ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 30 • 1998 • NR 2

   ARTYKUŁY

Adam Iwaniak, Witold Paluszyński, Wiesława Żyszkowska

Generalizacja map numerycznych - koncepcje i narzędzia

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 79-88

Krzysztof Kałamucki

Kryteria kompleksowej oceny map

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 89-96

Paweł Kowalski

Rozwój map ogólnogospodarczych w szkolnych atlasach geograficznych do końca XIX wieku

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 97-110

   NOTATKI

Joanna Plit

Uwagi o kartograficznej prezentacji dynamiki zjawisk

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 111-114

Edward Schnayder

Rzadka mapa Ziemi Świętej w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 114-117

Maciej Zych

Survey of India - państwowa kartografia w Indiach

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 117-122

   RECENZJE

Tomasz Nowacki

Autoatlas '98 Informator dla podróżujących. Biznes i Turystyka

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 123-124

Wiesław Ostrowski, Małgorzata Pizoń

Nowy Atlas Świata

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 124-128

Tadeusz Lankamer

Ukrajina. Przyrodne seredowyszcze ta ljudyna. Seria kart

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 128-129

Michał Okonek

Atlas of Europe

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 129-130

Jerzy Ostrowski

Association Cartographique Internationale. Organisation et activetés - International Cartographic Association. Organization and activities| 1995-1999

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 130-131

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 132-133

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 133-138

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 138-140

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 140-142

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 142-146

   KRONIKA KRAJOWA

Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. W 1997 roku

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 147

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1997 roku

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 147-148

Andrzej Makowski

Wystawa "Kartografowie. Projekcje geognostyczne" w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 148-151

Jacek Pasławski

Kartografia na V Ogólnopolskich Targach Książki Szkolnej "Edukacja 98"

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 151

Jerzy Ostrowski

Spotkanie z okazji 45-lecia pracy zawodowej mgra Henryka Górskiego

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 151-153

Redakcja

Prace doktorskie i magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1997 roku

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 153-154

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Kondracki, Izabella Krauze-Tomczyk

XIX Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych oraz VII Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych w Nowym Jorku

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 155-157

   KOMUNIKATY

KN ds. MAK

Międzynarodowa wystawa kartograficzna w Ottawie

Tom 30 • 1998 • nr 2 • s. 158

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009