ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 33 • 2001 • NR 2

   ARTYKUŁY

Jerzy Mościbroda

Sztuka i nauka w kartografii - dualizm czy jedność?

Autor omawia poglądy na temat wzajemnych relacji nauki i sztuki w kartografii. Rozważane są trzy podejścia, które w skrócie nazwać można polaryzacją, koegzystencją i jednością.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 99-105

Jerzy Siwek

Niektóre problemy kartografii środowiska przyrodniczego Polski

W pierwszej części artykułu omówiono w zwięzły sposób polskie mapy środowiska przyrodniczego, w drugiej zaś główne problemy związane z ich opracowaniem.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 106-113

Janina Pawlak, Władysław Pawlak

O inicjatywie opracowani i realizacji Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego

Artykuł ma charakter autoreferatu redakcyjnego, w którym przedstawiono okoliczności powstania inicjatywy opracowania kompleksowego Atlasu śląska Dolnego i Opolskiego. Atlas był opracowany w nietypowych warunkach, w specjalnie powołanej jednostce Uniwersytetu Wrocławskiego pod nazwą Pracownia Atlasu Dolnego śląska. Autorzy przedstawiają sposób organizacji oraz przebieg wszystkich prac nad atlasem, z zastosowaniem nietypowych rozwiązań organizacyjnych, merytorycznych i finansowych.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 114-126

Jacek Hebdaś

Przedstawianie zabudowy na współczesnych polskich mapach topograficznych

W artykule omówiono pojęcie zabudowy z punktu widzenia prac topograficznych. Następnie pokazano sposoby przedstawiania zabudowy na mapach topograficznych w skalach od 1:5 000 do 1:200 000, a także problemy z tym związane. Artykuł zamyka analiza prezentacji zabudowy na nowej mapie 1:50 000 wydawanej przez Głównego Geodetę Kraju.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 127-136

Piotr Werner

Jeszcze o interpretacji typogramu F. Uhorczaka jako narzędzia prezentacji i typologii zjawisk wielocechowych

W artykule przedstawiono propozycję matematycznej i numerycznej interpretacji kartotypogramów Franciszka Uhorczaka, uzupełniając ją no-wymi możliwościami analitycznymi. Zaprezentowany algorytm metody oraz graficzne przedstawienie w postaci wykresu zbiorczego jest oryginalnym, autorskim opracowaniem.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 137-142

   NOTATKI

Michał Golcc, Mieczysław Sirko

Mapy w Nowej encyklopedii powszechnej PWN

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 143-145

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Atlas historii Polski. Od roku 966 do czasów najnowszych. Marian Dygo| Jerzy Kochanowski| Michał Kopczyński| Jolanta Sikorska-Kulesza.

Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2000

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 146-147

Jacek Pasławski

Atlas klimatu województwa śląskiego. Pod redakcją Andrzeja Kruczały.

Katowice, Instutut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział w Katowicach| 2000

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 147-148

Jerzy Siwek

Góry Stołowe. Mapa geologiczno-turystyczna - Adršpašsko-teplické skály. Geologická mapa pro turisty. Skala 1:50 000. Stanislav Čech| Elżbieta Gawlikowska.

Warszawa-Praha: Państwowy Instytut Geologiczny| Český geologický ústav| 1999

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 148-149

Jerzy Ostrowski

Lwiw. Centr mista - Cientr goroda - Cenral area - Śródmieście. Massztab 1:8 000.

Kyjiw: Naukowowyrobnycze pidpryjemstwo "Kartohrafija"| 1999

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 149

Paweł J. Kowalski

Web Cartography - developments and prospects. Edited by Menno-Jan Kraak and Allan Brown.

London, New York: Taylor & Francis, 2001

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 150

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Zmiana zakresu działu "Mapy i atlasy"

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 151

Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. E. Romera S.A.

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 151-152

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 152-153

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Wykłady X Szkoły Kartograficznej

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 154

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 154-155

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 155-158

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 158-161

   KRONIKA KRAJOWA

Andrzej Tomczak

Profesor Mieczysław Stelmach 1947-2000

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 162-163

Jerzy Ostrowski

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Stanisława Alexandrowicza

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 163-164

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof. Stanisława Alexandrowicza z zakresu historii kartografii

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 165-167

Jolanta Brzóska

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Stefana Żyndy

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 167-169

Jolanta Brzóska

Publikacje prof.. Stefana Żyndy z zakresu kartografii

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 169-171

Wiesław Kaprowski

Działalność Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2000 roku

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 171-172

Beata Konopska

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A. w 2000 roku

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 172

Zofia Stępień

Dziesięciolecie Wydawnictwa Kartograficznego Daunpol

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 172-173

Wiesław Kaprowski

Uhonorowanie podpułkownika Mariana Łodyńskiego w Centralnej Bibliotece Wojskowej

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 173-174

Elżbieta Kuźmiuk

VIII Europejska Konferencja i Targi Kartograficzne Międzynarodowego Handlowego Stowarzyszenia Handlowego w Krakowie

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 174-178

Redakcja

Prace doktorskie i magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 2000 roku

Tom 33 • 2001 • nr 2 • s. 178-180

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009