ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 38 • 2006 • NR 3

   ARTYKUŁY

Andrzej Głażewski

Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych

Artykuł jest próbą uporządkowania pojęć funkcjonujących na pograniczu informatyki i kartografii (w większości zadomowionych w otoczeniu systemów informacji geograficznej), które stanowią informatyczny, a zarazem kartograficzny opis rzeczywistości - pojęć definiowanych z punktu widzenia kartografa.

[streszczenie]


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 217-225

Rafał Adamski, Andrzej Ciołkosz

Uszczegółowienie bazy danych CORINE Land Cover

W artykule omówiono zagadnienie zwiekszania szczegółowości wydzieleń zawartych w bazie danych opracowanych w ramach programu CORINE Land Cover poprzez zastosowanie mniejszego pola jednostki kartowania i wprowadzenie czwartego poziomu wydzieleń. Porównano zawartość baz danych CORINE Land Cover z nową, szczegółową bazą opracowana dla powiatu radziejowskiego przy wykorzystaniu tego samego źródła informacji, czyli zdjęć wykonanych przez satelitę Landsat.

[streszczenie]


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 226-232

Jakub Żygawski, Mieczysław Sirko

Okoliczności powstania planów i map Zamościa od XVII do XX wieku oraz sylwetki ich autorów

W artykule omówiono historię i okoliczności powstania planów i map Zamościa oraz przedstawiono sylwetki autorów tych dzieł - kartografów wojskowych, geometrów Ordynacji Zamojskiej i architektów miejskich.

[streszczenie]


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 233-245

   NOTATKI

Andrzej Czerny

O poprawnej pisowni nazw geograficznych na mapach

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 246-248

Lucyna Szaniawska

Rzeczpospolita Obojga Narodów w albumach i atlasach

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 248-252

   RECENZJE

Bogdan Horodyski

Wielki atlas świata.

Warszawa: EM. Cartographic House, 2006

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 253-257

Jerzy Ostrowski

Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze.

Wyd. pierwsze 2004, wyd. drugie 2005. Warszawa: Wydawn. Demart

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 257-259

Marta Tomaszewska

Świat na progu XXI wieku - osiągnięcia / zagrożenia.

Wydanie 2. Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era, Redakcja Kartograficzna, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 259-262

Jacek Pasławski

Encyklopedia WSiP. Geografia.

Wydanie 2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 262-263

Jerzy Ostrowski

Zahalnoheohraficznyj atłas Ukrajiny.

Kyjiw: DNWP Kartohrafija, 2004
Kompłeksnyj atłas Ukrajiny
Kyjiw: DNWP Kartohrafija, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 264-266

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 267-269

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 269

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 269-272

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 272-275

Andrzej Czerny, Anna M. Leonowicz

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 38 • 2006 • nr 3 • s. 275-280

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009