ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 36 • 2004 • NR 2

   ARTYKUŁY

Tomasz Zarycki

Struktura mapy w ujęciu pragmatycznym

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 75

Robert Olszewski, Andrzej Żyła

Nieliniowa generalizacja numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 82

Kazimierz Kozica

Mapa Śląska Martina Helwiga i jej nieznane wydanie z 1612 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 92

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Eugeniusz Romer jako recenzent map Polski z 1947 i 1951 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 104

Jerzy Wrona

Kartografia na etykietach zapałczanych

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 106

   RECENZJE

Janusz Gołaski

Beata Medyńska-Gulij: Mapy księstw śląskich świdnickiego, jaworskiego i legnickiego z II połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa

Gajt Wydawnictwo 1991. Wrocław 2002

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 111

Z. Wójcik

Karol Pertheés (1739-1815) fizjograf pierwszej Rzeczypospolitej. Życie oraz działalność kartograficzna i entomologiczna

Pod red. Naukową Jerzego Pawłowskiego. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. "Rzoprawy z Dziejów Nauki i Techniki" T. 14. Warszawa: Wydawn. Retro-Art., 2003

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 112

Jerzy Siwek

Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa turystyczna. Skala 1:100 000

Warszawa: PPWK, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 113

Jarosław Talacha

Tatry polskie i słowackie. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000

Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol, brw.

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 115

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy i atlasy

Mapy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 117

Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 119

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 120

Jerzy Ostrowski, Michał Okonek

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 122

Redakcja

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 128

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 128

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 130

   KRONIKA KRAJOWA

Beata Konopska

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. w 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 134

Cezary Mazur

Pierwsze miesiące kartografii w Wydawnictwie Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 136

Izabella Krauze-Tomczyk

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego do spraw Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabowidzących z Głównym Geodetą Kraju

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 137

Zenon Kozieł

Jubileuszowa sesja naukowa w Toruniu poświęcona życiu i dziełu profesora Eugeniusza Romera

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 137

Andrzej Głażewski

Seminarium Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej poświęcone kartograficznym rafom Sydowa. Część 3. Odwzorowania kartograficzne

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 138

Jacek Pasławski

Zebrania Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie i Lądku Zdroju

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 139

Redakcja

Doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 140

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Izabella Krauze-Tomczyk

Piąte posiedzenie Sekcji Regionalnej Europy Wschodniej, Azji Północnej i Środkowej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych oraz czwarte posiedzenie Grupy Roboczej ds.. Nazw Geograficznych Międzynarodowej Rady ds.. Geodezji, Kartografii, katastru

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 143

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009