ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 33 • 2001 • NR 3

   OKOLICZNOŚCIOWE

Redakcja

W 50-lecie Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych S.A. I 80-lecie Książnicy-Atlas

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 183

Jacek Błaszczyński

Jaka może być przyszłość PPWK?

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 185-186

   ARTYKUŁY

Beata Konopska

Przeszłość i dzień dzisiejszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.

W artykule podjęto próbę ukazania dziejów PPWK S.A. i jej protoplastów jako struktury organizacyjnoprawnej, wrażliwej i szybko reagującej na zmiany gospodarcze, polityczne i ekonomiczne zachodzące w naszym kraju w okresie niemal całego ubiegłego wieku. Wskazano kolejne etapy rozwoju Książnicy-Atlas, jako poprzedniczki wrocławskiej częś- ci przedsiębiorstwa i warszawskie firmy, tworzące fundament warszawskiej części PPWK.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 187-201

Władysław Pawlak

Wpływ szkoły Romerowskiej na oblicze PPWK

Powołanie w 1951 roku Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w Warszawie oznaczało zasadniczą zmianę organizacyjną w polskiej kartografii cywilnej. Ustalona wówczas centralna jednostka kartografii wydawniczej, poza jedną zmianą polegającą na upaństwowieniu Książnicy-Atlas S.A. we Wrocławiu i przekształceniu jej w Wydział Produkcyjny PPWK we Wrocławiu w 1955 roku, przetrwała bez istotnych zmian czterdzieści lat. W 1991 roku PPWK zostało przekształcone w spółkę pracowniczą, a w roku 1998 przejęte przez większościowych akcjonariuszy. Od tej daty można przyjąć, że powstało nowe przedsiębiorstwo i dlatego nie analizowano już w nim obecności lub wpływu kartografii Romerowskiej. Ponieważ powstanie PPWK wiązało się ściśle z ówczesną polityką państwa, w artykule przedstawiono w zarysie proces tworzenia się przedsiębiorstwa, a także udziału i wpływu, jakie w jego historii miała kartografia Romerowska.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 202-212

Krzysztof Kałamucki, Cezary Mazur

Kształtowanie się treści i formy planów miast wydawanych przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

W artykule omówiono rozwój treś-ci i formy planów miast wydanych przez PPWK w ciągu prawie pięćdziesięciu lat. W pierwszej części dokonano charakterystyki dorobku wydawniczego w tym zakresie. Następnie scharakteryzowano główne cechy czterech generacji planów miast. Omówiono również pierwsze opracowania planów miast przez nowo powstałe firmy kartograficzne na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W dalszej kolejności scharakteryzowano plany zaliczane do piątej generacji. Końcową część artykułu stanowi podsumowanie, w którym przedstawiono w ujęciu chronologicznym kolejne etapy doskonalenia planów miast PPWK.

Cezary Mazur: The development of content and graphic design of city maps published by he Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (Polish Cartographic Publishing House)


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 213-225

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Mało znana jednotomowa wersja edytorska nie dokończonego narodowego Atlasu Polski

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 226-227

Henryk Górski

Na 40-lecie Atlasu geograficznego (licealnego) PPWK dla szkół średnich

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 228-231

Wiesław Ostrowski

Nowe mapy tematyczne w atlasach szkolnych PPWK

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 231-234

Antoni Szymanek

Mapy globusowe Oddziału PPWK we Wrocławiu

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 234-237

Izabella Krauze-Tomczyk

Polskie mapy dla niewidomych i słabo widzących

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 237-240

Arkadiusz Makowski

PPWK jako sponsor

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 241

Jacek Sas-Uhrynowski

Copernicus - PPWK w nowej szacie

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 242-243

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas geograficzny. Przyroda. Szkoła podstawowa.

Wydanie pierwsze. Warszawa: PPWK im. E. Romera| 2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 244-245

Jerzy Ostrowski

Atlas geograficzny. Przyroda. Szkoła podstawowa.

Wydanie pierwsze. Warszawa: PPWK im. E. Romera| 2002

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 245-246

Grzegorz Strauchold

Atlas historyczny. Od staryżotności do współczesności. Gimnazjum

PPWK im. E. Romera| Warszawa 2000

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 247-248

Bogdan Horodyski

Polska. Atlas samochodowy. Skala 1:200 000.

Wydanie pierwsze. Warszawa: PPWK im. E. Romera| 2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 248-251

Jerzy Ostrowski

Polska. Skala 1:500 000.

Ścienna mapa ogólnogeograficzna. Warszawa: PPWK im. E. Romera| 2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 251-252

Michał Najgrakowski

Poznań. Plan miasta| 2001-2002. Skala 1:20 000

Warszawa: PPWK im. E. Romera, 2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 252-255

Dobiesław Jędrzejczyk

Stefan Misiniec: Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera

Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej| 1998

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 255-256

   BIBLIOGRAFIA

Joanna Bernatowicz, Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska, Anna Ślusarczyk

Dorobek edytorski PPWK w latach 1986-2004

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 257-268

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo poświęcone działalności i publikacjom Polskiego (do 1991 r. Państwowego) Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w latach 1976-2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 269-278

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy i atlasy

Mapy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 279-281

Elżbieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera| S.A.

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 281-285

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 285-287

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały IX Szkoły Kartograficznej

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 287-288

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 288-290

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 290-293

   KRONIKA KRAJOWA

Wiesław Kaprowski

Kartografia na wystawie "Ukraina - Poska: w stronę dialogu" w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 294-295

Jacek Pasławski

Kurs dla nauczycieli na temat korzystania z map topograficznych

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 295

Jolanta Korycka-Skorupa

Nowości kartograficzna na X Targach Książki Edukacyjnej "Edukacja 2001"

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 295-296

Barbara Przyłuska

Otwarcie nowej siedziby Zakładu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 296-298

Waldemar Spallek, Leszek Kaj

XI Szkoła Kartograficzna w Polanicy-Zdroju

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 299-301

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium naukowe "Kartograficzne metody prezentacji| ich podstawy| właściwości| klasyfikacja" w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 301-302

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 46. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 302-304

Elżbieta Bielecka

XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej"

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 304-305

Dobiesław Jędrzejczyk

Jedenaste posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 305-306

Beata Konopska

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. w gronie firm markowych

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 307-308

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2000/2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 308-309

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Aleksandr M. Berlant

Doktor Aleksandr Aleksiejewicz Lutyj 1942-2001

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 309-310

Jolanta Korycka-Skorupa

Pobyt Jolanty Koryckiej-Skorupy w Katedrze Kartografii i Geoinformatyki Uniwersytetu Moskiewskiego

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 310-311

Izabella Krauze-Tomczyk

Szesnaste posiedzenie Sekcji Regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych w Lublanie

Tom 33 • 2001 • nr 3 • s. 311-312

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009