ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 36 • 2004 • NR 4

   ARTYKUŁY

Paweł Cebrykow

Z problematyki określania dokładności map izopletowych

W artykule opisano problemy związane z badaniem dokładności map izopletowych oraz przedstawiono Ÿródła błędów na takich mapach.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 259

Adam Iwaniak, Izabela Chybicka, Wiesław Ostrowski, Witold Paluszyński

Generalizacja danych topograficznych o szczegółowości 1:10 000 do skali 1:50 000. Część II

W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie generalizacji w procesie budowy Krajowego Systemu Informacji Geograficznej oraz teoretyczne zasady generalizacji sieci dróg i zabudowy dla skali 1:50 000. W drugiej części opisano narzędzia informatyczne do automatyzacji procesu generalizacji oraz implementacje bazy wiedzy dotyczącej reguł generalizacji w środowisku programowym DynaGEN. Poprawność opracowanej bazy wiedzy zweryfikowano przez przeprowadzenie dwóch eksperymentów. Pierwszy eksperyment dotyczył generalizacji warstw tematycznych Bazy Danych Topograficznych (BDT) sieci transportowej i zabudowy w obrębie podwarszawskiej miejscowości Łomianki. Drugi eksperyment polegał na generalizacji warstwy tematycznej sieci transportowej w okolicach Kowalewa Pomorskiego.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 266

Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz

Mapa pokrycia terenu w Polsce w skali 1:1 000 000 jako wynik wizualizacji bazy danych CLC-2000

W artykule przedstawiono problematykę kartowania użytkowania ziemi i pokrycia terenu, realizowaną w ramach różnych przedsięwzięć międzynarodowych. Omówiono program Unii Europejskiej CORINE Land Cover (CLC) oraz wyniki jego realizacji w Polsce w ramach projektów CLC-90 oraz CLC-2000. Porównano zawartość baz danych "pokrycie terenu" opracowanych w trakcie realizacji obu projektów, wykazując zmiany, jakie zaszły w użytkowaniu ziemi w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 274

   NOTATKI

Mieczysław Sirko

Czterdzieści lat Zakładu Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 288

Bogdan Horodyski

Wprowadzenie do prezentacji multimedialnej "Eugeniusza Romera Mały atlas geograficzny (1908-1965)"

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 293

Radosław Skrycki

Kartografia Nowej Marchii do końca XVIII wieku

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 295

   RECENZJE

Jolanta Korycka-Skorupa

Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000

Warszawa: PPWK, 2003 (wyd. 1) i 2004 (wyd. 2)

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 302

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:33 000

Warszawa: Wydawn. Demart, 2004

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 303

Michał Okonek

Polskie Podziemne Trasy Turystyczne

Warszawa: Towarzystwo Edukacyjne S.A., 2003

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 304

Anna Leonowicz

Putieszestwujem po gornomu Krymu. Topograficzeskaja karta 1:50 000

Simfieropol: Nauczno-proizwodstwiennoje priedprijatie "Sojuzkarta", 2002

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 305

Jacek Pasławski

Ján Pravda: Stručný lexikón kartografie

Bratislava: Veda, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 307

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 309

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 310

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 310

Redakcja

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały Sympozjum "Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych" we Wrocławiu i Polanicy Zdroju

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 313

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 314

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 317

   KRONIKA KRAJOWA

A. Szymanek

Stefan Stepak 1913-2004

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 320

Jacek Pasławski

Wizyta kartografów wileńskich na Uniwersytecie Warszawskim

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 321

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 53 Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Lublinie

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 321

Dobiesław Jędrzejczyk

Posiedzenia Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w czerwcu 2004 roku

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 322

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Lucyna Szaniawska

14 Konferencja Grupy Bibliotekarzy-Kartografów LIBER w Cambridge

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 324

J. Drachal

Spotkanie Komisji Kartografii Górskiej MAK w Barcelonie i Vall de Nuria

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 326

K. Szykuła

12 Kolokwium na tematHistorii Kartografii we Frankfurcie nad Menem

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 326

   KOMUNIKATY

Redakcja

IV Szkoła Kartograficzna

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 328

Redakcja

XXXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 328

   SUPLEMENT: BIBLIOGRAFIA

Jerzy Ostrowski

Romerowski "Polski Przegląd Kartograficzny". Bibliografia zawartości roczników 1923-1934

Tom 36 • 2004 • nr 4 • s. 329

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009