ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 36 • 2004 • NR 1

   ARTYKUŁY

Władysław Pawlak

Kartografia na tle innych badań i działalności Eugeniusza Romera

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci wybitnego geografa i kartografa profesora Eugeniusza Romera (1871-1954), autor przypomina jego największe dokonania w dziedzinie kartografii, genezę i okoliczności powstania najważniejszych prac oraz rolę, jaką odegrał w stworzeniu "polskiej szkoły geografii i kartografii".


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 3

Jolanta Korycka-Skorupa

Kartodiagram i kartogram a charakter danych - badania eksperymentalne

Poprawne stosowanie kartograficznych metod prezentacji warunkuje czytelność redagowanej mapy. Wiąże się z tym m.in. wybór odpowiednich danych statystycznych. Często sprawia on autorom map wiele trudności, dlatego stał się powodem niniejszych rozważań. W artykule przedstawiono próbę klasyfikacji danych ze względu na ich charakter. Zaprezentowano poglądy kartografów związane ze stosowaniem danych do dwóch metod prezentacji: kartogramu i kartodiagramu. W dalszej części artykułu przedstawiono analizę danych na mapach w atlasach geograficznych oraz badania ankietowe, których celem było skonfrontowanie przedstawionych poglądów z praktyką kartograficzną.


pełny tekst/full text

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 12

   NOTATKI

Jacek Pasławski

O inicjatywie wydania przed I wojną światową polskich arkuszy MMŚ 1:1 000 000

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 26

Dobiesław Jędrzejczyk

Eugeniusz Romer o przedrozbiorowej polskiej granicy wschodniej

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 29

Beata Konopska

Ewolucja sygnetu wydawniczego Książnicy-Atlas

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 32

Jerzy Ostrowski

Problematyka kartograficzna w miesięczniku "Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny"

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 37

   RECENZJE

Tomasz Opach

Atlas. Odkrywamy Unie Europejską wraz z państwami kandydującymi

Opracowanie i redakcja Pracownia Kartograficzna Carta Blanca Jacek Sztolcman. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2003

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 41

Jerzy Siwek

Halina Klimczak: Modelowanie kartograficzne w badaniach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych

"Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu" Nr 459. Rozprawy 195. Wrocław: Wydawn. Akad. Rolniczej we Wrocławiu, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 43

W. Zalewski

Góry Stołowe. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000

Jelenia Góra: Wydawn. Turystyczne Plan, 2003

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 45

Anna Leonowicz

"Cartographica" Vol. 38, 2001, no. 1-2

Special Issue: ICA Com. On Mountain Cartography

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 46

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 48

A. Skórowska-Szopa, Anna Ślusarczyk

Mapy i atlasy

Nowości Wydawnictwa Nowa Era

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 48

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 49

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 52

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 54

   KRONIKA KRAJOWA

Maria Pelczar

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Jana Szeligi

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 58

Redakcja

Bibliografia prac profesora Jana Szeligi

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 59

Jacek Pasławski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 62

Maciej Zych

Trzynaste i czternaste posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 63

Jerzy Ostrowski

Pięćdziesięciolecie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 64

Krzysztof Kałamucki

Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w nowej siedzibie

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 65

Jerzy Ostrowski

Uroczyste posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 67

P. Hałat

XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Kartografia w turystyce, turystyka w kartografii"

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 68

Tomasz Opach

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 70

Dobiesław Jędrzejczyk

Posiedzenia Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w listopadzie 2003 roku

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 71

Jacek Pasławski

Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 36 • 2004 • nr 1 • s. 72

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009