ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 30 • 1998 • NR 3

   ARTYKUŁY

Adam Iwaniak, Witold Paluszyński, Wiesława Żyszkowska

Generalizacja map numerycznych - koncepcje i narzędzia

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 163-172

Przemysław Śleszyński

Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 173-184

Andrzej Konias

Pierwsza mapa przeglądowa Górnego Śląska z 1746 roku

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 185-193

   NOTATKI

Jacek Pasławski

"Megaron" o naszym rynku kartograficznym

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 194-195

Elżbieta Lasek

CERCO - Europejski Komitet Szefów Państwowych Służb Kartograficznych

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 195-197

Wiesława Żyszkowska

Projekt atlasu narodowego Niemiec

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 197-199

Wiesław Kaprowski

Rynek antykwaryczny karografii w świetle katalogu Battenberga

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 199-201

   RECENZJE

Michał Okonek

Mały atlas świata. Bielsko-Biała| Pascal| spółka z o.o.

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 202-203

Jerzy Ostrowski

Achievements of the ICA 1991-95. Association Cartographique Internationale - International Cartographic Association. B. M. i r. wyd.| 24 s.| 18 ryc.

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 203-204

Jerzy Ostrowski

Farbe| Licht und Schatten. Die Entwicklung der Reliefkartographie seit 1660. Murten 1997

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 204-205

Edward Schnayder

Eva Wajntraub| Gimpel Wajntraub: Hebrew maps of Holy Land. Wien 1992| Bruder Hollinek|

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 206-207

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 208-210

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 211

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 211-221

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 221-224

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 224-227

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

Profesor Jerzy Kondracki 1 XI 1908 - 13 IV 1998

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 228-229

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof. Jerzego Kondrackiego z zakresu kartografii

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 229-232

Jacek Pasławski

Nagroda ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla twórców "Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego"

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 232-233

Jerzy Ostrowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Kartograficznej Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 233

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 43 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 234-236

Jerzy Ostrowski

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej"

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 236-238

Jerzy Ostrowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 238-239

Maria Andrzejewska

Posiedzenie Komisji Wizualizacji MAK w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 239-240

Mariusz Kistowski

Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska geograficznego

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 240-242

Witold Pietrusiewicz

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej "Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej"

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 242-243

Elżbieta Bielecka

XVII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji Teledetekcji w Szymbarku

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 243

Ewa Krzywicka-Blum

Połączone seminarium dwóch komisji i grupy roboczej MAK na temat "Mapy dla specjalnych użytkowników"

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 244-245

Jacek Pasławski

Wystawa map dla niewidomych i niedowidzących w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 245

Jerzy Siwek

Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1997/98

Tom 30 • 1998 • nr 3 • s. 245-246

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009