ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 39 • 2007 • NR 2

   ARTYKUŁY

Wojciech Pomianowski

Internetowy Atlas Polski Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz serwer AIMS na tle współczesnych technologii kartografii internetowej

Autor przedstawia technologię udostępniania map przez internet za pomocą serwera AIMS. Praktycznym zastosowaniem systemu jest Internetowy Atlas Polski IGiPZ PAN.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 113-122

Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski, Joanna Bac-Bronowicz

Porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych w wybranych krajach europejskich z TBD. Część I

Potrzeby gospodarcze wielu krajów Europy spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tworzeniem baz danych topograficznych o stopniu szczegółowości odpowiadającym mapom w skali 1:10 000 lub większej. Jednym z czynników wpływających znacząco na spowolnienie ich wypełniania jest bardzo rozbudowany zakres informacji. W części pierwszej autorzy przedstawiają krótkie charakterystyki wybranych europejskich baz danych topograficznych. W części drugiej dokonują porównania zakresu ich treści z zakresem polskiej TBD (Bazy Danych Topograficznych). Proponują również rozwiązania mające na celu optymalizację zakresu treści TBD.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 123-136

Beata Medyńska-Gulij

Legenda i zasady gestaltyzmu w graficznym projektowaniu treści mapy

Treścią artykułu jest określenie roli legendy w graficznym projektowaniu mapy z uwzględnieniem zasad gestaltyzmu. Zaproponowano schemat projektowania znaków kartograficznych na przykładzie legendy i fragmentu mapy.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 137-145

Kamil Nieścioruk

Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych badań dawnych materiałów kartograficznych

W artykule zaprezentowano metodykę kompleksowego, interdyscyplinarnego podejścia do badania dawnych planów. Podejście to zastosowano do analizy i oceny najstarszego planu Lublina – interesującego dokumentu kartograficznego i ważnego materiału historycznego o znaczeniu ponadregionalnym.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 146-158

   NOTATKI

Ireneusz Jędrychowski

Lotnicze skanowanie laserowe w Polsce

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 159-163

Ruta Avoti?a, Ot?lija Kova?evska

Łotewskie wykazy nazw geograficznych

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 163-165

Kamil Nieścioruk

Motywy kartograficzne na okolicznościowych monetach dwuzłotowych

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 165-167

   RECENZJE

Jacek Wolski

Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy. Mapa dla wytrawnego turysty. Skala 1:40 000.

Krosno: Wydawnictwo Ruthenus, 2004

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 168-169

Maciej Zych

Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom I. Hydronimy.
Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady.
Część 2. Wody stojące.

Warszawa: GUGiK, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 170-174

Andrzej Macioch

L. Kaczmarek, B. Medyńska-Gulij: Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych w badaniach środowiska przyrodniczego

Poznań: Bogucki Wydawn. Naukowe, 2007

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 174-176

Robert Olszewski

P.A. Longley i in: GIS. Teoria i praktyka.

Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 176-177

Jerzy Ostrowski

Polityko-administratywnyj atłas Ukrajiny.

Kyjiw: DNWP Kartohrafija, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 177-179

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 180

Jacek Gawrysiak

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 180

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 180-183

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 183-186

Andrzej Czerny, Anna Maria Leonowicz

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 186-190

   KRONIKA KRAJOWA

Janusz Szewczuk

Prof. dr hab. Stefan Żmuda 16 VIII 1926 ? 2 I 2007

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 191-192

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof. Stefana Żmudy z zakresu kartografii

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 192-193

Beata Konopska, Dariusz Gotlib

Działalność Grupy Kapitałowej PPWK w roku 2006

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 193-195

Zenon Kozieł

Powstanie Zakładu Kartografii, Teledetekcji I Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 195-196

Jerzy Ostrowski

Czwarte w dziewiątej kadencji posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 197-198

Andrzej Głażewski

Pierwsze spotkanie zespołu Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN ds. słownika kartograficznego

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 198-199

Maciej Zych

Trzydzieste i trzydzieste pierwsze posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 199-200

Justyna Karpińska

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w marcu 2007 roku

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 200

Justyna Karpińska

Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego do spraw Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabowidzących przy Głównym Geodecie Kraju

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 200-201

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN poświęcone pracom nad atlasem historycznym Krakowa

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 201

Redakcja

Doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2006 roku

Tom 39 • 2007 • nr 2 • s. 201-204

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009