ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 31 • 1999 • NR 3

   ARTYKUŁY

Paweł Kowalski

Kartografia prasowa w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 159-168

Izabella Krauze-Tomczyk, Bogumiła Morawska

Problematyka krajowych nazw geograficznych w Polsce

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 169-176

   NOTATKI

Jacek Pasławski

Mapy kropkowe w polskich publikacjach geograficznych
(z wyłączeniem map ludnościowych)

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 177-184

Stefan Żmuda

Prace nad Atlasem powszechnym z perspektywy 50 lat

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 184-187

Dobiesław Jędrzejczyk

Tablica ku czci księdza Ignacego Skorupki

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 187-188

   RECENZJE

Urszula Wojciechowska

Województwo mazowieckie.

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 189

Jerzy Siwek

Tatry Polskie. Mapa zimowa.

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 190

Jerzy Mościbroda

Jacek Pasławski: Jak opracować kartogram.

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 190-192

Michał Okonek

Rand McNally New Millennium World Atlas Deluxe.

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 192-193

Jacek Pasławski

Sobel Dava: W poszukiwaniu długości geograficznej.

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 193-194

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Halina Klimczak, Ewa Krzywicka-Blum

Uwagi do recenzji rozdziałów XIV i XVI oraz map 8-11| zamieszczonych w zbiorczej monografii "Masyw Śnieżnika"

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 195-196

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 197

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 198-203

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 203-205

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 205-207

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 207-209

   KRONIKA KRAJOWA

Kazimierz Trafas

Wystawa Kartograficzna z okazji 150-lecia utworzenia Katedry Geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 210-211

Krystyna Dziedzic

Dwudziestolecie Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 211-212

Wiesław Kaprowski

Wystawa kartograficzna w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 212-213

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 44 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 213-215

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1998/1999

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 215-216

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Kajoch

Kartografia na 50 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie na Menem

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 217

Izabella Krauze-Tomczyk

Piętnaste posiedzenie Sekcji Regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych w Lublanie

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 218

Michał Okonek

12 Doroczna Konferencja North East Map Organization w Wellesley

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 219

Izabella Krauze-Tomczyk

Trzecie posiedzenie Sekcji Regionalnej Europy Wschodniej| Azji Północnej i Środkowej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych (UNGEGN) oraz drugie posiedzenie Grupy Roboczej d.s. Nazw Geograficznych Międzypaństwowej Rady do spraw Geodezji| Kartogr

Tom 31 • 1999 • nr 3 • s. 219-220

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009