ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 34 • 2002 • NR 1

   ARTYKUŁY

Tomasz Zarycki

Redundancja i relewancja w komunikacji kartograficznej z perspektywy pragmatycznej


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 3-10

Waldemar Spallek

Metody prezentacji gęstości zjawisk rozproszonych na mapach tematycznych


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 11-21

Anna Leonowicz

Z problematyki porównywalności kartogramów


pełny tekst/full text

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 22-33

   NOTATKI

Izabella Krauze-Tomczyk

50-lecie prac nad standaryzacją polskiego nazewnictwa geograficznego

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 34-38

Paweł J. Kowalski

Czasopisma kartograficzne w Internecie

[czytaj]

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 38-40

Jerzy Ostrowski

Wkład Polaków do "International Yearbook of Cartography"

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 41-43

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski

Geograficzny atlas świata.

Łódź: Res Polona & Braunschweig: Westermann [b. r. wyd.]

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 44-46

Jerzy Ostrowski

Encyklopedia geograficzna świata. Atlas świata.

Agencja Publicyst.-Wydawn. Opres, 2001

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 46-48

Bogdan Horodyski

Tatry. Skala 1:27 000.

Warszawa: ExpressMap Polska, 2001

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 49-50

Anna Leonowicz

Poleski Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000.

Lublin: Kartpol, 2001

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 50-51

Wiesław Kaprowski

Teresa Paćko, Wojciech Trzebiński. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. Zeszyt 6.

Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2000

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 52

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy i atlasy

Mapy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 53-55

E. Chudorlińska, A. Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera| S.A.

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 55-56

Jerzy Ostrowski, Michał Okonek

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 56-58

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 58-59

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 59-60

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 61-64

   KRONIKA KRAJOWA

Henryk Gałach, Andrzej Kaczyński

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Andrzeja Makowskiego

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 65-67

Redakcja

Bibliografia prac profesora Andrzeja Makowskiego

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 67-71

Jadwiga Bzinkowska

Mgr Edward Schnayder 1926-2001

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 71-72

Jerzy Ostrowski

Publikacje mgr. Edwarda Schnaydra z zakresu kartografii

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 72-75

Maria Andrzejewska

Dziesięciolecie Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 75

Tomasz Nowacki

Mapy wyróżnione na X Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 75

Anna Leonowicz

Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji w Wysowej

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 76

Józef Borkowski, Kazimierz Furmańczyk

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Mapa w systemach komputerowych"

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 76-79

Wiesław Kaprowski

Wystawa kartograficzna "Plany i widoki Szczecina na przestrzeni wieków"

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 79-80

Jan Krupski

Drugi konkurs "Mapa roku" Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 80

Wiesław Kaprowski

Zebranie członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Szczecinie

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 81

Wojciech Jankowski

Otwarte zebranie Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Szczecinie

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 81-82

Henryk Bartoszewicz

Wystawa "Obraz kartograficzny ziem polskich w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku" ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 82-84

Michał Starzewski

Obchody jubileuszu 50-lecia PPWK i 80-lecia Książnicy Atlas

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 84-85

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Izabella Krauze-Tomczyk

Czwarte posiedzenie Sekcji Regionalnej Europy Wschodniej| Azji Północnej i Środkowej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych

oraz trzecie posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nazw Geograficznych Międzynarodowej Rady ds. Geodezji| Kartografii| Katastru i Teledetekcji Państw-Członków Wspólnoty Niepodległych Państw

Tom 34 • 2002 • nr 1 • s. 85-87

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009