ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 32 • 2000 • NR 4

   ARTYKUŁY

Janina Pawlak, Władysław Pawlak

Obraz Józefa Wąsowicza (1900-1964) w stulecie urodzin

Autorzy przypominają Józefa Wąsowicza, wybitnego polskiego geografa i kartografa, w związku ze stuleciem jego urodzin. W okresie międzywojennym był on współtwórcą międzynarodowego sukcesu kartografii Romerowskiej. Po drugiej wojnie światowej natomiast odegrał czołową rolę w reaktywowaniu Instytutu Kartograficznego im. E. Romera we Wrocławiu, dzięki czemu również obecnie można mówić o wpływie, a nawet kontynuacji romerowsko-wąsowiczowskiej szkoły kartograficznej w Polsce.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 271-187

Michał Dmochowski, Jacek Pasławski

Kartogram w wybranych programach komputerowych

Artykuł jest analizą siedmiu programów komputerowych zaliczanych do grupy systemów informacji geograficznej (GIS) z punktu widzenia możliwości poprawnego opracowania kartogramu. W artykule wskazano na liczne uchybienia w konstrukcji programów, a wynik analizy zestawiono w tablicy kończącej opracowanie.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 288-301

Dorota Borowicz

Mapy plebiscytowe Górnego Śląska

Autorka przedstawia stan badań nad mapami, jakie zostały wydane w związku z przeprowadzeniem w marcu 1921 roku głosowania plebiscytowego na obszarze Górnego śląska. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju map, opisano również ich treść oraz sposoby jej prezentacji.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 302-315

   NOTATKI

Ewa Durajczyk-Starościak

Mapy nowego podziału administracyjne Polski

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 316-318

Lucyna Szaniawska

Rękopiśmienna mapa granicy austriacko-pruskiej na Śląsku z 1743 r. - cenny dar Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych S.A. dla Biblioteki Narodowej

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 318-320

Andrzej Daniluk

Serwis krajoznawczy w technologii WAP

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 320-322

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Polska. Mapa fizyczna. Rzeczpospolita Polska. Mapa administracyjna

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 323-324

Jerzy Siwek

Tatry - podrobný turistický atlas 1:25 000.

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 324-325

Michał Okonek

Internet Map Server

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 325-326

Jerzy Ostrowski

Who's Who in the History of Cartography. The International Guide to the Subject (D9)

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 327-328

Mariusz Dworsatschek

Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen: ein deutsch-polnischer Katalog - Dawne plany i rzuty poziome miast i innych miejscowości w Polsce: katalog niemiecko-polski

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 328-330

Jolanta Korycka-Skorupa

Alan MacEacren: How Maps Work. Representation| Visualization and Design.

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 330-331

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 332-335

Sabina Kacieszczenko

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 335-337

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 337-341

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 341-342

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 342-345

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 345-347

   KRONIKA KRAJOWA

Wiesław Kaprowski

Aukcja kartograficzna w Szczecinie

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 348-349

Ewa Krzywicka-Blum

Jubileusz 40-lecia studiów geodezyjno-kartograficznych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 349-351

Dobiesław Jędrzejczyk

Dziesiąte posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 351-352

Andrzej Macioch

Konferencja "Jesienne Spotkania z GISem" - Szczyrk 2000

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 352-353

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 49 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Jeleniej Górze

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 353-354

Jacek Pasławski

Inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej nowej kadencji

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 354

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jan Rutkowski

Profesor Günter Hake 1922 - 2000

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 355-356

Anna Leonowicz

Wystawa kartografii masywu Mont Blanc w Chamonix

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 356

Lucyna Szaniawska

XII Europejska Konferencja Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Kopenhadze

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 356-357

Ewa Krzywicka-Blum

Zebranie Komisji "Gender and Cartography" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Budapeszcie

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 358

Jerzy Ostrowski

Kartografia na polsko-syberyjskiej konferencji naukowej w Irkucku

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 358-359

Michał Okonek

Wspólne sympozjum Komisji "Mapy i Internet" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej oraz Pólnocnoamerykańskiego Towarzystwa Informacji Kartograficznej (NACIS)

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 359-360

Michał Okonek

XX Konferencja Północnoamerykańskiego Towarzystwa Informacji Kartograficznej w Knoxville

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 360-361

   KOMUNIKATY

Redakcja

XI Szkoła Kartograficzna w Polanicy

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 362

Redakcja

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Szczecinie

Tom 32 • 2000 • nr 4 • s. 362

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009