 105-108

Henryk Górski

Siódmy Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenick

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 108-109

Dariusz Gotlib, Robert Olszewski

Czwarte międzynarodowe sympozjum na temat systemów pozycjonowania i kartografii mobilnej w Hongkongu

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 109-110

Beata Medyńska-Gulij

Pięćdziesięciolecie Instytutu Kartograficznego na Politechnice w Dreźnie

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 110

Pavel Neytchev

Czwarte Wileńskie Seminarium Kartosemiotyczne z serii "Kartografia a kartosemiotyka"

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 111

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 112

Redakcja

Seminarium "W stlecie wydania Atlasu geograficynego Eugeniusya Romera 1908-2008"

Tom 40 • 2008 • nr 1 • s. 112

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009