ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 39 • 2007 • NR 3

   ARTYKUŁY

Agata Ciołkosz-Styk, Wiesław Ostrowski

Porównanie treści i formy graficznej polskich map topograficznych 1:50 000 w wersji cywilnej

W artykule porównano zakres treści i formę graficzną trzech polskich cywilnych map topograficznych w skali 1:50 000: w układzie "1965", w układzie "1992" oraz w układzie "WGS-84".


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 209

Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski, Joanna Bac-Bronowicz

Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD. Część II

W drugiej części artykułu przedstawiono najważniejsze różnice w zakresie treści pomiędzy TBD a bazami topograficznymi opracowanymi w innych krajach Europy.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 229

Barbara Przyłuska

Kartusze i inne ozdoby na dawnych mapach ziem polskich ze zbiorów Biblioteki Narodowej

W artykule opisano rodzaje ozdób stosowanych na mapach ziem polskich począwszy od drugiej połowy XV wieku, zwracając szczególną uwagę na kartusze. Dokonano próby ich klasyfikacji zarówno pod względem budowy i charakteru ornamentów jak i spełnianej funkcji.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 240

   NOTATKI

Andrzej Czerny

Problemy nazewnicze na polskich mapach Ukrainy

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 263

   POLEMIKI, DYSKUSJE

Andrzej Czerny

Głos w sprawie kartogramów w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 267

   RECENZJE

Wiesława Żyszkowska

Wprowadzenie do kartografii i topografii. Redakcja naukowa Jacek Pasławski

Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o., 2006

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 269

Jerzy Ostrowski

Bibliografia Dokumentów Kartograficznych - Bibliography of Cartographic Materials. Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych . 2002, Nr 1 i 2, 2003, Nr 1 i 2

Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2005-2007

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 271

Bożena Kicińska

Atlas Podnebi Česka. Climate Atlas of Czechia

Český hydrometeorologický ústav, Univerzita Palackého v Olomouci, Praha - Olomouc, 2007

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 274

Tomasz Opach

Vít Voženílek: Cartography for GIS. Geovisualization and Map Communication

Olomouc: Univerzita Palackého, 2005

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 275

Lucyna Szaniawska

Magna Regio. Luxemburg et Grande Région cartes, atlas, vues (XVeme au XIXeme siecle)

Luxemburg: Fortis Banque Luxemburg, 2007

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 278

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 280

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 283

Jerzy Ostrowski, Michał Okonek

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 283

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 287

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały seminarium "Maps and the Internet 2007" w Warszawie

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 291

Andrzej Czerny, Anna Maria Leonowicz

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje zagraniczne

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 291

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Osiemdziesięciolecie urodzin doktora Michała Najgrakowskiego

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 300

L. i J. Szaniawscy

Dziewięćdziesięciolecie urodzin i sześćdziesięciolecie pracy naukowej profesora Tadeusza Mariana Nowaka

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 303

L. Kaczmarek, B. Medyńska-Gulij

V Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Wiosna w geodezji i kartografii" na temat "Geodezja i kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego"

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 306

Maciej Zych

Seminarium informacyjno-szkoleniowe w zakresie nazewnictwa geograficznego w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 307

Jerzy Ostrowski

Nagrody i wyróżnienia Ministra Budownictwa za prace dyplomowe, doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinie geodezji i kartografii w 2006 roku

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 309

Jerzy Ostrowski

IV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich we Wrocławiu

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 310

M. Wieczorek, S. Witek

XVI Szkoła Kartograficzna we Wrocławiu

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 312

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 52 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 315

Paweł E. Weszpiński

Wystawa "Warszawa. Obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy 1641-2007"

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 317

Maciej Zych

Trzydzieste drugie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 319

Dariusz Dukaczewski

Doroczne spotkanie Komisji "Mapy i Internet" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Warszawie

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 320

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2006/2007

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 323

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Maciej Zych

18 posiedzenie Grupy Regionalnej UNGEGN Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, 6 posiedzenie Grupy Roboczej UNGEGN ds. Egzonimów oraz posiedzenie Projektu EuroGeoNames w Pradze

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 324

Lucyna Szaniawska

Konferencja historyków kartografii w Bernie

Tom 39 • 2007 • nr 3 • s. 327

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009