ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 38 • 2006 • NR 2

   ARTYKUŁY

Dominika Kalińska, Wiesław Ostrowski

Obraz pełnej sieci osadniczej na mapie wielkoskalowej na przykładzie województwa mazowieckiego

W artykule omówiono poszukiwania kartograficznej metody prezentacji sieci osadniczej. Porównano różne mapy osadnictwa, by znaleŸć najwłaściwsze rozwiązanie merytoryczne dla Mapy sieci osadniczej województwa mazowieckiego w skali 1:1 000 000. Przedstawiono sposób opracowania bazy danych, a także zredagowania mapy z zastosowaniem oprogramowania GIS.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 113-123

Jacek Pasławski

Ilustracja kartograficzna akademickich podręczników geograficznych

W artykule przedstawiono kilka zagadnień związanych z redagowaniem map w podręcznikach akademickich na przykładzie sześciu wybranych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 124-132

Jarosław Łuczyński

Problem datacji map Polski Gerarda de Jode z drugiej połowy XVI wieku

Artykuł dotyczy analizy treści map Polski Gerarda de Jode ukazujących się w jego atlasach i samoistnych z drugiej połowy XVI wieku. Badania przeprowadzono stosując trzy metody analityczne: graficzną – analizę siatki zniekształceń; porównawczą – analizę treści hydrograficznej oraz lingwistyczną – stosując tablice synoptyczne. Uzyskane wyniki pozwoliły na uściślenie datacji poszczególnych map oraz ustalenie zależności filiacyjnych.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 133-144

   NOTATKI

Eugeniusz Sobczyńsk

Dokonania Służby Geograficznej Wojska Polskiego w latach 1995 - 2005

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 145-149

Nikołaj N. Komedczikow

Kartografia w Instytucie Geografii Akademii Nauk ZSRR (Rosyjskiej Akademii Nauk) w latach 1918 - 2005

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 150-157

Jacek Pasławski

Nowy podręcznik kartografii

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 157-159

Wiesław Kaprowski

Czwarta część katalogu polskich znaczków kartograficznych - znaczki z lat 1976 - 1980

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 160-162

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Wielki Atlas Świata.

Wyd. pierwsze 2003, wyd. drugie 2004, wyd. trzecie 2005. Warszawa: Wydawn. Demart

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 163-166

Michał Okonek

Navigo Professional Plus. Komputerowa Mapa Samochodowa Polski.

Warszawa: PPWK im. E. Romera S.A., 2005

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 166-168

Radosław Skrycki, Henryk Rutkowski

Wojciech Iwańczak: Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wiek.

Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 169-171

Jerzy Ostrowski

Leu R. Kazłou: Biełaruś u pracach polskich kartografau (XVI -XX stst.)

Minsk: Arty-Feks, 2004

Tom 38 • 2006 • nr 2 • s. 172-173

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009