ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 31 • 1999 • NR 2

   ARTYKUŁY

Aleksandr M. Berlant

Sieci komputerowe a kartografia

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 83-91

Ruben Atojan

Mapy panoramiczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 92-105

Mariusz Kistowski

Kartograficzne zastosowania systemów informacji geograficznej na przykładzie Cyfrowego atlasu środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 106-114

   NOTATKI

Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz

Kartowanie powodzi w dolinie Odry

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 115-116

Wiesław Ostrowski

Koncepcja narodowego atlasu Rosji

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 116-119

Ewa Malanowicz

Polska w Europejskiej Organizacji Eksperymentalnych Badań Fotogrametrycznych (OEEPE)

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 119-120

Wiesław Kaprowski

Nowe znaczki kartograficzne Poczty Polskiej

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 121-122

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Szkolny atlas geograficzny.

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 123-124

Anna Leonowicz

Cyfrowy atlas środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 125-128

Małgorzata Cała

Karkonosze. Mapa zimowa.

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 128-129

Katarzyna Bischoff

Warszawa. Plan miasta.

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 129-130

Patrycja Modzelewska

Augustów. Plan miasta.

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 130-131

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Jacek Augustyniak

Mapa czy obrazek

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 132-132

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 133-135

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 135-141

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 142-145

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 145-147

   KRONIKA KRAJOWA

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1998 roku

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 148

Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A. W 1998 roku

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 149

Wiesław Kaprowski

"O polski dach i polską broń" - wystawa w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 150-151

Jerzy Ostrowski

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia urodzin profesora Jana Różyckiego

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 151-152

Anna Leonowicz

Kartografia na VI Targach Książki Szkolnej "Edukacja 99"

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 152-153

Joanna Bac-Bronowicz

III Seminarium na temat "Systemy informacji przestrzennej| automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów"

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 153-154

Redakcja

Prace magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1998 roku

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 154-155

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Tadeusz Lankamer

II Międzynarodowa Konferencja Kartograficzno-Geograficzna w Kijowie

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 155-156

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009