ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 39 • 2007 • NR 1

   ARTYKUŁY

Tomasz Opach

Teoria przekazu kartograficznego jako podstawa badań efektywności map animowanych prezentujących dynamikę zjawisk

Jednym ze sposobów zbadania problemu efektywności animacji kartograficznych jest jego analiza w kontekście orientacji problemowych kartografii teoretycznej. Ze względu na duże zróżnicowanie animacji kartograficznych, ważne jest zawężenie przedmiotu zainteresowań do opracowań najbliższych kartografom, czyli do map animowanych, a w szczególności do map prezentujących dynamikę zjawisk.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 5-18

Jacek Pasławski

Kartogramy w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł zawiera analizę map wykonanych metodą kartogramu zamieszczonych w narodowym atlasie zatytułowanym Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanym przez Głównego Geodetę Kraju w latach 1993–1997. W atlasie znajduje się 912 map, z czego 49% stanowią kartogramy. Mapy te omówiono krytycznie w czterech paragrafach: dane statystyczne, pole odniesienia, wyznaczanie klas oraz forma graficzna legendy.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 19-34

Irena Poloczek

Użytkownicy bibliotecznych dokumentów kartograficznych

Dokumenty kartograficzne są współcześnie w powszechnym użyciu. Ich bogactwo i różnorodność sprawiają jednak, że są one trudne do opracowania bibliotecznego. W czasie kiedy w Polsce trwają prace nad instrukcją katalogowania dokumentów kartograficznych w systemach komputerowych, istotną sprawą jest zwrócenie uwagi na użytkownika tych dokumentów, na jego potrzeby, trudności i oczekiwania.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 35-43

Beata Konopska

Cenzura w kartografii ogólnoużytkowej okresu PRL na przykładzie map turystycznych i planów miast PPWK

Artykuł jest próbą przedstawienia działalności instytucji cenzurujących mapy do użytku ogólnego w Polsce powojennej w latach 1945 – 1989. Problematykę cenzury przedstawiono w dwóch aspektach.


pełny tekst/full text

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 44-57

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Mało znane inicjatywy i plany profesora Bogodara Winida w dziedzinie kartografii (w dziesiątą rocznicę śmierci)

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 58-62

Jerzy Ostrowski

Mapa samochodowa Polski Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1947 roku

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 62-65

   RECENZJE

Jerzy Siwek

Atlas podziału hydrograficznego Polski. Część 1. Mapy w skali 1:200 000.

Warszawa: IMGW, 2005

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 66-68

Radosław Skrycki

Cartographia Silesiae Superioris. Red. M. Zielonka, B. Wierzbicki.

Katowice: Arsilesia, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 68-70

Lucyna Szaniawska

Ulla Ehrensvärd: The History of the Nordic Map. From Myths to Reality. Translation Roy Hodson.

Helsinki: John Nurminen Foundation, 2006

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 70-71

Jerzy Ostrowski

A.M. Berlant: Kartograficzeskij słowar'.

Moskwa: Naucznyj mir, 2005

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 71-74

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Justyna Karpińska

Mapy i atlasy

Mapy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 75-76

Agnieszka Pietrzak

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 76

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 76

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 76-79

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Wykłady XV Szkoły Kartograficznej

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 80

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 81-85

Andrzej Czerny, Anna Leonowicz

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 85-90

   KRONIKA KRAJOWA

Jacek Pasławski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2006 roku

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 91

Michał Starzewski

Pierwsza nagroda dla serii przewodników Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 91-92

Justyna Karpińska

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w listopadzie 2006 r.

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 92-93

Jan Krupski

II Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Zawód kartografa" we Wrocławiu i Polanicy-Zdroju

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 93-95

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie Konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2006"

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 96

Jerzy Ostrowski

Zebranie Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN w Polanicy-Zdroju na temat słownika terminów kartograficznych

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 96-97

Halina Klimczak

Otwarte zebranie Komisji "Gender and Cartography" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Polanicy-Zdroju

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 98

Jerzy Ostrowski

Cartographica na XV Targach Książki Historycznej w Warszawie

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 99

Maciej Zych

Dwudzieste ósme i dwudzieste dziewiąte posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 100-101

Beata Medyńska-Gulij

Seminarium polsko-niemieckie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 101

Radosław Skrycki

Wystawa osiemnastowiecznych planów Szczecina ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 102-103

Jerzy Ostrowski

Sesja robocza bibliotekarzy kartografów poświęcona pierwszym numerom "Bibliografii Dokumentów Kartograficznych"

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 103-104

Grażyna Kostkiewicz-Górska

Wystawa i wykład "Kartografia Nowej Marchii do końca XVIII wieku" w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 104-105

Maciej Zych

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustaleniu nazw w języku mniejszości

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 105-106

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Anna Maria Leonowicz

Pobyt dr Anny M. Leonowicz na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Helsinkach

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 106-107

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 108

Redakcja

Konferencja Historyków Kartografii w Pobierowie

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 108

Redakcja

Nagroda im. dr. Waltera Ristowa za osiągnięcia w dziedzinie historii kartografii i bibliotekoznawstwa kartograficznego

Tom 39 • 2007 • nr 1 • s. 108

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009