ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 31 • 1999 • NR 4

   ARTYKUŁY

Renata Zielonka, Mieczysław Sirko

Trzydzieści lat "Polskiego Przeglądu Kartograficznego" w liczbach i wykresach

W artykule przedstawiono analizę zawartości trzydziestu tomów "Polskiego Przeglądu Kartograficznego". Zwrócono uwagę na aktywność poszczególnych ośrodków naukowych i autorów publikacji zamieszczonych w czasopiśmie.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 223-232

Kazimierz Trafas

Kartografia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Twórcy pierwszych polskich map (w XVI w.) związani byli z Akademią Krakowską, tam też nieco póŸniej powstały pierwsza katedra "geometrii praktycznej" oraz pierwszy podręcznik miernictwa. W XVIII i XIX w. profesorowie i absolwenci UJ wykonali kilka nowoczesnych planów Krakowa, a także byli autorami szeregu inicjatyw w zakresie kartografii (m.in. pierwsze zastosowanie metody hipsometrycznej). W okresie międzywojennym wielkie zasługi na polu kartograficznym położyli L. Sawicki i jego współpracownik S. Korbel m.in. jako twórcy doskonałego Atlasu Geograficznego. Po II wojnie światowej przez UJ przewinęło się wielu znanych kartografów, ale najbardziej owocnie na tym polu działał J. Szaflarski. Równolegle krakowscy geografowie wypracowywali koncepcje map tematycznych. Pełny wyraz kartografia w UJ osiągnęła po powstaniu Zakładu Kartografii i Teledetekcji w 1979 r. Z nim związane jest opracowywanie atlasów regionalnych województw, atlasu Krakowa, atlasu TPN oraz szereg opracowań teoretyczno-metodycznych.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 233-241

   NOTATKI

Jacek Augustyniak

Opracowanie i redakcja map a prawo autorskie

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 242-243

Hubert Mroczkiewicz, Mariusz Olczyk, Małgorzata Pizoń

Nowa wersja Szkolnego atlasu Polski Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 243-246

Wiesław Kaprowski

Popularne reprodukcje dawnych map

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 246-247

Wiesław Kaprowski

Sześćdziesiąta rocznica ukazania się pierwszych znaczków kartograficznych Poczty Polskiej

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 248-249

   RECENZJE

Jacek Pasławski, Jerzy Ostrowski

Atlas Geograficzny do szkoły podstawowej. Blok przyroda.

Warszawa - Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A.| 2000

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 250-253

Ewa Lipska

Okolice Krakowa. Mapa topograficzno-turystyczna. Skala 1:50 000.

Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne| 1998

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 253-254

Michał Okonek

Vector Map Level 0 (VMAP0). Edition 003|

[Fairfax, VA], 1997. National Imagery and Mapping Agency

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 254-255

Jerzy Ostrowski

Nawczalnyj atłas Ukrajiny dla diewiatoho kłasu.

Kyjiw, NWP "Kartohrafija", 1998

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 256-257

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera| S.A.

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 258

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 258-265

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Czwarty tom "The Polish Cartography"

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 266-267

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 267-269

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 269-275

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Powołanie Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 275-277

Beata Konopska

Zmiany w Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych S. A.

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 277-278

Joanna Angiel, Henryk Górski

Konkurs kartograficzny im. Barbary Petchenik dla dzieci

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 278-279

Wiesław Kaprowski

Wystawa "Wrocław na planach| XVI-XX wiek" w ratuszu wrocławskim

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 279-280

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 48 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Łodzi

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 281

Andrzej Macioch

IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej" w Warszawie

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 281-282

Wiesław Ostrowski

Udział warszawskich kartografów w III Festiwalu Nauki

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 282-283

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Marek Baranowski

XI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Ottawie

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 283-284

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki

XIX Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Ottawie

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 284-286

Marek Baranowski

Utworzenie Europejskiej Unii Kartograficznej

Tom 31 • 1999 • nr 4 • s. 286

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009