ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 32 • 2000 • NR 2

   ARTYKUŁY

Michał Najgrakowski, Jerzy Ostrowski

Problemy koncepcji i realizacji Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

Po przypomnieniu historii powstawania Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, autorzy przedstawiają organizację prac nad atlasem, główne założenia jego koncepcji oraz zakres i strukturę treści, a w zakończeniu zwracają uwagę na publikację dzieła, założonego jako wydawnictwo permanentne.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 83-96

Tomasz Zarycki

Mapa w perspektywie pragmatycznej - propozycje teoretyczne

W artykule przedstawiono nową próbę określenia pola pragmatyki kartograficznej, a następnie omówiono propozycję wprowadzenia narzędzi teoretycznych, które pozwoliłyby na zoperacjonalizowanie programu badania zależności między mapą a jej użytkownikami. Należą do nich pojęcia głębokiego poziomu analizy mapy, obiektu kartograficznego oraz struktury tematycznej obiektu.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 97-106

Michał Okonek

Funkcje interaktywne w atlasach elektronicznych

W artykule dokonano przeglądu interaktywnych funkcji wizualizacji danych geograficznych występujących w atlasach elektronicznych. Po ogó1nym scharakteryzowaniu pojęcia atlasu elektronicznego dokonano klasyfikacji funkcji atlasów pozwalających na interakcję z użytkownikiem, opierając się na rozróżnieniu rodzaju informacji uzyskiwanych z ich zastosowaniem.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 107-117

Hubert Mroczkiewicz, Małgorzata Pizoń

Kartografia w Internecie

Artykuł zawiera, poza krótką historią lnternetu i wyjaśnieniem podstawowych pojęć z nim związanych, przegląd kartograficznych zasobów tego medium oraz podstawowych technik umożliwiających prezentowanie opracowań kartograficznych w sieci.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 118-128

   NOTATKI

Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz

Nowe mapy użytkowania ziemi Instytutu Geodezji i Kartografii w skalach przeglądowych

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 129-132

Jacek Pasławski

Zawód kartograf-geograf

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 132-133

Bogdan Horodyski

Atlas statystyczny Królestwa Polskiego Aleksandra Macieszy (z okazji 125-lecia urodzin autora)

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 134-138

Ewa Krzywicka-Blum

Komisja "Gender and Cartography" Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 138-139

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Polska. Mapa fizyczna.

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 140-142

Michał Okonek

Drogowa interaktywna mapa Polski.

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 142-143

Dorota Borowicz

Górnośląski Okręg Przemysłowy. Atlas aglomeracji.

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 143-144

Mariusz Dworsatschek

Mieczysław Sirko: Zarys historii kartografii.

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 145-147

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 148

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 148

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 149-153

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 153

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 153-155

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 155-158

   KRONIKA KRAJOWA

Janusz Łopatto

Mgr inż. Mieczysław J. Sakławski 1926-2000

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 159

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1999 roku

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 160

Beata Konopska, Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A.w 1999 roku

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 160-161

Dobiesław Jędrzejczyk

Siódme i ósme posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 162-163

Jolanta Korycka-Skorupa

Kartografia na VII Targach Książki Szkolnej "Edukacja 2000"

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 163

Jan Krupski

X Szkoła Kartograficzna we Wrocławiu

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 164166

Redakcja

Prace habilitacyjne i magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1999 roku

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 166-168

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Elżbieta Kuźmiuk

VII Europejska Konferencja i Targi Kartograficzne Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców i Sprzedawców Map w Heidelbergu

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 168-170

Waldemar Rudnicki

Spotkanie Komisji Kartografii Górskiej MAK w Alpach austriackich

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 170

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 171

Redakcja

VIII Konferencja i Targi Kartograficzne IMTA w Krakowie 16-17 lutego 2001 r.

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 171

Redakcja

"Polski Przegląd Kartograficzny" w Internecie

Tom 32 • 2000 • nr 2 • s. 171

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009