ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 31 • 1999 • NR 2

   ARTYKUŁY

Aleksandr M. Berlant

Sieci komputerowe a kartografia

W artykule przedstawiono możliwości jakie dla kartografii stwarza Internet. Sieć ta jest rozszerzeniem możliwości kartograficznej formy przekazu, a nie zagrożeniem dla kartografii.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 83-91

Ruben Atojan

Mapy panoramiczne

Po zwięzłym przypomnieniu rozwoju perspektywicznych obrazów terenu, w artykule omówiono podstawy teoretyczne tej specyficznej kategorii prezentacji kartograficznej oraz przedstawiono zasady opracowywania map panoramicznych.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 92-105

Mariusz Kistowski

Kartograficzne zastosowania systemów informacji geograficznej na przykładzie Cyfrowego atlasu środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego

Artykuł prezentuje przykład zastosowania oprogramowania GIS MapInfo do opracowania Atlasu środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego. Scharakteryzowano metodę wykonania i zakres cyfrowej bazy danych atlasu, technologię numerycznego opracowania map, zawartość atlasu, a także przedstawiono krąg potencjalnych odbiorców i zastosowań publikacji, posiadającej wersję drukowaną oraz cyfrową na płycie kompaktowej.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 106-114

   NOTATKI

Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz

Kartowanie powodzi w dolinie Odry

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 115-116

Wiesław Ostrowski

Koncepcja narodowego atlasu Rosji

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 116-119

Ewa Malanowicz

Polska w Europejskiej Organizacji Eksperymentalnych Badań Fotogrametrycznych (OEEPE)

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 119-120

Wiesław Kaprowski

Nowe znaczki kartograficzne Poczty Polskiej

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 121-122

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Szkolny atlas geograficzny.

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne| Polskie przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Romera| 1998

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 123-124

Anna Leonowicz

Cyfrowy atlas środowiska przyrodniczego województwa gdańskiego

Autor Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydawnictwo DJ|1998

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 125-128

Małgorzata Cała

Karkonosze. Mapa zimowa.

Skala 1:50 000. Wrocław: Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf| Spółka z o.o.| 1996/97.

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 128-129

Katarzyna Bischoff

Warszawa. Plan miasta.

Skala 1:26 000. Oprac. R. Janaszek, P. Kamiński. Warszawa: Demart| 1998

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 129-130

Patrycja Modzelewska

Augustów. Plan miasta.

Warszawa: Agencja Regraf, 1996

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 130-131

   POLEMIKI I DYSKUSJE

Jacek Augustyniak

Mapa czy obrazek

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 132-132

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera| S.A.

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 133-135

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 135-141

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 142-145

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 145-147

   KRONIKA KRAJOWA

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1998 roku

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 148

Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A. W 1998 roku

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 149

Wiesław Kaprowski

"O polski dach i polską broń" - wystawa w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 150-151

Jerzy Ostrowski

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia urodzin profesora Jana Różyckiego

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 151-152

Anna Leonowicz

Kartografia na VI Targach Książki Szkolnej "Edukacja 99"

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 152-153

Joanna Bac-Bronowicz

III Seminarium na temat "Systemy informacji przestrzennej| automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów"

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 153-154

Redakcja

Prace magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1998 roku

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 154-155

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Tadeusz Lankamer

II Międzynarodowa Konferencja Kartograficzno-Geograficzna w Kijowie

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 2 • s. 155-156

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009