ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 38 • 2006 • NR 1

   ARTYKUŁY

Anna Leonowicz

Czytelność kartogramów prostych i złożonych - badania eksperymentalne

W artykule omówiony został eksperyment przeprowadzony z udziałem użytkowników map, którego celem było porównanie kartogramów prostych i złożonych pod względem czytelności informacji o rozmieszczeniu zjawisk oraz informacji o zależności zjawisk. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że kartogramy złożone są dobrze czytelną formą prezentacji zależności zjawisk, co weryfikuje dotychczasowe poglądy kartografów.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 5-23

Maciej Zych

Polskie egzonimy w atlasach szkolnych wydanych w latach 1901-1989

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki stosowania polskich egzonimów w polskich atlasach szkolnych wydanych w XX wieku. Służy temu analiza sposobu stosowania polskich egzonimów w atlasach szkolnych, jak zmieniały się ich relacje z nazwami oficjalnymi i czy ustalenia krajowe i międzynarodowe dotyczące tych nazw były brane pod uwagę przez autorów opracowujących nazewnictwo. Artykuł składa się z dwóch części – wprowadzenia do tematyki nazewnictwa geograficznego oraz analizy nazewnictwa geograficznego stosowanego w wybranych atlasach szkolnych.


pełny tekst/full text

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 24-45

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

O początkach prac nad Atlasem Polski - pierwszym polskim atlasem narodowym

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 46-54

Dobiesław Jędrzejczyk

Jeszcze o zasadach użycia łącznika w nazwach miejscowości

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 54-55

Andrzej Marcinkiewicz, Gerlach Hemmerich

Polska kartografia wojskowa w okresie międzywojennym w ocenie niemieckiego oficera topografa z 1942 roku

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 55-59

   RECENZJE

Jarosław Talacha

Polska niezwykła. Turystyczny atlas samochodowy. Skala 1:250 000.

Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Demart Sp. z o.o., 2005

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 60-61

Bogdan Horodyski

Atas Warszawy dla kierowców.

PPWK im. E. Romera, 2006

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 62-63

Jerzy Ostrowski

Lublin. Plan miasta. Skala 1:15 000.

Wyd. 1, Lublin: Kartpol, 2004

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 63-64

Roman Wytyczak

Kladsko - pŕomény stredoevropského regionu. Historicky atlas.

O. Felcman, E. Semotanová. Hradec Králove - Praha Univerzita Hradec Králove, Historický ústav AVĆR, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 65-67

Jacek Pasławski

T.A. Slocum, R.B. MacMaster i inni: Thematic Cartography and Geographic Visualization.

Second ed. Upper Saddle River, 2005

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 68-69

Anna Leonowicz

Corné P.J.M. van Elzakker: The use of maps in the exploration of geographic data.

Utrecht / Enschede, 2004

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 69-71

Lucyna Szaniawska

M. Wawryczyn, J. Daszkiewicz, U. Kryształowicz: Ukrajina na starodawnich kartach. Kineć XV - persza połowyna XVII st.

Kyjiw: DNWP "Kartohrafija", 2004

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 71-72

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 73

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 73-74

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 74-77

praca zbiorowa

Piśmiennictwo kartograficzne

Praca zbiorowa poświecona systemowi informacji topograficznej kraju

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 77-78

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 78-82

Andrzej Czerny, Anna Leonowicz

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 82-87

   KRONIKA KRAJOWA

Stefania Gurba, Jerzy Mościbroda

Mgr Jan Marian Kozłowski 6 IX 1925 - 2 VII 2005

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 88-89

Jerzy Ostrowski

Osiemdziesięciolecie urodzin pułkownika Andrzeja Marcinkiewicza

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 90-93

Jacek Pasławski

Działolność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2005 roku

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 94

Wiesław Ostrowski

Nagrody za publikacje kartograficzne na XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 94

Michał Starzewski

Pierwsza nagroda dla PPWK za atlas Warszawy dla kierowców na Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 95

Justyna Karpińska

Posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w październiku i listopadzie 2005 r.

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 96

Maciej Zych

Dwudzieste drugie posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 96-97

Maria Andrzejewska

III Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne w Warszawie

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 97-98

Lucyna Szaniawska

Wystawa "Warszawa narysowana. Plany Warszawy 1762-1937 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie"

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 98-100

Jacek Pasławski

55-lecie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 100-103

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Izabella Krauze-Tomczyk

Dziewiąte posiedzenie Bałtyckiej Sekcji Regionalnej Grupy Ekspertów ONZ ds.. Nazw Geograficznych (UNGEGN) w Jurmali koło Rygi

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 104

Tomasz Opach

Trzecie Wileńskie Seminarium Kartosemiotyczne na temat "Kartografia a badania społeczno-kulturalne"

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 104-105

Justyna Karpińska

III Międzynarodowa Konferencja na temat map i grafik dla niewidomych i słabo widzących w Birmingham

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 105-106

   KOMUNIKATY

Redakcja

II Zawodowa Konferencja Stowarzyszania Kartografów Polskich

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 107

Redakcja

XXIII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Moskwa 2007

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 107-108

Redakcja

Nagroda im. Dr. Waltera Ristowa za osiągnięcia w dziedzinie historii kartografii i bibliotekoznawstwa kartograficznego

Tom 38 • 2006 • nr 1 • s. 108

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009