ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 39 • 2007 • NR 4

   ARTYKUŁY

Michael P. Peterson

Mapy i Internet: pogłębianie się kontrastów w rozwoju

W artykule omówiono główne zagadnienia związane z rozwojem kartografii internetowej. Autor zwraca szczególną uwagę na te aspekty mariażu map i sieci WWW, w których wyraźna jest polaryzacja zainteresowań badaczy; przedstawia problematykę formatów plików, relacji klient " serwer, oprogramowania, dostępu do Internetu oraz różnic między użytkownikami.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 333-339

Jolanta Korycka-Skorupa

Trójkąt Osanna jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych

W artykule przedstawiono różne możliwości zastosowania w kartografii trójkąta Osanna, zwanego również wykresem trójkątnym. Po krótkim zarysowaniu historii tego sposobu prezentacji, szczegółowo omówiono jego właściwości oraz zasady konstrukcji. Pokazano różne sposoby czytania i interpretacji trójkąta, a także kartograficzne przykłady jego zastosowania.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 340-353

Tomasz Olenderek

Problemy współczesnej polskiej kartografii leśnej

We wstępie przedstawiono ogólną charakterystykę map leśnych oraz propozycję ich podziału. Podstawową część artykułu stanowi opis problemów współczesnej kartografii leśnej na przykładzie map wykorzystywanych w nadleśnictwach. Autor podjął się próby wyjaśnienia zasadności wielu nietypowych rozwiązań, charakterystycznych dla tego działu kartografii tematycznej. W końcowej części tekstu dokonano ogólnej charakterystyki literatury związanej z kartografią leśną.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 354-366

   NOTATKI

Pavel Neytchev

Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Katedrze Limnologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 367

Wiesław Kaprowski

Piąta część katalogu polskich znaczków kartograficznych - znaczki z lat 1981?1989

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 368-371

   RECENZJE

Jacek Wolski

Atlas Gór Polski. Sudety - Karpaty - Góry Świętokrzyskie. Wydanie I

Warszawa: ExpressMap Polska, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 372-374

Jerzy Siwek

Tatry. Wielka Fatra, Niżne Tatry, Słowacki Raj. Przewodnik

Warszawa: PPWK im. E. Romera S.A., 2006

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 374-375

Wiesław Kaprowski

Energia odnawialna. Polska 2006. Zasoby i wykorzystanie. Skala 1:1 200 000. Wydanie czwarte

Warszawa: Wydawnictwo GEA, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 376-377

Jerzy Ostrowski

Opole. Mapa obiektów przyrodniczych. Skala 1:20 000

Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 377-378

Wiesława Żyszkowska

Anna Maria Leonowicz: Kartogram jako forma prezentacji zależności zjawisk geograficznych

Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, "Prace Geograficzne" Nr 206, 2007

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 378-380

Jacek Pasławski

Witold Wilczyński: Leksykon wiedzy geograficznej

Kielce: Wydawn. "Jedność", 2007

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 380-381

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 382-383

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 383

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 384-386

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 386-390

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXIII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 390-393

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje zagraniczne

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 393-398

   KRONIKA KRAJOWA

Halina Klimczak

50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Ewy Krzywickiej-Blum

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 399-401

Halina Klimczak

Bibliografia publikacji prof. dr hab. inż. Ewy Krzywickiej-Blum

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 401-406

Jacek Pasławski

Kartografia na 56 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Kielcach

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 407

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 408

Kamil Nieścioruk

Wystawa "Plany i widoki Lublina"

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 408

Halina Klimczak

XX Jesienna Szkoła Geodezji w Polanicy-Zdroju

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 409

Paweł Cebrykow, Krzysztof Kałamucki

XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Współczesne trendy w metodyce kartograficznej"

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 409-412

Jerzy Ostrowski

Otwarte zebranie Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Nałęczowie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 412-413

Waldemar Spallek

Posiedzenie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Nałęczowie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 413-414

Paweł E. Weszpiński

Wystawa "Obraz kartograficzny miast polskich w XVII?XIX wieku" w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 414-415

Jan Rutkowski

Wydawnictwo Naukowe PWN bez Redakcji Kartografii

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 415-416

Jerzy Ostrowski

XXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Pobierowie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 416-418

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Wiesław Ostrowski, Zenon Kozieł

Seminarium Komisji Kartografii Teoretycznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej na temat "Język mapy i geoinformacja"

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 418-419

Adam Iwaniak, Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski

XIV Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Moskwie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 419-422

Tomasz Opach, Jerzy Ostrowski

XXIII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Moskwie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 422-428

Jerzy Ostrowski, Wiesław Ostrowski

Wystawy kartograficzne na XXIII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Moskwie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 428-430

Joanna Bac-Bronowicz

Spotkanie przedstawicieli narodowych organizacji kartograficznych i hydrograficznych w Moskwie

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 430-431

   KOMUNIKATY

Redakcja

XVII Szkoła Kartograficzna

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 432

Redakcja

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 39 • 2007 • nr 4 • s. 432

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009