ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 36 • 2004 • NR 2

   ARTYKUŁY

Tomasz Zarycki

Struktura mapy w ujęciu pragmatycznym

Autor rozwija wcześ?niej zarysowaną próbę reinterpretacji teorii przekazu kartograficznego z punktu widzenia pragmatyki językoznawczej. Porównanie mapy z językiem naturalnym rozszerzone zostaje na obszar wewnętrznej struktury obu form komunikacji.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 75

Robert Olszewski, Andrzej Żyła

Nieliniowa generalizacja numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

W artykule omówiono wybrane współczesne koncepcje generalizacji numerycznego modelu rze?by terenu. Przedstawiono także podstawowe własnoś?ci sztucznych sieci neuronowych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania sieci neuronowych jako narzędzia nieliniowego uogólniania modelu danych przestrzennych na przykładzie generalizacji NMT.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 82

Kazimierz Kozica

Mapa Śląska Martina Helwiga i jej nieznane wydanie z 1612 roku

Wydana po raz pierwszy w 1561 roku w Nysie słynna mapa ?śląska Martina Helwiga stanowiła przez wiele lat podstawę i główne Ÿ?ródło informacji przy przedstawianiu ś?ląska na mapach najwybitniejszych ówczesnych kartografów i wydawców. W wiekach XVII i XVIII ukazało się wiele wydań tej mapy - ostatnie w 1778 roku. Nieznane do tej pory wydanie mapy ś?ląska Helwiga pochodzi z 1612 roku.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 92

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Eugeniusz Romer jako recenzent map Polski z 1947 i 1951 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 104

Jerzy Wrona

Kartografia na etykietach zapałczanych

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 106

   RECENZJE

Janusz Gołaski

Beata Medyńska-Gulij: Mapy księstw śląskich świdnickiego, jaworskiego i legnickiego z II połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa

Gajt Wydawnictwo 1991. Wrocław 2002

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 111

Z. Wójcik

Karol Pertheés (1739-1815) fizjograf pierwszej Rzeczypospolitej. Życie oraz działalność kartograficzna i entomologiczna

Pod red. Naukową Jerzego Pawłowskiego. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. "Rzoprawy z Dziejów Nauki i Techniki" T. 14. Warszawa: Wydawn. Retro-Art., 2003

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 112

Jerzy Siwek

Wielkie Jeziora Mazurskie. Mapa turystyczna. Skala 1:100 000

Warszawa: PPWK, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 113

Jarosław Talacha

Tatry polskie i słowackie. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000

Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol, brw.

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 115

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy i atlasy

Mapy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 117

Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 119

Cezary Mazur

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 120

Jerzy Ostrowski, Michał Okonek

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 122

Redakcja

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 128

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 128

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 130

   KRONIKA KRAJOWA

Beata Konopska

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. w 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 134

Cezary Mazur

Pierwsze miesiące kartografii w Wydawnictwie Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 136

Izabella Krauze-Tomczyk

Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego do spraw Opracowywania Map dla Niewidomych i Słabowidzących z Głównym Geodetą Kraju

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 137

Zenon Kozieł

Jubileuszowa sesja naukowa w Toruniu poświęcona życiu i dziełu profesora Eugeniusza Romera

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 137

Andrzej Głażewski

Seminarium Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej poświęcone kartograficznym rafom Sydowa. Część 3. Odwzorowania kartograficzne

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 138

Jacek Pasławski

Zebrania Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie i Lądku Zdroju

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 139

Redakcja

Doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 140

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Izabella Krauze-Tomczyk

Piąte posiedzenie Sekcji Regionalnej Europy Wschodniej, Azji Północnej i Środkowej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych oraz czwarte posiedzenie Grupy Roboczej ds.. Nazw Geograficznych Międzynarodowej Rady ds.. Geodezji, Kartografii, katastru

Tom 36 • 2004 • nr 2 • s. 143

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009