ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 34 • 2002 • NR 4

   ARTYKUŁY

Mieczysław Sirko, Jerzy Mościbroda

Prof. dr Franciszek Uhorczak - Jego wkład w rozwój polskiej kartografii

Autorzy przypominają sylwetkę naukową prof. Franciszka Uhorczaka z okazji setnej rocznicy urodzin. Artykuł ma dwa wątki. Pierwszy dotyczy wybranych informacji z życiorysu Profesora, natomiast drugi - zasadniczy - stanowi przegląd Jego dorobku naukowego.


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 251

Wiesław Ostrowski

Koncepcja Mapy topograficznej Polski w skali 1:50 000

W artykule omówiono etapy opracowania koncepcji mapy topograficznej 1:50 000 wydawanej w latach 1995-2002 przez GUGiK, a także podstawowe założenia tej koncepcji. Przy omówieniu treści i formy graficznej mapy zwrócono szczególną uwagę na nowy sposób ujęcia zabudowy.


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 261

Anna Leonowicz

Prezentacja złożoności zjawisk metodą kartogramu złożonego

Artykuł poświęcony jest ocenie możliwości zastosowania metody kartogramu złożonego do przedstawiania zależności zjawisk. Omówione zostały zagadnienia metodyczne związane z opracowywaniem kartogramów złożonych. Zwrócono uwagę na problem czytelności tych map.


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 273

Ewa Lipska, Jacek Pasławski

Plan Warszawy dla niewidomych

W pierwszej części artykułu omówiono sposoby postrzegania przestrzeni przez osoby niewidome oraz problematykę opracowywania planów i map dla niewidomych, a w drugiej części opracowany przez autorkę Plan Warszawy dla niewidomych.


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 286

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

"Służbowy" atlas samochodowy Polski Wojskowych Zakładów Kartograficznych

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 296

Andrzej Konias

Akcja ratowania "Mapy Ziemi Pszczyńskiej" A. Hindenberga z 1636 r.

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 298

   RECENZJE

Waldemar Spallek

Polska. Skala 1:1 250 000.

National Geographic. Washington: National Geographic Society, 2002

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 303

Jerzy Siwek

Tatry polskie i słowackie. Podhale od Chochołowa po Białkę Tatrzańską. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000.

Warszawa - Zielona Góra - Zakopane: Zakład Kartograficzny Sygnatura, Wydawn. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2002/2003

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 303

Zbigniew Wójcik

Bogdan Horodyski: Dzieje Atlasu Śląska 1720-1752.

Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2002

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 303

Wiesław Kaprowski

Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej.

Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2000

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 303

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Chudorlińska, gnieszka. Krawczyńska

Nowości PPWK im. E. Romera S.A.

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 309

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 309

Piśmiennictwo kartograficzne

Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 312

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 312

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 312

   Kronika krajowa

Wojciech Jankowski

Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kostrowickim (1918-2002)

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 319

Izabella Krauze-Tomczyk

Zmiany organizacyjne w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 319

Wojciech Mielewczyk

Wystawa "Wieś w kartografii XIX i XX w." w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 319

   Kroniak krajowa

Pavel Neytschev

Międzynarodowe sympozjum na temat wybranych problemów kartografii teoretycznej w Gdańsku

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 319

   Kronika krajowa

Wojciech Jankowski

Spotkanie przedstawicieli geodetów i kartografów z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 319

Dobiesław Jędrzejczyk

Siedemnaste posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 319

   Kronika zagraniczna

Izabella Krauze-Tomczyk

VIII Konferencja ONZ w Sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych oraz XXI Sesja Grupy Ekspertów do Spraw Nazw Geograficznych w Berlinie

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 327

Lucyna Szaniawska

XIII Konferencja Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Helsinkach

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 327

Jacek Pasławski

Wycieczka pracowników Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego do Lwowa

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 327

Krystyna Szykuła

11 Kolokwium na temat Historii Kartografii w Norymberdze

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 327

Krystyna Szykuła

10 Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Globusów im. Coronellego w Norymberdze

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 327

   KOMUNIKATY

XIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 34 • 2002 • nr 4 • s. 336

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009