ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 33 • 2001 • NR 1

   ARTYKUŁY

Tomasz Zarycki

Zależność mapy od kontekstu

W artykule rozważono użyteczność pojęcia kontekstu w rozumieniu pragmatyki językoznawczej z punktu widzenia teorii komunikacji kartograficznej. Na podstawie zależności map od kontekstu proponowana jest typologia map.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 3-9

Maciej Zych

Polskie nazewnictwo geograficzne świata a praktyka geograficzna

W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stosowaniem polskiego nazewnictwa geograficznego świata. Podano definicje i znaczenie terminu egzonim, jego rodzaje oraz zastosowanie, kończąc zarysem kwestii związanych z transkrypcją nazw.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 10-23

Stanisław Kostecki, Marek Ścisły

Opracowywanie map potencjalnych stref zalewowych na podstawie Numerycznego Modelu Terenu

Potencjalne strefy zalewowe mogą być wyznaczane z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu opracowanego na podstawie map topograficznych i uzupełnionego przekrojami poprzecznymi pomierzonymi bezpośrednio w terenie. Właściwa interpretacja rzeŸby z mapy topograficznej jest – szczególnie w opracowaniach lokalnych – najefektywniejszym sposobem przewidywania zakresu potencjalnych powodzi.


pełny tekst/full text

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 24-34

   NOTATKI

Wiktor Grygorenko

Teoretyczne i praktyczne problemy kartografii na progu XXI wieku

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 35-38

Andrzej Makowski

Trójdzielna jedność mapy na tle idei systemu informacji przestrzennej

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 38-42

Jerzy Ostrowski

35 lat działalności Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1965–2000)

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 42-52

Jacek Pasławski

Zatrudnienie absolwentów Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w świetle ankiety

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 52-53

Beata Konopska

Materiały do katalogu polskich map historycznych załącznikowych i tekstowych opublikowanych w latach 1850–1980

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 53-54

Wiesław Kaprowski

Nowości kartograficzne w polskiej filatelistyce

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 55-56

   RECENZJE

Mieczysław Sirko

50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 57-58

Joanna Plit

Atlas Geobotaniczny Doliny Bugu. Część 1: od Niemirowa do ujścia. Janusz. B. Faliński| Eugeniusz Ćwikliński| Zygmunt Głowacki. 2000

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 58-59

Anrzej Czerny

Jürgen Hagel: Geographische Interpretation topographischer Karten. Leipzig| Stuttgart: 1998

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 59-61

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżebieta Chudorlińska, Agnieszka Krawczyńska

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera| S.A.

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 62-63

Michał Okonek, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 63-68

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

26. Tom "Prac i Studiów Geograficznych" Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW poświecony 50-leciu Katedry Kartografii

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 68-69

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 69

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 69-73

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 73-76

   KRONIKA KRAJOWA

Jolanta Korycka-Skorupa

Obchody 50-lecia Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 77-78

Jerzy Siwek

Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za opracowanie koncepcji cywilnej mapy topograficznej w skali 1:50 000

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 78-79

Jacek Pasławski

Publikacje kartograficzne wyróżnione na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 80

Adam Iwaniak, Witold Paluszyński

Seminarium "Algorytmy i narzędzia programowe w procesach generalizacyjnych map numerycznych" we Wrocławiu

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 80

Beata Konopska

Nowa siedziba PPWK S.A. we Wrocławiu

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 80-82

Jolanta Korycka-Skorupa

Zebranie członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 82-83

Jerzy Ostrowski

II Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 83-84

Anna Leonowicz

XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 84-87

Jerzy Mościbroda

Wystawa kartografii polskiej w latach 1918–2000 z okazji XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Warszawie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 88-90

Jan Krupski

Pierwszy konkurs "Mapa roku" Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 90

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Janusz Gołaski

Sympozjum nazewnicze "Geonames 2000" we Frankfurcie nad Menem

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 91

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium "Wybrane problemy kartografii teoretycznej 2000" w Dreźnie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 91-92

Beata Konopska, Henryka Całka, Teresa Dąbrowska

52 Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 92-93

Wiesława Żyszkowska

Sympozjum kartograficzne "Teoria 2000" w Dreźnie

Tom 33 • 2001 • nr 1 • s. 93-94

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009