ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 38 • 2006 • NR 4

   ARTYKUŁY

Tomasz Opach

Z problematyki wykorzystania animacji w kartografii

Na wstępie omówiono historię wykorzystania animacji w kartografii. Następnie nakreślono zagadnienia najczęściej omawiane w literaturze oraz wskazano te, które zdaniem autora są szczególnie ważne dla dalszego rozwoju tego rodzaju prezentacji.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 301

Robert Olszewski

Systemy wnioskowania rozmytego (FIS) jako narzędzie nieliniowej generalizacji numerycznego modelu terenu

W artykule omówiono zagadnienie zastosowania systemów generalizacji danych przestrzennych opartych na logice rozmytej do modelowania rzeŸby terenu na różnym poziomie uogólnienia.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 316

   NOTATKI

Lucyna Szaniawska

Polska "Bibliografia Dokumentów Kartograficznych" na tle wybranych bibliografii i innych krajach europejskich

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 326

Kazimierz Kozica

Odnalezienie egzemplarza dwunastego wydania (drugiego z 1776 roku) mapy Śląska Martina Helwiga z 1561 roku

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 329

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Wojciech Iwańczak

Recenzentom książki o Norymberdze w odpowiedzi

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 334

Henryk Rutkowski

Replika recenzenta

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 334

   RECENZJE

Anna M. Leonowicz

Tatry i Podtatrze. Atlas satelitarny 1:15 000.

Warszawa: Geosystems Polska, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 338

Jarosław Łuczyński

Polonia. Atlas map z XVI-XVIII wieku.

Warszawa: GUGiK, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 338

Andrzej Macioch

L. Litwin, G. Myrda: Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzania danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS.

Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 338

Jerzy Ostrowski

Słownik Szkolny. Geografia. Pod red. A. Jackowskiego.

Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 338

Jerzy Siwek, Bogdan Wicik

Soil Atlas of Europe.

Luxembourg: European Soil Bureau Network, European Commission, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 338

Anna M. Leonowicz

Vysoké Tatry. Atlas ortofotomáp 1:15 000.

Brno: Geodis Slovakia s.r.o., 2005

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 338

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 351

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 351

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 355

Andrzej Czerny, Anna M. Leonowicz

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 355

   KRONIKA KRAJOWA

Michał Siwicki

Powstanie firmy dystrybucyjnej CartoMedia

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

Paweł Weszpiński

Wystawa "Inżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku" w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

Wiesław Kaprowski

Wystawa "Przestrzeń Warmii i Mazur w kartografii od XVI do XX wieku" w zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

J. Karpińska

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w sierpniu 2006 r.

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

M. Taborska

Wystawa polskich globusów Ziemi w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

Jerzy Ostrowski

Kartografia na Ogólnopolskim Zjeździe Geografów Polskich i 55 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Toruniu

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

Maciej Zych

Dwudzieste szóste i dwudzieste siódme posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

Waldemar Spallek

Pierwsze w nowej kadencji zebranie zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 364

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Beata Medyńska-Gulij

13 Kolokwium na temat historii kartografii w Dreźnie

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 373

Dariusz Dukaczewski

X Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej "GIS-Odyssey 2006" w Szybeniku

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 373

Lucyna Szaniawska

15 Konferencja Grupy bibliotekarzy kartografów LIBER w Paryżu

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 373

Tomasz Opach

Pobyt mgr. Tomasza Opacha w Katedrze Kartografii i Geoinformatyki Uniwersytetu Moskiewskiego

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 373

Izabella Krauze-Tomczyk

Siódme posiedzenie Sekcji Regionalnej (UNGEN) Europy Wschodniej, Azji Północnej i Środkowej oraz szóste posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nazw Geograficznych Międzynarodowej Rady ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Teledetekcji Państw Członków WNP

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 373

   KOMUNIKATY

Redakcja

XV Szkoła Kartograficzna

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 381

Redakcja

XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 381

Redakcja

Konferencja Historyków Kartografii

Tom 38 • 2006 • nr 4 • s. 381

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009