ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 35 • 2003 • NR 2

   ARTYKUŁY

Andrzej Czerny

Konstrukcja skal wartości w legendach map

Autor analizuje graficzne skale wartości stosowane w legendach map: kartogramów, kartodiagramów i map izoliniowych; stara się wyjaśnić różne sposoby konstrukcji legend ilościowych przedstawień kartograficznych i ocenić ich poprawność.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 87-99

Wiesława Żyszkowska

Analizy przestrzenne w systemach informacji geograficznej

Systemy GIS spełniają wiele funkcji, z których najczęściej wykorzystywane i uznawane za najważniejsze są funkcje związane z zapisywaniem informacji przestrzennej, jej wyszukiwaniem i identyfikacją oraz prezentacją. Nie mniej interesujące dla kartografów są funkcje działające na wyższym poziomie wykorzystania GIS, związane z bardziej złożonymi sposobami przetwarzania informacji przestrzennej, które można określić jako analizy przestrzenne. W artykule omówiono metody analizy przestrzennej w GIS w kontekście kartograficznej metody badań oraz kartografii analitycznej.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 100-113

Paweł Kowalski

Kartografia prasowa w Polsce Ludowej (1945-1989)

W artykule omówiono tematykę i grafikę map w największych gazetach centralnych na tle warunków funkcjonowania polskiej prasy w czterdziestopięcioletnim okresie od zakończenia drugiej wojny światowej do 1989 roku.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 114-125

   NOTATKI

Grzegorz D. Świderski

Samochodowa Mapa Polski "Navigo"

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 128-130

Kazimierz Kozica

Norymberska oficyna wydawnicza Johanna Baptisty Homanna i jego spadkobierców 1702-1848

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 130-133

Ryszard Płatek

Informacja kartograficzna na temat starych map w Internecie

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 133-139

   POLEMIKI, DYSKUSJE

Henryk Górski

Kilka uwag o planie Warszawy dla niewidomych

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 139

Ewa Lipska, Jacek Pasławski

Odpowiedź autorów

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 139

   RECENZJE

Bogdan Horodyski

Atlas Miasta Łodzi.

Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 141

ANdrzej Włodarczyk

Sudety. Mapa atrakcji turystycznych. Skala 1:200 000.

Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne Plan, 2002/2003

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 141

Anna Leonowicz

Tatry Polskie. Fotomapa turystyczna. Skala 1:50 000.

Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, 2002

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 141

Michał Okonek

Internetowy Serwis Mapowy Mapserver. Radom, Telkonet Sp z o.o., 2003

http://mapserver.telkonet.pl

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 141

Jarosław Suchożebrski

GIS und Kartographie im Umweltbereich.

Heidelberg: Herbert Wichmann Verlag, 2001

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 141

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 150

Ewa Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Nowości PPWK im. E. Romera, S.A.

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 150

Jerzy OStrowski, Michał Okonek

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 150

Piśmiennictwo kartograficzne

Wykłady XII Szkoły Kartograficznej

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 157

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 157

Andrzej Czerny, Jerzy Sotrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 157

   Kronika krajowa

Jacek Pasławski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2002 roku

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 184

Beata Konopska

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, S.A. w 2002 roku

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 164

Dobiesław Jędrzejczyk

Dziewiętnaste posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 164

Maciej Zych

Ósme posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 164

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 14 Targach Książki Edukacyjnej "Edukacja XXI"

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 164

Redakcja

Habilitacje, doktoraty i prace magisterskie z zakresu kartografii w 2002 roku

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 164

   Kronika zagraniczna

Krzysztof Kałamucki

Pobyt pracowników i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na X Europejskiej Konferencji i Targach Kartograficznych IMTA 2003 w Budapeszcie

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 170

Jacek Pasławski

Spotkanie Komisji Kartografii Teoretycznej MAK w Wilnie

Tom 35 • 2003 • nr 2 • s. 170

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009