ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 37 • 2005 • NR 1

   ARTYKUŁY

Paweł Cebrykow

Metoda wygładzania Kartogramu jako alternatywa dla tradycyjnych sposobów wykonywania map izopletowych


pełny tekst/full text

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 3-12

Wojciech Pomianowski

Semantyczna analiza oprogramowania GIS


pełny tekst/full text

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 13-22

Dariusz Dukaczewski

Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich


pełny tekst/full text

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 23-36

   NOTATKI

Elżbieta Bielecka

Idea i koncepcja infrastruktury danych przestrzennych w Europie

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 37-41

Ireneusz Jędrychowski

Wpływ rodzajów wydzieleń na mapach na wielkość poligonów resztkowych

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 41-44

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski, Marlena Błachnio

Województwo mazowieckie. Atlas miast. Skala 1:20 000

Warszawa: PPWK im. E. Romera S.A., 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 45-47

Jarosław Talacha

Tatry Polskie. 3 w 1. Mapa turystyczna 1:20 000. Wyd. 1

Piwniczna-Zdrój: Agencja Wydawnicza "WiT" s.c. Wanda Mrówka, Tadeusz Ogórek, 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 47-49

Jarosław Łuczyński

Kazimierz Kozica, Janusz Pezda: Dantiscum Emporium Totius Europae Celeberrimum. Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego (Bitburg, Niemcy)

Katalog wystawy. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 49-50

Michał Okonek

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO)

Oprac. Centrum Informacji o Środowisku GRID, Warszawa. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 51-52

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera S.A.

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 53-54

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 54

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 54-56

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 57-58

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 58-60

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 60-63

   KRONIKA KRAJOWA

Janusz Szewczuk

Prof. dr hab. Kazimierz Trafas 5 II 1939 - 3 XI 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 64-67

Janusz Szewczuk, Jerzy Ostrowski

Bibliografia publikacji prof. Kazimierza Trafasa

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 67-73

Andrzej Marcinkiewicz, Jerzy Ostrowski

Pułkownik mgr Stefan Jóźwicki 30 X 1913 - 9 X 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 74-75

Joanna Plit

Prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliński 28 X 1934 - 11 XI 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 75-76

Jacek Pasławski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2004 roku

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 76-77

Maciej Zych

Osiemnaste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 77-78

Lucyna Szaniawska

Wystawa "Dantiscum Emporium Totius Europae Celeberrimum. Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego"

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 78-80

Jerzy Ostrowski

Pierwsze w dziewiątej kadencji posiedzenie Narodowego Komitetu do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 80-81

Jerzy Ostrowski

Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego PTG i Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Poznaniu

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 81-82

Leon Kozacki, Beata Medyńska-Gulij

XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Poznaniu nt. "Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego"

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 82-84

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

Wystawa "Geodezja i kartografia - wczoraj i dziś" w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 84-85

Wiesław Ostrowski

Publikacje kartograficzne na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 85-86

Marek Baranowski

XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej "Geoinformacja w Polsce"

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 86

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 87

Jerzy Ostrowski

Nagrody Ministra Infrastruktury 2004 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 87-88

Jacek Pasławski

Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego i Oddziału Warszawskiego PTG poświęcone Eugeniuszowi Romerowi

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 88

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

Profesor David Woodward 29 VIII 1942 - 25 VIII 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 89-90

Jerzy Ostrowski

Profesor Arthur H. Robinson 5 I 1915 - 10 X 2004

Tom 37 • 2005 • nr 1 • s. 90-92

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009