ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 32 • 2000 • NR 1

   ARTYKUŁY

Aleksandr M. Berlant

Kartowanie geoinformacyjne: koncepcja i podstawy geograficzne

Tematem artykułu jest nowy kierunek w nauce - kartowanie geoinformacyjne, zajmujące się opracowywaniem i użytkowaniem map opartych na technologiach systemów informacji geograficznej. Autor opisuje istotne cechy tego kierunku, zwraca uwagę na pozostawanie w tyle jego podstaw geograficznych, wskazując przy tym na możliwości i potrzebę wykorzystania doświadczeń badań kompleksowych i systemowego kartowania tematycznego. Pokazany jest wpływ kartowania geoinformacyjnego na struktur współczesnej kartografii jako nauki i dziedziny produkcji, a także na profil kształcenia kartograficznego na wyższych uczelniach.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 3-10

Krzysztof Buczkowski, Robert Olszewski

Zastosowanie współczynnika korelacji Yule'a do badania zależności zjawisk jakościowych

W artykule omówiono i pokazano możliwości zastosowania współczynnika korelacji Yule’a do badania zależności między zjawiskami o charakterze przestrzennym wyrażonymi na poziomie skal jakościowych. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia omówiono podstawy teoretyczne tego współczynnika, bazującego na statystycznym teście x2.


pełny tekst/full text

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 11-22

   NOTATKI

Elżbieta Kozubek

Komputerowe opracowanie mapy ostoi przyrody w Polsce w skali 1:750 000

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 22-24

Jan Rutkowski

Komputeryzacja i automatyzacja procesu wydawniczego map do encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 24-28

Jacek Pasławski

O czym donosi numer 33 biuletynu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 28-29

Wiesław Kaprowski

Historii światowej kartografii ciąg dalszy

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 30-31

Maciej Zych

Jeszcze o reprodukcjach dawnych map na kartkach pocztowych

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 31-33

Paweł Prokop

Indyjski program badań teledetekcyjnych

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 33-34

   RECENZJE

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna 1:30 000.

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 35-36

Waldemar Spallek

Mapa kolejowa Polski Skala 1:650 000.

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 36-37

Janusz Szewczuk

Jan Kądziołka| Florian Plit| Andrzej Wieloński: Kompendium geografii.

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 37-41

Jerzy Ostrowski

Dobiesław Jedrzejczyk| Waldemar Wilk: Eugeniusz Romer jako geograf społeczno-gospodarczy.

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 41-42

Michał Okonek

Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2000

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 43-45

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Witold Pietrusiewicz

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 46-48

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 49

Michał Okonek, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 49-56

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 57

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 57-58

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 58-60

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 60-65

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Wróblu (1928-1999)

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 65-66

Krzysztof Kałamucki

Plenarne posiedzenie Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Słupsku

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 66-68

Ryszard Klimko

XXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Ustce "Kartografia w polskim systemie Edukacyjnym"

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 68-70

Elżbieta Florek

Wystawa "Kartografia Pomorza od XVII do XIX wieku" ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 70-71

Jacek Pasławski

Publikacje kartograficzne na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 71

Jerzy Ostrowski

Kartografia na VIII Targach Książki Historycznej w Warszawie

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 72

Katarzyna Kucharska

VII Konferencja Naukowo-techniczna "GIS w praktyce" w Poznaniu

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 72-73

Jerzy Ostrowski

Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 73-75

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

Profesor Rudi Ogrissek 1926-1999

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 75-76

Beata Konopska

51 Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie n. Menem

Tom 32 • 2000 • nr 1 • s. 76-77

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009