ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 31 • 1999 • NR 1

   ARTYKUŁY

Andrzej Czerny, Krzysztof Kałamucki, Wiesław Ostrowski, Wiesława Żyszkowska

Dorobek i stan polskiej kartografii geograficznej w ostatnim dziesięcioleciu

Artykuł przedstawia dorobek kartografii geograficznej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych w kontekście zmian politycznych i gospodarczych, postępu technologicznego oraz nowych kierunków w teorii i metodologii kartografii. Na tym tle scharakteryzowano dzisiejszy stan polskiej kartografii oraz stojące przed nią zadania.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 3-15

Hubert Mroczkiewicz, Jerzy Siwek

Próba kartograficznego przedstawienia zmian gospodarczych w Polsce w latach 1990-1997

W artykule omówiono założenia redakcyjne i opracowanie arkusza mapowego pt. Gospodarka polska w okresie przemian 1990-1996, wykonanego w konwencji Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 21-26

Kazimierz Trafas

O roli kartografii w geografii polskiej nieco inaczej

Na podstawie analizy stanu polskiej kartografii autor przedstawia swój pogląd na jej rolę jako dyscypliny naukowej i dylematów z tym związanych, zwracając uwagę na konieczność powiązania jej funkcji praktycznej (np. wydawniczej) i badawczej. W kontekście szybko rozwijających sie systemów informacji przestrzennej autor widzi konieczność reorientacji kierunków badawczych kartografii jako segmentu w interdyscyplinarnej dziedzinie jaką jest geoinformatyka.


pełny tekst/full text

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 15-21

   NOTATKI

Michał Dworak

Wielki Multimedialny Atlas Świata PPWK na płytach kompaktowych

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 26

Bogdan Horodyski

Z okazji reprintu O sposobach przedstawiania terenu na mapach St. Pietkiewicza

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 30

Stanisław Lewiński

Satelitarne mapy województw w skali 1:100 000

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 27

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski

Gieograficzeskij Atlas Rossii.

Moskwa 1997

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 29

Maciej Zych

Gruzja - Georgia - Georgien - Gruzija.

Mapa samochodowo-krajoznawcza. Warszawa [1998]

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 35

Wiesław Kaprowski

J. Neumann, Enzyklopädisches Wörterbuch Kartographie in 25 Sprachen. 2. erweiterte Ausgabe.

München 1997

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 42

Jerzy Ostrowski

Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym.

Warszawa 1996

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 37

Michał Okonek

Odpowiedź na recenzję Atlasu Polski

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 44

Tomasz Nowacki

Polska. Nowy podział administracyjny. Skala 1:750 000.

Warszawa1998,
Polska. Mapa administracyjna. Skala 1:750 000. Warszawa 1999

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 32

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Podhale od Witowa po Bukowinę Tatrzańską. Mapa turystyczna.

Warszawa - Zielona Góra - Zakopane 1998/99

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 3

Bożena Grabińska

The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance.

London 1997

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 41

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera| S.A.

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 46

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 48

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 56

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 57

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 62

   KRONIKA KRAJOWA

Paweł Kowalski

Publikacje kartograficzne na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 67

Krzysztof Kałamucki

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Kazimierzu Dolnym

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 68

Anna Leonowicz

Konferencja Naukowa "Środowisko| społeczeństwo i gospodarka w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej"

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 69

Katarzyna Kucharska

Ogólnopolska Konferencja "GIS w praktyce"

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 71

Dobiesław Jędrzejczyk

Czwarte| piąte i szóste posiedzenia Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 72

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Wiesław Ostrowski

Pobyt dra Wiesława Ostrowskiego w Katedrze Kartografii i Geoinformatyki Uniwersytetu Moskiewskiego

Tom 31 • 1999 • nr 1 • s. 76

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009