ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 36 • 2004 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jerzy Ostrowski

Czterdzieści lat udziału Polski w pracach Miedzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Z okazji czterdziestej rocznicy przyjęcia Polski do Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej autor, po krótkim scharakteryzowaniu tej organizacji, omawia w porządku chronologicznym udział przedstawicieli Polski w konferencjach i zgromadzeniach ogólnych MAK, a następnie nasze inicjatywy i wkład do dorobku niektórych komisji i grup roboczych Asocjacji. Artykuł kończą ogólne uwagi o naszej współpracy z MAK, apel o włączenie się do niej większej liczby polskich kartografów oraz obszerny wykaz publikacji na temat naszego dotychczasowego uczestnictwa w działalności Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 147

Adam Iwaniak, Wiesław Ostrowski, Witold Paluszyński

Generalizacja danych topograficznych o szczegółowości 1:10 000 do skali 1:50 000. Część I

W pierwszej części artykułu opisano i zilustrowano reguły generalizacji sieci drogowej i zabudowy przy opracowywaniu mapy topograficznej 1:50 000 na podstawie mapy 1:10 000. W drugiej części artykułu zostanie zaprezentowana implementacja bazy wiedzy na podstawie zdefiniowanych reguł w środowisku programowym Dynagen oraz przykłady praktycznego wykorzystania tej implementacji do generalizacji Bazy Danych Topograficznych.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 177

Roman Wytyczak

Z badań nad chronologią wydań i wiarygodnością treści kartograficznej map Jonasa Scultetusa

Autor przedstawia ocenę wiarygodności treści map Jonasa Scultetusa (1603-1664) będącą wynikiem przeprowadzonej analizy opisowej, polegającej na porównaniu elementów fizycznogeograficznych i gospodarczych na tych mapach z póŸniejszymi materiałami kartograficznymi. Prezentowany przegląd dzieł Sculetusa zawiera również informacje o chronologii wydań każdej z map i relacjach między nimi.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 187

   NOTATKI

Michał Stankiewicz, Zenon A. Kaczyński

50 lat studiów kartograficznych w Politechnice Warszawskiej

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 199

Beata Medyńska-Gulij

Barwy hipsometryczne na przeglądowych mapach ogólnogeograficznych z obrazem lasów

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 202

Beata Konopska

Ewolucja sygnetu wydawniczego Spółki Akcyjnej Atlas i Instytutu Kartograficznego im. Eugeniusza Romera

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 204

Lucyna Szaniawska

Cenne kopie dawnych planów miast polskich z Biblioteki Państwowej w Berlinie

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 208

   RECENZJE

Tomasz Opach

Atlas Świata

Redakcja atlasu Hubert Mroczkiewicz. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Demart, 2004

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 211

Dorota Borowicz

Ojcowski Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:20 000

Redakcja i oprac. Graficzne Grzegorz Wamberski. Wyd. 2. Kraków: Compass, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 213

Jacek Pasławski

A.M. Berlant: Kartografija

Moskwa: Izdat. Aspiekt Press, 2001
Kartowiedienije. Pod red. A.M. Berlanta
Moskwa: Izdat. Aspiekt Press, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 215

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 217

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 217

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 218

Redakcja

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały sesji naukowej poświęconej Eugeniuszowi Romerowi

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 220

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 221

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 223

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Profesor Felicjan Piątkowski 9 VI 1908 - 7 VI 2004

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 226

Lucyna Szaniawska

Skarby Biblioteki Narodowj. Pokaz ze zbiorów specjalnych

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 229

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Komietetu Nauk Historycznych PAN poświęcone atlasowi historycznemu miast polskich

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 230

Lucyna Szaniawska

Sesja naukowa poświęcona pamięci Eugeniusza Romera w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 231

Barbara Przyłuska

Wystawa "Eugeniusz Romer - geograf i kartograf trzech epok" w Bibliotece Narodowej

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 234

Izabela Chybicka

Nagrody Ministra Infrastruktury za prace i publikacje z zakresu geodezji i kartografii w 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 237

Dobiesław Jędrzejczyk

Posiedzenia Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w lutym i kwietniu 2004 roku

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 238

Jan Krupski

III Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Lądku Zdroju

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 239

Dorota Borowicz, Marzena Wieczorek

XIII Szkoła Kartograficzna w Lądku Zdroju

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 240

Jan Krupski

Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa roku 2003"

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 244

Zenon Kozieł

Wizyta Profesora Aleksandra M. Berlanta w Toruniu i Warszawie

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 244

Zenon A. Kaczyński, Michał Stankiewicz

Obchody pięćdziesięciolecia utworzenia Katedry Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 245

Dariusz Dukaczewski

Seminarium "Realizacja projektu CORINE Land Cover 2000 i wykorzystanie bazy danych CORINE Land Cover 1990 w Polsce"

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 245

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 49 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 247

Jerzy Ostrowski

Wystawa dawnych map Wielkiego Księstwa Litewskiego w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 248

Jacek Pasławski

Majowe posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 249

Andrzej Macioch

Ogólnopolskie seminarium "Problematyka systemów informacji geograficznej w dydaktyce na specjalności kartograficznej uniwersytetów"

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 249

Lucyna Szaniawska

Przekazanie w darze kopiidawnych planów miast polskich przez Bibliotekę Państwową w Berlinie trzem polskim bibliotekom

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 250

Maciej Zych

Piętnaste, szesnaste i siedemnaste posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 251

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2003/2004

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 253

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Izabella Krauze-Tomczyk

XXII Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 254

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna, A Coru?a 2005

Tom 36 • 2004 • nr 3 • s. 256

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009