ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 32 • 2000 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jacek Pasławski

Pięćdziesiąt lat Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

W artykule omówiono pokrótce historię Katedry Kartografii UW, prowadzone prace dydaktyczne oraz badawcze.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 175-187

Wiesław Ostrowski

Koncepcja nowej mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000

W artykule przedstawiono sposób opracowania oraz podstawowe założenia koncepcji nowej polskiej mapy topograficznej w skali 1:10 000. Bliższa prezentacja tej mapy zawiera omówienie zmian jakie wprowadzono w zakresie jej treści i formy graficznej. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania merytoryczne i graficzne podnoszące wartość użytkową mapy.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 188-198

Jacek Wolski

Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych

Autor przedstawia kolejne etapy zakładania austriackiego katastru podatku gruntowego na ziemiach polskich, a następnie przybliża zasady sporządzania operatów katastralnych, prezentuje ich strukturę i zawartość oraz podaje przykłady ich wykorzystania w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 199-212

   NOTATKI

Jacek Pasławski

O nauczaniu kartografii i topografii na pierwszym roku dziennych studiów geograficznych

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 213-216

Paweł Kowalski

Tematyka prac magisterskich wykonanych w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1952-2000

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 217-223

Stanisław Pietkiewicz

Uwagi o użyciu barw na mapie

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 223-224

Wiesław Kaprowski

Katedra miernictwa i rysunków topograficznych na Uniwersytecie Warszawskim

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 224-228

   RECENZJE

Maciej Zych

Świat polityczny.

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 229-231

Wiesław Kaprowski

Bolesław Olszewicz: Kartografia polska XIX wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny. Tom I-III.

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 232-233

Janusz Gołaski

Daniel Lord Smail: Imaginary Cartographies. Possesion and Identity in Late Medieval Marseille

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 233-234

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Stanisław Czubernat

W sprawie recenzji mapy turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 235

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 236-238

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 238-243

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 243-246

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 246-249

   KRONIKA KRAJOWA

Wojciech Jankowski

Tadeusz Garlej 1908-2000

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 250-251

M. Jankowska

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin profesora Janusza Gołaskiego

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 251-253

Jolanta Korycka-Skorupa

Seminarium "Nauczanie kartografii i topografii na I roku dziennych studiów geograficznych"

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 253-255

Jerzy Ostrowski

XX Konferencja Historyków Kartografii w Polanicy-Zdroju

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 255-257

Tomasz Zawiła Niedźwiecki

Posiedzenie Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 258

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 45 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 258-260

Dobiesław Jędrzejczyk

Dziewiąte posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 260-262

Elżbieta Bielecka

X Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy informacji przestrzennej" w Zegrzu

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 261-262

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1999/2000

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 262-263

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

John Stanley Keates 1925 - 1999

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 263-264

Izabella Krauze-Tomczyk

XX Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych w Nowym Jorku

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 264-265

Lucyna Szaniawska

Spotkanie bibliotekarzy-kartografów w Berlinie z okazji 65-lecia urodzin dr. Lothara Zögnera

Tom 32 • 2000 • nr 3 • s. 265-266

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009