ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 30 • 1998 • NR 4

   ARTYKUŁY

Janusz Gołaski

Mapy pomiędzy pismem| obrazem a elektronicznymi środkami informacji (relacje stukturalne)

Przedmiotem rozważań są stosunki między mapą a innymi środkami informacji o terenie, do których należą od dawna pismo i pejzaż, a obecnie środki elektroniczne. Oprócz rodzaju znaków bierze się przy tym pod uwagę strukturę wzajemnego układu znaków w tych środkach przekazu.


pełny tekst/full text

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 251-259

Paweł Kowalski

Ewolucja map ogólnogospodarczych w europejskich atlasach dla ogólnokształcących szkół średnich w XX wieku

W nawiązaniu do wcześniej przedstawionych początków rozwoju map ogólnogospodarczych w atlasach szkolnych (P. Kowalski 1998) autor przedstawia ewolucję zakresu i sposobu ujęcia treści oraz wyrazu graficznego tych map w XX wieku.


pełny tekst/full text

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 260-273

   NOTATKI

Feliks Osowski

Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego w wersji angielskiej (w 30 rocznicę wydania)

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 274-276

Wiesław Kaprowski

Warszawski pomnik z mapą Wołynia

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 276-277

Jacek Pasławski

O czym donosi numer 30 biuletynu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 278

   RECENZJE

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki

Atlas encyklopedyczny PWN.

Warszawa 1998

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 279-281

Anna Leonowicz

Atlas Polski.

Łódź 1997, Cartall, 2 płyty CD ROM

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 281-284

Michał Okonek

Krajoznawczy Atlas Polski.

Gdańsk 1998

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 285-286

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera, S.A.

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 287-289

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 289-296

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 297-298

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 298-301

   KRONIKA KRAJOWA

Tadeusz Lankamer

Mgr Wiesław Królikowski 22 V 1925 - 19 VII 1998

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 302-303

Jerzy Ostrowski

Publikacje mgra Wiesława Królikowskiego

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 303-304

Mieczysław Stelmach

Wystawa "Pomorze i Szczecin na dawnych mapach| planach i widokach z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego" w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 304-305

Elżbieta Lasek

Posiedzenie I Grupy Roboczej CERCO w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 305-306

Beata Konopska

XIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii we Wrocławiu

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 306-309

Lucyna Szaniawska

XI Konferencja Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Krakowie

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 309-310

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki

Kartografia na IX Krajowych Targach Książki w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 311

Andrzej Macioch

Konferencja "Jesienne Spotkania z GIS-em" - Szczyrk '98

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 311-312

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Władysław Pawlak

47 Konferencja Kartografów Niemieckich w Dreźnie

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 312-313

Wiesława Żyszkowska

Konferencja Brno-GIS 1998 "Infrastruktury informacji przestrzennej i współpraca w zakresie informacji na użytek społeczeństwa informacyjnego XXI wieku"

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 313-315

Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski

Seminarium Komisji Atlasów Narodowych i Regionalnych Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Rejkiawiku

Tom 30 • 1998 • nr 4 • s. 315-316

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009