ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 35 • 2003 • NR 1

   ARTYKUŁY

Tomasz Opach, Jacek Pasławski

Koncepcja Mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski 1:50 000

Po określeniu pojęcia dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i przedstawieniu problemu redakcji mapy na podkładzie nowej Mapy topograficznej Polski 1:50 000, omówiono koncepcję treści Mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Polski 1:50 000. Szczegółowo scharakteryzowano poszczególne wyróżnienia dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz wskazano możliwości wykorzystania mapy.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 3-11

Paweł Kowalski

Kartografia prasowa w Polsce przed uzyskaniem niepodległości w 1918 roku

W artykule omówiono tematykę, grafikę i autorstwo map w polskiej prasie codziennej oraz warunki ich pojawiania się w okresie przemian szaty graficznej gazet, przypadającym na pierwsze dwudziestolecie ubiegłego wieku.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 12-24

Giedre Beconyte

Rozwój kartografii tematycznej na Litwie po odzyskaniu niepodległości w 1990 roku

W artykule autorka omawia rozwój kartografii tematycznej Litwy po odzyskaniu niepodległości w 1990 roku, wpływ stosowanych w tym czasie technologii cyfrowych i związane z nimi problemy metodyczne oraz możliwości ich rozwiązywania. Przedstawia już wydane i opracowywane publikacje kartograficzne, a także najważniejsze badania teoretyczne prowadzone na Uniwersytecie Wileńskim.


pełny tekst/full text

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 25-32

   NOTATKI

Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka

Elektroniczny atlas środowiska Polski

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 33-37

Grzegorz D. Świderski

Cyfrowy Zestaw Akwizycji i Rejestracji (CZAR)

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 37-40

Jerzy Ostrowski

Mało znana angielskojęzyczna mapa Polski i krajów ościennych z 1948 roku opracowana?pod?redakcją Bogdana Zaborskiego

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 40-43

Jarosław Łuczyński

Zmiany granic między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną w świetle mapy radziwiłłowskiej z 1613 roku

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 43-47

   RECENZJE

Florian Plit

Unia Europejska. Skala 1:4 000 000. Unia Europejska. Poziom życia w Unii Europejskiej i krajach kandydujących.?Skala 1:4 000 000. Unia Europejska i kraje stowarzyszone. Skala 1:9 000 000.

Warszawa:?PPWK, 2001

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 47

Jacek Pasławski

Polska fizyczna. Skala 1:2 200 000.

Szczecin: Meridian-Skaner, 2001

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 47

Jarosław Talacha

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000.

Wyd. 1. Warszawa: PPWK, 2002

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 47

Tomasz Opach

Roztocze Środkowe. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000.

Lublin: Kartpol, 2002

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 47

Jarosław Łuczyński

Beskid Sądecki. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000.

Piwniczna: Agencja Wydawnicza "Wit" W. Mrówka, T.?Ogórek,?b. r. wyd.

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 47

Jerzy Ostrowski

Ukrajina. Zahalnoheohraficzna karta. Massztab 1:1 250 000. Kyjiw. Płan mista. Massztab 1:30 000.

Kyjiw:?IPT,?2001?

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 47

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Agnieszka Krawczyńska

Nowości PPWK im. E. Romera S.A.

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 56

Nowe arkusze Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 56

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 56

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały I Zawodowej Konferencji Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 58

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 58

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 58

   Kronika krajowa

Jarosław Łuczyński

Tematyka kartograficzna na I Kongresie Mediewistów Polskich w Toruniu

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Lucyna Szaniawska

Wystawa "Imago Poloniae" na Zamku Królewskim w Warszawie

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Mariusz Dworsatschek

Wystawa "Imago Silesiae. Mapy, widoki miast śląskich. Dar Tomasza Niewodniczańskiego dla Ossolineum"

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Joanna Bac-Bronowicz, Jan Krupski

I Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Zawód kartografa"

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Anna Leonowicz

Zebranie członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego we Wrocławiu

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Jan Krupski

Konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich "Mapa Roku 2002"

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Andrzej Głażewski

Seminarium Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej poświęcone kartograficznym rafom Sydowa. Część?1. Generalizacja kartograficzna

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Dobiesław Jędrzejczyk

Osiemnaste posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

Maciej Zych

Siódme posiedzenie Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 65

   Kronika zagraniczna

KazimierzKozica

Wystawa z okazji 300-lecia założenia oficyny Johanna Baptisty Homanna w Norymberdze

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 80

Beata Konopska

54 Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 80

Andrzej Macioch, Jacek Pasławski

Pobyt pracowników Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kartografii i Geoinformatyki Uniwersytetu Moskiewskiego

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 80

   KOMUNIKATY

Tom 35 • 2003 • nr 1 • s. 84

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009